A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) FAU-IAA Direct Action #220 - Volin - Die unbekannte Revolution - Over de nieuwe uitgave van het boek [de]

Date Sat, 15 Feb 2014 12:40:02 +0200


In oktober zal de uitgeverij Die Buchmacherei Volin's studie opnieuw uitgeven. Voor D. Guerin is het een opmerkelijk werk van anarchistisch denken, ontstaan met het experiment van de Russische revolutie. W.B. Eichenbaum, pseudoniem Volin, werd op 11 augustus 1882 als zoon van een rijke artsenfamilie geboren, hij doet mee aan de revolutie van 1905. In 1917 keert hij uit ballingschap naar Rusland terug. Na de vervolging van de anarchisten door de Bolsjewieken sluit Volin zich bij de Machno-beweging aan. Na zijn arrestatie door de Bolsjewieken kan hij op basis van de interventie van Europese vakbonden Rusland verlaten. In Marseille beeindigt hij in 1939 zijn werk over de Russische revolutie. Volin probeert de revolutie vanuit het perspectief van onderop te schrijven. Hij beschrijft o.a. de moeilijke verhouding tussen de actieve linkse minderheden en de meerderheid van boeren.

In 1905 is Volin bij het ontstaan van de eerste Sovjet (arbeidersraad) aanwezig. In 1917
ontwikkelen de nieuwe Sovjets zich tot organen van de dubbelheerschappij. Aangezien alle
regeringen niet in staat zijn de wezenlijke problemen op te lossen is in oktober 1917 de
weg vrij voor de sociale revolutie. Het lukt de Bolsjewieken, ondersteund door de
meerderheid van de zich radicaliserende arbeiders en boeren, waarbij ze hun eisen opnemen,
de staatsmacht over te nemen. Pas daarna wordt duidelijk dat twee tegenstrijdige concepten
tegenover elkaar staan. Voor A. Soboul zijn er sinds de Franse revolutie twee lijnen van
revolutionaire houding en praktijk: aan de ene kant de revolutionaire beweging en praktijk
van de massa's met libertaire tendensen, aan de andere kant de centralistische praktijk
onder de leiding van een hierarchische organisatie.

De libertaire kracht is in Rusland eerst zwak, maar wordt daarna snel sterker, op basis
van de teleurgestelde arbeidende klassen over de regeringspraktijk van de Bolsjewieken. De
vormen van strijd en de emancipatie en tegen een nieuwe dictatuur over het proletariaat
duren tot 1921. Hoogtepunten zijn de opstand van Kronstadt in maart 1921 en de Machnowina
in de Oekraine (1918-1921). In beide bewegingen zijn vrijheidslievend-communistische
momenten. De matrozen uit Kronstadt doen bij alle vormen van revolutionaire strijd aan de
voorkant van het front mee, basisdemocratische organisaties en instituties worden
geschapen. Na hun machtsovername ruimen de Bolsjewieken deze structuren langzaam weer op
en vervangen ze door bureaucratische vormen. In het begin van 1921 komt het tot een
escalatie. In Petrograd staken de arbeiders aan het einde van februari. Het lukt de
regering het conflict, door wat toe te geven en repressie, tot een einde te brengen. Maar
de vonk springt over naar Kronstadt. In Volin's werk zijn talrijke teksten uit de
Iswestija van Kronstadt opgenomen. De werkende massa's willen eindelijk zelf beslissen en
eisen alle macht voor de vrije Sovjets op. De Bolsjewieken slaan de opstand militair neer,
produceren daarbij veel leugens. Deze politiek stelt het machtsbehoud van de partij
veilig. Met de nederlaag van de matrozen, soldaten en arbeiders uit Kronstadt verdwijnt in
Rusland de hoop op het scheppen van een maatschappij van vrijen en gelijken.

Tot dit tijdstip bestaan in de Oekraine echter nog de Machnowina, voor Volin de
belangrijkste verschijning tijdens de revolutie. In de Oekraine ontstaat op basis van
bijzondere voorwaarden een sociale beweging met libertaire kenmerken. Opvallend is de
afwijzing van de leiding door politieke partijen, in plaats hiervan wordt het idee van een
vrij zelfbestuur van de arbeiders en boeren ontwikkeld. Vrije milities versmelten tot een
opstandig leger en er wordt oorlog gevoerd tegen de oude en nieuwe heerschappij. De
Machnowina openen ruimtes voor de initiatieven van de massa's. Er zijn pogingen om het
maatschappelijke leven vrij en zelfbeschikkend op een communale en egalitaire basis te
organiseren. Periodieke congressen van de boeren, arbeiders en opstandelingen besluiten
over de basisprincipes. In oktober 1919 leven meer den twee miljoen inwoners in bevrijd
gebied. De Bolsjewieken proberen al snel de "volksmacht" te vernietigen. Ze zijn echter op
de strijdkracht van de opstandelingen aangewezen. In de herfst van 1919 redden die de
Bolsjewieken, doordat ze het witte contra-revolutionaire leger verslaan. Na de
uiteindelijke nederlaag van de monarchisten in 1920 volgt het verraad van de Bolsjewieken.
Alle autonome organisaties worden vernietigd. De resten van het opstandige leger strijden
nog tot augustus 1921 tegen de Bolsjewieken, in de naam van de rechten en belangen van de
werkende massa's. Dan is ook voor de opstandige boeren de droom van een zelfbeschikkend
leven voorbij. Volin beschrijft de sterke en zwakke punten van de Machnowina. De gekozen
methode van de Bolsjewieken, autoritair alles van bovenaf te willen beslissen, verhindert
de mogelijke emancipatie van uitgebuite en onderdrukte klassen.

Volin's slotconclusie op basis van de ervaringen van de Russische revolutie is dat iedere
poging om de sociale revolutie met hulp van de staat, een regering, door te voeren, moet
mislukken. Het Jakobijnse concept moet worden verworpen. Voor degenen die nog steeds
dromen over een wereld zonder uitbuiting en heerschappij is de lectuur zinvol, door het
opwerpen van belangrijke vragen, die nog moeten worden beantwoord. De onbekende
revolutionairen behoren tot ons collectieve geheugen, tot de zwart-rode zoektocht naar het
geluk.

C. Winter

Volin Die unbekannte Revolution, (drie banden in een boek), 680 bladzijden, Verlag Die
Buchmacherei, Berlijn, 10/2013, ISBN 978-3-00-043057-2.

Orig: (de) FAU-IAA Direct Action #220 - Volin - Die unbekannte Revolution - Zur Neuausgabe
des Buches
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center