A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Subject: Servie, Nieuwe repressie en fabricatie van strafrechtelijke aanklachten tegen ASI IAA [en]

Date Fri, 04 Oct 2013 17:54:29 +0300


Het wettelijke systeem van Servie gaat verder met verzonnen aanklachten tegen leden van het Anarcho-Syndicalistische Initiatief. Aangezien we bekend zijn met de basis van dit systeem, en de bedoeling en doelen van onze vakbondsconfederatie duidelijk zijn, verrast deze gedragswijze van de rechtbanken ons niet. Toch is het een beetje vreemd dat er een totaal gebrek is aan enige pogingen om een rationele verklaring te geven voor de wijze waarop de rechtbanken door gaan en de arrogantie van het systeem gaat voorbij alle grenzen. ---- Nadat de vrijlating van zes anarchisten uit Belgrado in de zaak van de aanval op de Griekse ambassade in midden 2011 in hoger beroep werd goedgekeurd, werd het proces tegen Tadej Kurepa, Sanja Dojkic, Ivan Savic, Nikola Mitrovic, Ratibor Trivunac en Ivan Vulovic om politieke redenen hervat.

Aan dit feit moet de informatie worden toegevoegd dat het proces eindeloos wordt voortgezet, met als duidelijke bedoeling om de aangeklaagden onder controle te houden. Daarom werd de hoorzitting van de rechtbank van vandaag uitgesteld, omdat politie "experts" weer niet kwamen opdagen, terwijl hun eerdere geschreven analyse zonder twijfel gunstig is voor de aangeklaagden. De rechtszaak is tot 22 januari volgend jaar uitgesteld!

Parallel aan deze zaak leidt het systeem verschillende andere zaken tegen onze leden, waarvan de zaak tegen ons lid Ratibor Trivunac het meest opmerkelijk is. Hij wordt er van beschuldigd dat hij tijdens het protest tegen een bijeenkomst van de NAVO, die in juni 2011 in Belgrado plaatsvond, een criminele daad pleegde van "het zich bemoeien met een agent die beveiligingsactiviteiten uitvoerde". Met tientallen getuigen, en duidelijke video weergave van de gebeurtenis, die zulke aanklachten duidelijk weerspreken, heeft de rechtbank besloten het proces voort te zetten, op basis van de valse getuigenissen van de inspecteur Sasa Todorovic en de agent Marko Dordevic, beide van het politie bureau van Belgrado. De belangrijkste hoorzitting over deze zaak zal worden gehouden op maandag 23 september.

Het Anarcho-Syndicalistische Initiatief wenst het publiek er van op de hoogte te stellen dat het niet zal toegeven aan de druk van de staat, en het zal besluitvaardig en met solide argumentatie reageren op de machinaties van het Servische wettelijke systeem, waarbij alle legitieme middelen, in het land en daar buiten, zullen worden gebruikt om verdere wettelijke terreur tegen onze leden te voorkomen.

Stop de staatsrepressie!

18.9.2013

Belgrado

Algemeen Secretariaat van het Anarcho-Syndicalistische Initiatief

Afdeling van de Internationale Arbeiders Associatie
---------------------------------------------------------
Orig: (en) Serbia, New repression and fabrication of criminal charges against ASI IAA
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center