A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, Freedom* #7215 - Wobblies zijn standvastig [en]

Date Mon, 03 Oct 2011 12:59:48 +0200


IWW arbeiders winnen grote concessies na wilde staking ---- Slecht betaalde schoonmakers die werken op het prestigieuze Guildhall, thuis van de City of London Corporation, hebben een belangrijke overwinning geboekt tegenover hun bazen, de sub-contractant Ocean Contract Cleaning Ltd, in een voortgaand conflict over betaling en arbeidsomstandigheden. ---- De schoonmakers, die allemaal lid zijn van de radicale vakbond Industrial Workers of the World (IWW), ondernamen direct actie op 15 juli, toen ze weigerden aan het werk te gaan en in plaats daarvan in de vroege ochtend een demonstratie hielden buiten het gebouw, als gevolg daarvan ging het bedrijf niet alleen akkoord met de betaling van nog niet betaald loon, maar hebben ze ook collectieve onderhandelingen geopend met de IWW. ---- Eerder uitten de arbeiders een collectief grieven met Ocean Contract Cleaning om de salarissen van de afgelopen zes maanden te herzien. Het bedrijf negeerde het verzoek en weigerde mee te doen aan een collectief onderhandelingsproces.

Als gevolg hiervan ondernamen in juni 34 schoonmakers, te werk gesteld door Ocean, twee dagen van industriele actie, aangezien veel arbeiders de lonen van de afgelopen drie maanden nog niet hadden ontvangen. Het bedrijf beloofde de achterstallige lonen te betalen voor 20 juni en zo werd het conflict geschorst. Echter, toen de schoonmakers hun laatste lonen ontvingen bleek het bedrijf zich niet aan de belofte te houden, wat er in resulteerde dat de schoonmakers een nieuwe stakingsdag organiseerden voor 15 juli, met een piket buiten London Guildhall.

Op de dag zelf waren 21 van de 35 schoonmakers in staking, waarbij ze om 5.30 uur aan kwamen bij het piket buiten hun werkplek. Schoonmakers van andere plekken sloten zich aan, net als de Colombiaanse solidariteit campagne, studenten en arbeiders van University College London en SOAS, leden van andere vakbonden, waaronder Unison en RMT evenals IWW leden uit Londen. Het was een levendig evenement waarbij arbeiders leuzen riepen, in het Spaans en het Engels, waaronder "Geen betaling, geen werk" en zelfs de lokale priester kwam, met het aanbod van koffie en het gebruik van de wc in de kerk voor de stakers en hun ondersteuners.

Na 8 uur werden twee arbeiders en twee IWW vakbondsvertegenwoordigers uitgenodigd door het Guildhall management, om binnen te onderhandelen met Ocean vertegenwoordigers, wat uiteindelijk na enkele uren tot een overeenkomst leidde waarbij Ocean verzekeringen gaf over de onbetaalde lonen. Volgens de IWW was het beste aan dit protest de vastbeslotenheid en de eenheid van de arbeiders - ondanks intimidatie door managers.

De schoonmakers van Guildhall hebben ongelooflijk lage lonen, 5,95 pond per uur, terwijl ze werken in een van de duurste steden in Europa, en geen ziekte-uitkering of pensioen ontvangen. Volgens de London Living Wage Unit is dit officiele armoedige betaling aangezien het minimale loon voor Londen is vastgesteld op 8,30 pond. Alberto Durango, woordvoerder van de schoonmakers, zei: "Dit is slechts het begin van deze strijd. De arbeiders, die nu het minimumloon krijgen, zijn vastbesloten om door te gaan met strijden voor het minimale loon. Dank aan allen die ons steunden, zowel bij het protest als met solidariteitsberichten".
==========================================
*Anarchistisch blad.
----------------------------------------------
Orig: (en) Britain, Freedom* #7215 - Wobblies standing firm.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center