A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, Anarchist Federation verklaring over de Informele Anarchistische Federatie en terroristische tactieken [en]

Date Fri, 15 Jun 2012 17:17:15 +0300


Een verklaring van de Anarchist Federation over recente acties door de Informele Anarchistische Federatie in Italie en waarom de AF terroristische tactieken niet steunt. ---- Op 11 mei werd Roberto Adinolfi, directeur van een door de Italiaanse staat gecontroleerde kerncentrale, neergeschoten en verwond. Een cel van de insurrectionalistische Informele Anarchistische Federatie heeft in een verklaring de verantwoordelijkheid opgeeist voor de aanval, waarin staat vermeld dat het een daad van wraak is voor doden en milieu schade die is veroorzaakt door de nucleaire industrie. Eerdere daden die werden opgeeist door de Informele Anarchistische Federatie waren het sturen van een bombrief naar een kantoor van de Italiaanse belastingdienst, waardoor een arbeider van het kantoor bijna blind werd en de levens van de post arbeiders en kantoor arbeiders, die de bom zonder het te weten droegen, in gevaar werden gebracht.

Hoewel het de zelfde initialen gebruikt als de Anarchistische Federatie in Italie, heeft de Informele Anarchistische Federatie geen enkele band met hen of met ons. Het is een geheel aparte entiteit, en we beschouwing het gebruiken van de zelfde initialen als een anarchistische groep als, op zijn best, verwarrend en onterecht, en op zijn slechtst als kwaadwillend. Ongeacht of de Informele Anarchistische Federatie de bedoeling had dat hun acties in verband zouden worden gebracht met de Italiaanse Anarchistische Federatie en andere leden van de Internationale van Anarchistische Federaties, zijn deze organisaties nu vermeld in pers verslagen in verband met de acties van de Informelen, en dus voelen we het nu als noodzakelijk dat wij, de Anarchistische Federatie van Groot Brittanie, onze positie over hun acties duidelijk maken.

In onze doelen en principes stelt de Anarchist Federation dat "het onmogelijk is het kapitalisme af te schaffen zonder een revolutie, die zal ontstaan uit klassen conflict. De heersende klasse moet volledig omver worden geworpen om het anarchistische communisme te bereiken. Omdat de heersende klasse geen afstand zal doen van diens macht zonder hun gebruik van wapens, zal deze revolutie een tijd zijn van geweld en bevrijding". We zijn geen pacifistische organisatie en veroordelen opstand zelf niet, of alle opstandige tactieken; echter, als anarchistische communisten bekritiseren we individualistische en voorhoede tactieken die niet uit een breed-gebaseerde klassenstrijd beweging komen sterk. We veroordelen acties die arbeiders zonder hun kennis en instemming in gevaar brengen, en we verwerpen elitaire verklaringen, zoals die opgesteld door de Informelen, die de arbeidersklasse als te onwetend en te veel opgegaan in het kapitalisme beschouwen om voor strijd van belang te zijn.

Het kapitalisme is, fundamenteel, een sociale verhouding; het kan niet meer worden geschaad door kleine groepen die los staan van de bredere klassenstrijd die individuele bazen beschieten of bommen via de post versturen, dan door passief van de ene plek naar de andere plek te lopen of door "ethische" goederen te consumeren. In plaats hiervan bevordert de Anarchist Federation het organiseren met andere arbeidersklasse mensen om directe actie te ondernemen voor onszelf, om zowel onszelf te verdedigen tegen aanvallen door het kapitaal en de staat in onze alledaagse levens als een cultuur van verzet op te bouwen die het kapitalisme serieus kan uitdagen. Dit is tactisch meer effectief dan geisoleerde daden van geweld en het organiseren op deze wijze staat ons toe een glimp op te vangen van een betere wereld, vrij van uitbuiting, vervreemding en onderdrukking. Door collectief te handelen en onszelf verantwoordelijk te maken tegenover anderen bereiden we onszelf voor op een wereld waarin onze gehele levens werkelijk onder onze eigen controle staan.

De verklaring door de Informele Anarchistische Federatie kan hier worden gevonden

http://www.indymedia.org.uk/en/2012/05/496130.html
------------------------------------------
Orig: (en) Britain, Anarchist Federation statement on the Informal Anarchist Federation and terrorist tactics.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center