A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Alternative Libertaire: Syrie: De imperialistische bombardementen issues [fr, en] [machine vertaling]

Date Sat, 14 Sep 2013 22:16:06 +0300


Westerse machten begonnen de publieke opinie voor te bereiden op een militaire interventie in Syrie. Wat zijn de echte issues? Waar is de rebellie? Waar is het plan? Belichting vanuit een anti-imperialistisch perspectief. ---- Na een chemische aanval op de buitenwijken van Damascus, waarvan Bashar al-Assad de schuld kreeg, zonder overtuigend bewijs, hebben de Westerse machten gedaan alsof ze er door getroffen waren en begonnen ze de publieke opinie voor te bereiden op militaire interventie. ---- Op het tijdstip van het schrijven van dit artikel lijkt het waarschijnlijk dat het leger van de VS in de komende dagen intervenieert, mogelijk met de steun van Frankrijk. Hoewel het regime van Bashar al-Assad ongetwijfeld in de afgelopen twee jaar geweld heeft gebruikt kan de Syrische burgeroorlog niet worden beperkt tot een strijd tussen "kwaad" en "goed". De humanitaire rechtvaardiging voor toekomstige bombardementen zouden niet andere strategische kwesties voor de Westerse machten mogen verduisteren.

Belichting van de situatie vanuit een anti-imperialistisch perspectief

Welke geopolitieke issues voor het Westen?

Het voornaamste belang van de Westerse machten is om "de as van verzet" van Syrie, Hezbollah en Iran, de enige regionale machten die zich verzetten tegen Westerse en Israelische controle over het Midden Oosten, te breken. Door het Syrische regime te elimineren zal het gemakkelijker worden om Hezbollah te breken, waarbij het einddoel is om Iran te isoleren, om het te dwingen mee te werken of het aan te vallen als het land dit weigert te doen.

Op de achtergrond is er natuurlijk de controle over enorme energie voorraden in de regio. De Syrische burgeroorlog is al een regionale oorlog tussen Iran en de Golf monarchieen, met de steun van Rusland en China aan de ene kant, de Westerse machten en Israel aan de andere kant.

Tegelijkertijd dreigen de Verenigde Staten en diens bondgenoten in dit verhaal hun geloofwaardigheid te verliezen. Ze hadden een snelle ineenstorting van de dictatuur gepland, en Bashar al-Assad is er nog steeds, twee jaar nadat de opstand begon. Het houdt het beter vol dan verwacht, met de hulp van Hezbollah, Iran en Rusland. Zijn leger is al enkele maanden in het offensief, mogelijk zijn de rebellen militair verslagen. Het geval van de chemische wapens komt op tijd om direct te intervenieren en de machtsbalans te veranderen.

De rebellie en het loyale leger
De rebellie bestaat uit veel facties die zijn opgedeeld in twee kampen. Degenen die gewapende strijd leveren hebben opgeroepen tot een militaire interventie, ze zijn gegroepeerd in de Syrische Nationale Coalitie, die wordt gesteund door Westerse machten, de Golf monarchieen en Turkije.

De oppositie van de burgerij wijst de militarisering van de revolutie af en wil onderhandelingen over een oplossing. Deze kant is zeer progressief: tegen een buitenlandse militaire interventie (twee posities in deze zin: Haytham Manna en Samir Aita). Militair gezien bestaat de rebellie uit honderden gewapende groepen, waarvan de jihadi groepen het machtigst zijn.

Het Vrije Syrische Leger (FSA) is een fictie die wordt volgehouden om de indruk te wekken van een eenheid die niet echt bestaat. Vaak leven groepen die FSA stellen te zijn in verschillende graden van corruptie, ontvoeringen en handel in van alles. Soms zijn er botsingen tussen militie groepen om controle over bronnen van financiering. In gebieden die onder hun controle staan veroorzaakt dit gedrag ontevredenheid onder de bevolking en neemt de invloed van radicale Islamisten toe.

Het is moeilijk om progressieve gewapende groepen op te sporen, wat niet betekent dat ze er niet zijn.

Verbonden met of nauw verwant met Al Qaeda groepen zijn heel belangrijke versterkingen vanuit het buitenland. Irakese jihadisten, Saudi's, Libiers, Tunesiers, Tsjetsjenen enz. rennen rond om de "ongelovigen" te bestrijden, zelfs in Europa en de Verenigde Staten. Ervaren, gedisciplineerd, goed bewapend door de monarchieen vormen de jihadisten de speerpunt van de strijd tegen het regime. In gebieden die ze bezetten heersen ze erger dan de dictatuur van Assad. Behalve willekeurige executies van volgelingen van het regime nemen ze honderden activisten die andere trends van de rebellie zijn gevangen.

Al Qaeda en FSA worden gedwongen samen te werken, maar het is slechts een tactische alliantie. Ze hebben al enkele keren tegen elkaar gevochten en de strijd voor hegemonie binnen het gewapende verzet kan feller worden.

De militaire dictatuur wordt verzwakt door deserties en verliezen. In toenemende mate is de steun van verschillende milities nodig, vaak gebaseerd op etniciteit of religie. Ze worden gerekruteerd uit de minderheden van Alawieten, christenen, Shi'ieten, enz., die vrezen voor een overname door radicale Islamisten.

Het leger van Bashar al-Assad krijgt ook internationale hulp van Hezbollah strijders, Irakese Shi'ieten die hun eigen milities hebben en Iraanse adviseurs. Palestijnen die verbonden zijn aan de PFLP-GC staan ook aan hun kant.

Een verzwakking of ineenstorting van de centrale regering betekent niet het einde van de oorlog. De groepen die zich inzetten voor hun autonomie zullen de strijd dan voortzetten.

Het Westen

Zoals werd getoond met de stemming in het Britse parlement bestaat over de noodzaak van militaire interventie onder de Westerse heersende klassen geen consensus. De basis werkelijkheid is dat als het komt tot een winnaar op het Syrische slagveld, het een vijand van de Verenigde Staten en diens bondgenoten zal zijn. Het liquideren of verzwakken van Assad leidt tot het risico van een machtsovername door Al Qaeda, aan de deuren van Israel, Jordanie en Turkije. Dit is voor Westerse machten een zorgwekkend vooruitzicht. Uiteindelijk is een lange burgeroorlog, waarbij hun vijanden elkaar vermoorden, voor hen de beste mogelijkheid.

Als, uiteindelijk, de Verenigde Staten en hun bondgenoten Syrie bombarderen zal het niet voor een spoedige beeindiging van de burgeroorlog zijn, integendeel. In plaats van dat het hulp zou geven aan de burgerij zou een aanval meer vernietiging, ellende, dood, vluchtelingen veroorzaken.

Als de aanval plaatsvindt voordat een serieus onderzoek is gedaan zou dit opnieuw aantonen dat ze weinig geven om de waarheid, rechtvaardigheid en andere waarden die ze stellen te verdedigen.

Herve (AL Marseille) en Edith Soboul (Federaal Secretariaat AL)

1 september 2013

Verbonden link: http://www.alternativelibertaire.org
--------------------------
Orig: (en) Alternative Libertaire: Syria: The imperialist bombing issues
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center