A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Interview met Laure Akai - de nieuwe algemeen secretaris van de I.A.A.* [ca, en]

Date Sat, 08 Feb 2014 12:37:15 +0200


De nieuwe algemeen secretaris van de Internationale Arbeiders Associatie, Laure Akai, beantwoordt vragen van de krant "CNT", orgaan van de Spaanse sectie van de I.A.A. ---- Vraag: Hoe ging het tijdens het I.A.A. congres? Op welke manier bevorderde het de ontwikkeling van de I.A.A.? ---- Antwoord: In de Internationale kunnen we signalen zien dat onze activiteit beter wordt. Op verschillende plekken hebben onze secties vormen van strijd gelanceerd op de werkplek en hebben ze concrete resultaten bereikt. Verschillende organisaties hebben belangrijke veranderingen in hun ontwikkeling meegemaakt: sommige hebben hun situatie beter zien worden, anderen zijn geaccepteerd als leden van de I.A.A. Niettemin hebben we veel werk te doen om om te gaan met de problemen waar we mee te maken hebben, problemen die in de toekomst moeten worden opgelost.

Een van de dingen die tijdens het congres werd goedgekeurd was het idee van het ontwikkelen van netwerken voor verschillende industriele sectoren. Dit is heel belangrijk, zodat we in het offensief kunnen gaan, ons organiseren op een dieper niveau, en onze eisen organisatorisch kunnen afdwingen.

Wat betreft de kwesties waar arbeiders wereldwijd mee te maken hebben - dit is geen eenvoudige kwestie. Het kapitalisme concentreert diens krachten, waarbij de uitgebuite volkeren in de wereld worden uitgebuit om diens positie te versterken. Dit betekent, op een wereldwijde schaal, dat sommige regio's een belangrijke rol spelen in het behoud van de huidige orde. Maar deze regio's kunnen best liggen op plekken waar de arbeidersklasse in de meest ellendige situatie is of slecht georganiseerd is.

Hier is een voorbeeld: de kapitalisten gebruiken arbeiders uit Oost Europa tegen de verworvenheden van arbeiders in West Europa. Zelfs als deze arbeiders georganiseerd zijn hebben de kapitalisten een eenvoudig middel om hun strijd te ondermijnen. Dit is wat gebeurt met de arbeiders van Amazone in Duitsland. Het management besloot eenvoudigweg de werkplekken naar Polen te verplaatsen, waar mensen zullen werken voor een kwart van de lonen en niet georganiseerd zijn.

Een ander probleem dat we vaak erkennen is het behouden van het libertaire aspect van de I.A.A., in een tijd waarin extreem autoritaire methodes in de hele wereld aan populariteit winnen.

Vraag: Wat is de rol van de algemeen secretaris bij het oplossen van deze problemen?

Antwoord: De effectiviteit van de I.A.A. is bovenal afhankelijk van de actieve participatie van de secties zelf. Het secretariaat kan participatie aanmoedigen en helpen bij coordinatie op een wereldwijd niveau. Maar succes is, uiteindelijk, afhankelijk van de participatie van de secties zelf.

Verder heeft het secretariaat de taak gekregen om contacten met Zuidoost Azie te ontwikkelen. In verschillende secties van de I.A.A. zijn er mensen die met dit probleem kunnen helpen, maar we moeten er aan herinneren dat we beperkte invloed hebben op wat op andere plekken gebeurt, in het bijzonder als ze ver weg zijn.

Vraag: Denk je dat het belangrijk is dat een vrouw algemeen secretaris werd?

Vraag: In het algemeen bestaat er een gender onevenwichtigheid in de beweging. In sommige steden, of op het "nationale" niveau, worden alle min of meer verantwoordelijke posities bezet door mannen. En vrouwen kunnen te maken krijgen met seksistisch gedrag van bepaalde individuen.

Zulke problemen kunnen niet door een persoon worden opgelost, zelfs niet als die persoon een vrouwelijke secretaris is, aangezien dit collectieve problemen zijn. Maar als je ziet dat een vrouw het werk doet, ondanks al deze problemen, kan dit ander vrouwen inspireren om meer actief te worden en iedere discriminatie waar ze mee te maken krijgen te boven komen, en dus zou het een positieve rol kunnen spelen.

Gepubliceerd door CNT. 2014. Nr. 407, januari, blz. 21.

==========================================
*De internationale anarcho-syndicalistische federatie
-------------------------------------------------------
Orig: (en) Interview with Laure Akai - the new general secretary of the I.W.A. [ca]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center