A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Almanya, İngiltere, İskoçya: 1 Mayıs tutsaklarıyla dayanışma eylemleri

Date Fri, 15 Jun 2012 00:02:10 +0300


Stuttgartâta Ästanbulâdaki 1 MayÄs tutsaklarÄyla dayanÄÅma eylemi yapÄldÄ
UluslararasÄ eylem gÃnà ÃerÃevesinde, Ästanbulâdaki 1 MayÄs tutsaklarÄ
ile bizler, 7 kisi olarak Stuttgart`ta TÃrk konsoloslugu ÃnÃnde eylem
gerÃekleÅtirdik. Eylemde bildiri daÄÄtÄldÄ, tebeÅir ile caddeye yazÄ
yazÄldÄ. TÃrk devletinin baskÄcÄ politikalarÄna dikkat Ãekmek iÃin
ÄslÄk, slogan ve tencere-tavalara vurularak gÃrÃltà ÃÄkarÄldÄ

Pankartta âDayanÄÅma bir silahtÄrâ ve â1 MayÄs tutsaklarÄna ÃzgÃrlÃkâ
sloganÄnÄn altÄnda ise:

âTOPLUMSAL HAREKETLERÄN SUÃLANMASINA KARÅI â ÃZGÃRLÃK MÃCADELE
GEREKTÄRÄRâ yazÄyordu.

Bu eylemle, tutsaklarÄn yanlÄz olmadÄklarÄnÄ gÃsteriyor ve baskÄcÄ
devlete, tutsaklarÄn arkasÄnda UluslararasÄ bir hareketin olduÄunu
gÃstererek, âyaÅayanher insan ve hayvanlarÄn ÃzgÃrlÃgà bir
ihtiyactÄr.â diyoruz.

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/13/stuttgartta-istanbuldaki-1-mayis-tutsaklariyla-dayanisma-eylemi-yapildi/

https://linksunten.indymedia.org/de/node/62083#comment-49841

--------------

Cardiff, Ängiltere: TÃrkiyeâdeki tutuklu anarÅistlerle dayanÄÅma eylemi
12 Haziran gÃnà saat 17:00âde TÃrkiyeâde tutuklu bulunan 15 anarÅistle
uluslararasÄ dayanÄÅma gÃnà kapsamÄnda Cardiffâin merkezindeki bir
katlÄ otoparkâÄn Ãzerinden bir pankart sallandÄrÄldÄ ve yÃzlerce
kuÅlama yapÄldÄ.

Pankartta: âTÃrkiyeâdeki AnarÅist 1 MayÄs tutsaklarÄnÄ bÄrakÄnâ yazÄyordu.

AtÄlan kuÅlamalarda ise Åunlar yer alÄyordu: âÄstanbulâdaki 1 MayÄs
gÃsterileri sÄrasÄnda, banka binalarÄ ve Ãok-uluslu Åirketler bir dizi
eylemle hedef alÄnmÄÅtÄ. Äki hafta sonra ise, eÅ zamanlÄ
operasyonlarla eylemcilerin eyleri basÄlarak eylemlerle baÄlantÄ
kurularak 60 kiÅi gÃzaltÄna alÄnmÄÅtÄ. 9 kiÅi operasyonun ardÄndan
tutuklandÄ. 6 kiÅi de daha sonraki operasyonlarda tutuklandÄ. Bizler
bu 15 yoldaÅÄmÄzÄn derhal serbest bÄrakÄlmasÄnÄ istiyoruz.
TÃrkiyeâdeki anarÅistlerle dayanÄÅma.â

KuÅlamalar tÃm Åehre daÄÄldÄ ve bir Ãok insan merak ederek kuÅlamalarÄ
okudu. Pankart tÃm gece boyunca binada asÄlÄ kaldÄ, ancak sabah karÅÄ
kaldÄrÄldÄ.

TopyekÃn DayanÄÅma!
Bankalara ve hapishanelere ateÅ!

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/14/cardiff-ingiltere-turkiyedeki-tutuklu-anarsistlerle-dayanisma-eylemi/

http://en.contrainfo.espiv.net/2012/06/14/cardiff-uk-solidarity-action-for-imprisoned-anarchists-in-turkey/

---------

Faslane BarÄÅ KampÄ, ÄskoÃya: TÃrkiyeâdeki tutuklu anarÅistlerle
dayanÄÅmak iÃin pankart asÄldÄ
12 Haziran SalÄ gÃnÃ, Ästanbulâdaki tutuklu anarÅistlerle dayanÄÅmak
iÃin, Faslane BarÄÅ KampÄndan yoldaÅlar kampÄn giriÅine bir pankart
astÄlar. Pankartta âTutuklu anarÅist yoldaÅlarla dayanÄÅma! YeryÃzÃne
ÃzgÃrlÃk DerneÄi Tutuklular derhal serbest bÄrakÄlsÄn!â yazÄyordu.
Pankart, Faslane Naval ÃssÃne (Ängiltereânin nÃkleer denizaltÄ
filosunun ÃssÃ)giden yoÄun bir yol boyunca asÄlÄ durdu. Bu dayanÄÅma
eylemi, barÄÅ kampÄnÄn 30. yÄldÃnÃmÃne iÅaret etmek iÃin
gerÃekleÅtirilen 30 gÃnlÃk eylem iÃerisinde yapÄldÄ.

http://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/14/faslane-baris-kampi-iskocya-turkiyedeki-tutuklu-anarsistlerle-dayanismak-icin-pankart-asildi/

http://en.contrainfo.espiv.net/2012/06/13/faslane-peace-camp-scotland-banner-drop-in-solidarity-with-imprisoned-anarchists-in-turkey/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center