A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Albert Meltzer en de strijd voor arbeidersklasse geschiedenis door Kate Sharpley Library - KSL [en]

Date Sat, 09 Nov 2013 15:50:11 +0200


Albert Meltzer was een centrale figuur in de ontwikkeling van de Kate Sharpley Library, zowel praktisch (voor de lay out en het distribueren van het bulletin en pamfletten) als filosofisch. Zijn inzet om de geschiedenis van het anarchisme te herschrijven om tegemoet te komen aan agenda's van andere mensen, was onderdeel van de motivatie voor het oprichten van de bibliotheek. [1] Het verbond zich ook met de rest van zijn anarchisme: klasse-bewust, met inzet voor bevrijding van onderaf, sceptisch over 'experts' en niet bang om ze te bekritiseren. ---- Zijn historische geschriften waren, net als al zijn geschriften, krachtig, grappig en anekdotisch. 'Onze historische beoordeling werd bekritiseerd omdat het slechts gebaseerd zou zijn op anekdotische geschiedenis van veteranen, maar wetende hoe de gewone geschiedenis tot stand komt betwijfel ik of het hieronder heeft geleden.' [2] Albert schreef anarchistische geschiedenis vanuit zijn eigen ervaring en de verhalen van kameraden die hij kende.

Hij had niet de vrije tijd (of het geduld) om door archieven te ploegen. Hij wist ook dat het vertrouwen op gepubliceerde bronnen er toe kon leiden dat mensen die de anarchistische beweging vormden uit de geschiedenis worden geschreven. Voor Albert was gebleken dat de meeste academici niet in staat zijn om de anarchistische beweging te begrijpen: 'Arbeidersklasse theoretici die theorieen uitdrukken en formuleren worden totaal genegeerd als zijnde zonder gevolg: wat ze zeggen wordt toegewezen aan de volgende beschikbare "Intellectueel".'[3] Albert was sceptisch over zowel de academische methodologie: '"Onderzoek betekent vaak het opzoeken van gedateerde boeken, en die als kennis voorstellen.' [4] als over hun motivatie: 'Het anarchisme is een spelletje geworden voor degenen die er op uit zijn carriere te maken in de academische wereld.' [5]

De geschiedenis en de geschiedschrijving waren voor Albert vergaand politiek. 'Velen zouden de geschiedenis van de anarchistische beweging willen kapen.' [6] Een mooi voorbeeld hiervan stond in de reactie van Black Flag op Keith Paton's 'Alternative Liberalism: in search of ideological neighbours', waarbij werd gesuggereerd dat jonge liberalen het 'geweldloze anarchisme' zouden moeten overnemen. Paton schreef: "Ik praat niet over de gewelddadige of vernietigende stromingen van het anarchisme of het anarchisme dat verwant is met het Marxisme en een obsessie heeft voor het voorkomen van de 'verzwakking' (sic) van de revolutie... We claimen een lange en grotendeels eerbare traditie: het waren bijvoorbeeld wij anarchisten die de Bolsjewieken als eerste aanvielen, in het post-revolutionaire Rusland, april 1918; b.v. de sociale creativiteit van de door het anarchisme beinvloede arbeiders en boeren in Spanje in 1936-1937, voordat dit werd uitgeroeid door de troepen van rechts en links; Mei '68 in enige mate [...]" Black Flag antwoordde: "Onzin! "Wij anarchisten" die de Bolsjewieken aanvielen, "wij anarchisten" die in Spanje vochten, en sindsdien streden - wat hebben "wij" met jullie te maken? Of stel je je voor dat het "Peace News" types waren die in Rusland en Spanje vochten?' [7] Albert wees op de positieve waarde van de geschiedenis - en diens bestreden aard - in zijn bespreking van British syndicalism door Bob Holton: 'De geschiedenissen van hele volkeren werden uitgewist om precies de zelfde reden dat de geschiedenis van de arbeidersklasse beweging in recente tijden wordt uitgewist: het komt de veroveraars slecht uit als het bekend wordt, omdat tradities de geest van opstand in leven houden.' [8]

Sinds Albert's dood is de studie van het anarchisme flink uitgebreid. Veel solide geschiedenis is geschreven en, belangrijk, gepubliceerd (niet alles door academici). Degenen onder ons die werken aan de geschiedenis van de anarchistische beweging - een geschiedenis van onderaf als die er ooit was - zullen blijven graven. Als we verder gaan vanaf Albert's anekdotische benadering van geschiedenis, zouden we er goed aan doen zijn scepticisme niet te vergeten. Het zou ongelukkig zijn als we de geschiedenis (of de theorie) overlaten aan de 'experts', om onszelf te laten beklagen dat, zoals de 'onbeheersbaren' van de IJzeren Kolonne, 'we er misschien niet in zijn geslaagd om begrepen te worden.' [9]

Noten

1, Zie ‘The Kate Sharpley Library Then, Now and Next: An Interview with Barry Pateman’ KSL: Bulletin of the Kate Sharpley Library No. 63-64, October 2010 http://www.katesharpleylibrary.net/0vt50w

2, Describing Cuddon’s Cosmopolitan Review, in chapter 12, bladzijde 182-3 of I couldn’t paint golden angels (1996) http://www.katesharpleylibrary.net/ngf32q

3, Albert Meltzer ‘Only a few intellectuals’ Black Flag vol.3, no.19 bladzijde 7 (April 1975)

4, Albert Meltzer I couldn’t paint golden angels chapter 9, bladzijde 166 http://www.katesharpleylibrary.net/6djj4k

5, Albert Meltzer Anarchism: arguments for and against, 2nd edition (2000), bladzijde 18.

6, Albert Meltzer ‘What is the anarchist movement?’ Black Flag vol.7, no.7 bladzijde 36 (Herfst 1984)

7, Anonymous but probably Albert Meltzer ‘Roon ‘n’ aboot : Keith Paton knew my father’ Black Flag vol.4, no.13 bladzijde 4 (1977)

8, Cienfuegos Press Anarchist Review no.2 bladzijde 16 (1977)

9, An uncontrollable from the Iron Column, ‘The Iron Column, militarisation and the revolutionary future of Spain’ [AKA A day mournful and overcast] in Abel Paz The story of the Iron Column (2011) bladzijde 188.

From KSL: Bulletin of the Kate Sharpley Library No. 76, Oktober 2013

Link esterno: http://www.katesharpleylibrary.net/qz62j9
---------------------------------------------
Orig: (en) Albert Meltzer and the fight for working class history by Kate Sharpley Library - KSL
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center