A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Chili, 4 augustus, Nog een dag van natiebreed protest tegen markt onderwijs [en]

Date Thu, 08 Sep 2011 11:50:05 +0300


Marsen, straatgevechten, wegblokkades, bezettingen en activisten die op pannen slaan in het hele land. ---- Verslag van de Chileense anarchistische krant "Solidaridad" over nog een dag van natiebreed protest tegen markt onderwijs in Chili, met marsen, straatgevechten, wegblokkades, bezettingen en activisten die op pannen slaan in het hele land. - Repressie van de scholieren van de middelbare school. ---- De hoofdstad ontwaakte met actievoerende studenten, bewoners en arbeiders, die barricades opzetten, pamfletten uitdeelden, muren beschilderden en vuurtjes stookten. Vanaf vroeg in de ochtend werd het verkeer geblokkeerd in La Alameda, Vicuna Mackenna, Santa Rosa, Providencia, Recoleta, San Pablo en veel andere hoofdstraten, zowel in de buitenwijken als in het centrum van Santiago. De sociale onrust kon in de lucht worden gevoeld, in het bijzonder nadat de regering beweerde dat het voor altijd kon optreden om de stakingen en bezettingen, die nu al gedurende maanden bezig zijn, in te dammen. Geen enkele mars werd door het
gemeentebestuur van Santiago goedgekeurd, maar ondanks dat waren de mensen
niet bang en gingen ze massaal de straat op.

De mars die door de ACES (Coordinerende Vergadering van Scholieren van de
Middelbare School) was georganiseerd begon om 10.30 uur in Plaza Italia, was
niet in staat van start te gaan, aangezien verschillende kernen van
activisten met geweld uiteen werden gejaagd door speciale politie krachten,
die het stadscentrum virtueel onder beleg hielden (met meer dan 1000 man in
La Alameda alleen). Daarna werd het centrum een slagveld. In iedere hoek
verzamelden zich activisten, die het verkeer blokkeerden en leuzen riepen,
en vervolgens werden vergast en geslagen. Steeds opnieuw hergroepeerden de
zonen en dochters van het volk zich en boden ze weerstand aan de repressie.
De hele ochtend en een groot deel van de middag werden zo doorgebracht.
Toen was er om 18.30 uur de mars door de Chileense Studenten Confederatie
(CONFECH - Confederacion de Estudiantes de Chile) en de Colegio de
Profesores de Chile onderwijzers vakbond, en ook deze mars kon niet van
start gaan. De enorme massa mensen die zich in Plaza Italia begon te
verzamelen leed ook onder zware repressie. Maar opnieuw verzette het volk
zich en slaagde het er in La Alameda in te nemen. Duizenden mensen gingen de
straat op, waarbij ze van Plaza Italia naar het presidentieel paleis
trokken, terwijl er in de omringende straten ook schermutselingen waren.
Om 20.30 uur begonnen de cacerolazos - slaan op pannen. In het centrum en in
de arme buurten van Santiago verlieten veel mensen hun woningen om op hun
lege pannen te slaan, waarmee ze hun ontevredenheid over het regeringsbeleid
toonden, en over een systeem dat hen niets geeft. Later in de avond begonnen
botsingen in sommige delen van de hoofdstad, tussen de jongeren uit de
krottenwijken en de repressieve krachten die waren begonnen de controle over
de buitenwijken te krijgen.
Er waren belangrijke mobilisaties in 12 steden, die allemaal - als gevolg
van politie provocatie en arrogantie - belangrijke ordeverstoringen werden
(in het bijzonder in Concepcion, Valparaiso en Santiago). Uiteindelijk, toen
de nacht viel, eindigden de protesten met 874 arrestaties in het hele land.
Studenten en de sociale beweging in het algemeen hebben de 21 onderwerpen
die op 1 augustus door de regering werden voorgesteld afgewezen en zullen
doorgaan met hun goed georganiseerde inspanningen om hun strijd vooruit te
brengen. Het document dat door het kantoor van de president werd
gepubliceerd, met de titel "Beleid en actie voorstellen voor de ontwikkeling
van het Chileense onderwijs", verwijst niet naar de hoofdeisen van de
studenten: het einde aan de winst, de re-nationalisatie van de koper
industrie als een vorm van fondswerving voor het onderwijs, en gratis
onderwijs op alle niveaus.
Vertaling door FdCA-kantoor voor Internationale Betrekkingen

"Solidaridad" is de krant van de Federacion Comunista Libertaria

Verbonden link: http://periodico-solidaridad.blogspot.com/
------------------------
Orig: (en) Chile, 4th August, Another day of nationwide protest against
market education.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center