A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Tunesie: Feminisme val aan! Het anarchistische feminisme in Tunesie - Interview [en]

Date Sun, 24 Nov 2013 16:15:14 +0200


Tunesie wordt, met een sterke feministische beweging gedurende meer dan honderd jaar, vaak beschouwd als het meest vooruitstrevend als het gaat om vrouwenrechten, onder de landen van de moslim wereld. Sinds 1957 erkent de Persoonlijke Status Code de rechten van vrouwen, zoals abortus, voorbehoedsmiddelen en het recht op onderwijs. Hoewel de Tunesische feministische bewegingen deze vooruitgang mogelijk hebben gemaakt is de status van vrouwen, zoals op veel plaatsen op de aardbol, nog ver van het idee van de anarchisten. Niets nieuws onder de zon van mannelijke overheersing: vrouwen worden nog steeds gezien als moeders en vrouwen, meer dan als burgers. Het is eenvoudig te zien hoe de beoordeling van anderen en de angst voor het verliezen van een reputatie betrokkenheid en activisme van vrouwen kunnen verhinderen. Er zijn nu minstens drie feministische collectieven in Tunesie:

Democratische Vrouwen, een groep die bestaat uit burgerlijke vrouwen die bijeen komen zonder politiek doel, Femens, in Tunesie erkend vanwege hun strijd (echter, hun acties worden niet unaniem goedgekeurd) en Feminisme val aan, een collectieve beweging op basis van zelfbestuur en zelf-financiering, waarvan de leden gemiddeld ongeveer 20 jaar oud zijn. Het wordt geinspireerd door anarchistische ideeen, om te zoeken naar radicale oplossingen voor sociale en politieke problemen, en de gevaren die de positie van vrouwen in de maatschappij bedreigen.

De beweging streeft er naar een cultuur van zelfbestuur te vestigen en gelooft in de verplichting van de opstand van vrouwen tegen alle vormen van uitbuiting. Het daagt alle aspecten van de status van vrouwen in de patriarchale maatschappij uit: afschaffing van stereotypen gebaseerd op sekse, afschaffing van de-humanisering en objectivering van vrouwen, volledige afschaffing van geweld tegen vrouwen (verkrachting, huiselijk geweld, genetische verminking van vrouwen, gedwongen sterilisatie, seksueel lastig vallen). We ontmoetten Aika en leden van Feminisme val aan, waarmee we dit interview hielden.

Nath & Chris: Waar bevindt Feminisme val aan zich en wat zijn jullie politieke overtuigingen?

Feminisme val aan: We zijn nu gevestigd in Tunis en onze politieke kleur is nogal gemengd.

N & C: Kunnen jullie ons vertellen hoe, wanneer en waarom jullie met jullie groep begonnen?

Feminisme val aan: We waren een groep vrouwen die veel ideeen deelden en we deden de zelfde acties, maar als individuen: vandaar het verlangen, eind 2011, om de beweging op te bouwen. Dit besluit werd genomen vanwege ons bewustzijn van de status van vrouwen in Tunesie, die, in tegenstelling tot wat het lijkt, op de grens van het aanvaardbare is. In het bijzonder sinds de rechten worden bedreigd door de opkomst van de Islamistische partij. En de zogenaamde feministische beweging die al bestond heeft zich niet ingezet voor de zaak die we nastreven, ze vertegenwoordigen de echte Tunesische vrouwen niet, maar eerder een pseudo-burgerlijk imago dat het systeem dient.

N & C: Wie zijn de activisten van Feminisme val aan?

Feminisme val aan: We zijn nog steeds een kleine groep van scholieren en studenten, we behoren tot de middenklasse. De leeftijd is tussen 18 en 24 jaar. We hebben geen mannelijke activisten gerekruteerd, hoewel we hier geen probleem in zien.

N & C: Wat is jullie activisme en wat zijn de acties waar jullie de voorkeur aan geven?

Feminisme val aan: Op dit moment geven we niet echt de voorkeur aan bepaalde acties, we doen van alles een beetje, maar het is meer een kwestie van gebrek aan middelen en mogelijkheden dan iets anders. We verwachten, natuurlijk, ons veld van activiteit, en de manier waarop we dit in de nabije toekomst doen, uit te breiden.

N & C: Hoe organiseren jullie jezelf, hoe vaak komen jullie bijeen, welk materiaal en middelen van communicatie hebben jullie?

Feminisme val aan: Het is georganiseerd rond algemene bijeenkomsten waarin alle groepsbesluiten worden genomen. De frequentie hangt af van de behoefte van het moment. Het heeft geen vaste gebouwen, we komen bijeen in cafe's of publieke ruimtes ... wat niet zo geschikt is omdat we al te maken hadden met druk van de politie, en we worden zelfs door burgers gecontroleerd. Op dit moment hebben we geen materialen en dat is waarom onze acties beperkt zijn tot de mate dat we ze zelf kunnen financieren, slechts met ons eigen geld. We communiceren met alle middelen die tot onze beschikking staan (Facebook, telefoon).

N & C: Wat zijn de verschillende feministische groepen in Tunesie? Jullie verhouding met hen? Wat denken jullie over FEMEN?

Feminisme val aan: De bekendste is de Tunesische Associatie van Vrouwen Democraten, er zijn anderen, maar die zijn niet zo bekend of niet zo actief op het politieke vlak. We hebben echt geen verhouding met hen, aangezien we niet de zelfde principes hebben, en onze werkmethoden zijn anders. Verder hebben we al onze positie tegenover FEMEN bekend gemaakt, we publiceerden zelfs een gedetailleerde sectie op onze Facebook bladzijde.

N & C: Kan de politieke agenda van Feminisme val aan in Tunesie worden gecombineerd met andere bewegingen? Met welke en in welke vorm?

Feminisme val aan: We zitten dicht genoeg bij de bewegingen Blech 7es, Disobedience en Alerta (noot: veganistisch, groen anarchisme). We organiseren samen acties: culturele evenementen, films, concerten, enz.

N & C: Wat betreft de laatste volksopstanden in Tunesie, enzelfs nu, waar in deze dynamiek zouden jullie je omschrijven?

Feminisme val aan: We rekenen ons tot iedere volksopstand die de zaak van het volk is, die tegen het systeem is, en, het belangrijkste, die niet wordt georganiseerd door politieke partijen, die niet onze eigen kwesties dienen en we streven niet naar een overname van de macht.

N & C: Hoe zien Tunesiers en andere revolutionairen de initiatieven van Feminisme val aan?

Feminisme val aan: Onze acties hebben in het algemeen geen populaire echo, Tunesiers zijn beperkt tot informatie die door de media worden verschaft, en los van een of twee arrestaties die worden gevolgd door rommelige en weinig informatieve artikelen krijgen we geen volledige media aandacht. We klagen hier niet echt over omdat we er niet op uit zijn glorie na te jagen.

N & C: Wat zijn de belangrijkste beperkingen voor activisme van activisten van Feminisme val aan?

Feminisme val aan: Het systeem en in het algemeen de politie.

N & C: Zijn steden, volgens jullie, meer geschikt voor feministische acties?

Feminisme val aan: In de stad is het werk gemakkelijker, omdat er onder de mensen wat bewustzijn is, de mensen zijn meer open en vrouwen meer geemancipeerd, heel anders dan op het platteland, waar mensen soms letterlijk zijn afgesloten van de wereld. Maar we plannen op het platteland te gaan werken zo gauw we daarvoor de mogelijkheid hebben, we hebben wat dat betreft ook enkele projecten.

N & C: Wat zijn de repressieve acties die tegen feministische anarchisten worden ingezet? Worden er voorzorgsmaatregelen getroffen?

Feminisme val aan: De gevaren zijn voor iedereen die "tegen de stroom" in gaat bijna hetzelfde: traangas, knuppels, politie geweld, arrestaties, gevangenisstraf, dreigementen enz. We hebben niet echt voorzorgsmaatregelen getroffen omdat die ons in termen van acties enorm zouden beperken.

N & C: Wat zijn, behalve de traditionele repressieve krachten, jullie belangrijkste tegenstanders of politieke vijanden?

Feminisme val aan: De extreme politieke partijen, die allemaal in dienst staan van het zelfde systeem, direct of indirect.

N & C: Tenslotte, wat zijn jullie vooruitzichten?

Feminisme val aan: We verwachten veel langer voor onze zaak te strijden en, belangrijker, dat onze acties succesvol zijn en deze strijd dienen, we echte verandering bereiken en mee doen aan het scheppen van een zeker bewustzijn van het volk.

Frans origineel: Le Monde Libertaire
--------------------------------------------
Orig: (en) Tunisia: Feminism attack! The anarchist feminism in Tunisia - Interview
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center