A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Geen solidariteit met "anarchisten" die verantwoordelijk zijn voor bombrieven door Libertare Aktion Wintherthur [de]

Date Thu, 27 Jan 2011 19:21:50 +0200


De kwestie van geweld is altijd een druk besproken onderwerp geweest in anarchistische vertogen. Hoe kan de oudste en ruwste uitdrukking van macht worden gecombineerd met de leringen van een anti-autoritaire ideologie? Kan een revolutionaire anarchistische strategie geweld omvatten? ? Je kunt een sociale verhouding niet opblazen! ---- [Noot: Dit communique is bewust niet geschreven in reactie om de meest recente aanvallen in Rome op 23 december 2010. We vragen ons af of deze incidenten in verband staan met het anarchisme, omdat ? net als in het geval van de serie aanvallen in 2003 ? de zogenaamde ?Federazione Anarchica Informale? (FAI) de verantwoordelijkheid heeft opgeeist. Het is een onwaarschijnlijk toeval dat deze groep de zelfde afkorting heeft als de Federazione Anarchica Italiana, die duidelijk afstand nam van de gebeurtenissen in 2003 en suggereerde dat de ?FAI? een namaak organisatie zou kunnen zijn. Er zijn in de recente Italiaanse geschiedenis verschillende voorbeelden van valse vlag operaties. Een daarvan was de bomaanslag bij Piazza Fontana in Milan in 1969, die door de staat werd
uitgevoerd en waar de lokale anarchisten de schuld van kregen. In het meest
recente ?FAI? communique in verband met 23 december zijn de laatste woorden
- ?Lang leve de FAI, lang leve de anarchie!? ? nogal a-typisch voor een
organisatie die zichzelf ?informeel? noemt].

De kwestie van geweld is altijd een druk besproken onderwerp geweest in
anarchistische vertogen. Hoe kan de oudste en ruwste uitdrukking van macht
worden gecombineerd met de leringen van een anti-autoritaire ideologie? Kan
een revolutionaire anarchistische strategie geweld omvatten? We kunnen
aannemen dat de libertaire wijze ? die de onteigening van de huidige
eigenaren van de productiemiddelen en het afschaffen van materiële
voorrechten omvat ? zal stuiten op brutaal verzet van degenen die zich
hiervan beroofd voelen. Meester-dienaar verhoudingen (verborgen of
duidelijk) zijn altijd gebaseerd op dwang. Dit omvat altijd geweld, waar we
ons als een sterke en revolutionaire massa beweging alleen maar tegen kunnen
verzetten.

Echter, als bewuste anarchisten zouden we niet in de val moeten lopen om de
middelen tot doelen te laten worden. ?Werkelijk anarchistisch geweld is dat
geweld dat ophoudt als de noodzaak van verdediging en bevrijding eindigt.
Het wordt gematigd door het bewustzijn dat individuen in isolatie nauwelijks
verantwoordelijk zijn voor de positie die ze door erfopvolging en afkomst
bezetten.? [1] Deze woorden van de Italiaanse anarchist Errico Malatesta
hebben niets aan geldigheid verloren sinds ze bijna 100 jaar geleden werden
geschreven. Ze verbieden ons functionarissen binnen het kapitalisme te
verwonden of zelfs te vermoorden, eenvoudigweg vanwege de rol die ze spelen,
als onderdeel van een libertaire praktijk. We denken dat dit duidelijk zou
moeten zijn voor iedereen met een anarchistisch begrip.
In recente maanden hebben gebeurtenissen plaatsgevonden ? ook in verhouding
tot Zwitserland ? die dit libertaire principe ter discussie hebben gesteld,
in de naam van het anarchisme. We bedoelen niet oproepen als ?Slacht de
politieagenten af, waar jullie ze treffen?, die op muren worden geschreven
en op websites worden gepubliceerd als daden van individueel verzet. Deze
teksten zouden retorisch gezien best knap kunnen zijn, maar de inhoud is
verwarrend. Noch praten we over de talrijke solidariteitsacties voor Billy,
Costantino en Silvia, wier anti-beschaving acties we alleen maar grappig
kunnen vinden. [2] Echter, we kunnen aannemen dat mensen uit deze netwerken
acties steunen die veel verder gaan dan verfbom aanvallen of het doorknippen
van kabels van auto?s.
We denken over de bom brieven die in recente maanden naar verschillende
instituties van de staat zijn gestuurd, in het bijzonder naar ambassades.
Gehoopt werd een bureaucraat met een hoge rang te verwonden, als die de
envelop zou openen, de brieven waren bedoeld als een vorm van wraak voor het
gevangen zetten van de drie eerder genoemde activisten. Dit soort praktijk
toont niet alleen politieke domheid, maar ook lafheid en onmenselijkheid. In
het beste geval vanwege naïviteit, of in het slechtste geval vanwege
berekening, waren de afzenders bereid een eenvoudige klerk of een
ondergeschikte secretaris te verwonden. Met deze daden bevinden de afzenders
zich onder wrede misdadigers die, als dienaren van het kapitaal, leden van
de arbeidersklasse hebben vervolgd en vermoord. Deze daden zijn niet
revolutionair, maar een uitdrukking van politieke reactie. Met betrekking
tot deze daden kunnen we alleen concluderen: geen solidariteit met de
?anarchistische? mensen die bombrieven versturen ? nooit! Enkele jaren
geleden moesten links-radicale groepen door de staat worden geschapen om de
bevolking te overtuigen van de noodzaak van meer repressie. Het is tragisch
dat de dingen voor de Europese kapitalistische klasse zo eenvoudig zijn
geworden.
Het is voor ons allemaal moeilijk adequaat te reageren op een politiek en
sociaal klimaat dat ons, de uitgebuitenen, gefrustreerd maakt. Echter, dit
zou geen excuus moeten zijn om de toevlucht te nemen tot de oude illusie van
de ?Propaganda van de Daad? en het verlangen de maatschappij te veranderen
door individuele daden van geweld. De gevolgen van zulke daden zullen
repressie, vluchtgedrag en een nog grotere hopeloosheid zijn, in plaats van
een opstand door de massa?s. Het is voor anarchisten ook verkeerd om
structuurloosheid te gebruiken als een modus operandi, zoals wordt geëist
door onze ?insurrectionalistische? kameraden. Als iedereen slechts
verantwoordelijk is voor zichzelf zal de voorkeur worden gegeven aan
individualistische en onvoorspelbare acties, in plaats van het scheppen van
solidariteit om constant te werken in de richting van de sociale revolutie.
We kunnen ons alleen samen verzetten tegen het kapitalistische systeem, op
een georganiseerde en op doelen gerichte klassenstrijd. Theoretische eenheid
en stringent zijn in de praktijk, federalistische structuren en individuele
discipline zijn de kwaliteiten van anarchisten die strijden in de geest van
solidariteit voor de sociale revolutie, en niet voor totale repressie. De
werkplek en de school, de buurt en het gemeenschap centrum, de straat en het
vluchtelingen centrum: dit zijn de ruimtes van onze libertaire agitatie en
de organisatie van de strijd, en niet de columns van de burgerlijke media,
die wachten om met sensationele krantenkoppen te berichten over de meest
recente aanval door mensen in opstand.
Eind december 2010

Libertare Aktion Winterthur ? LAW

[1]Uit een tekst door Errico Malatesta. De volledige tekst is beschikbaar:
http://www.zabalaza.net/pdfs/varpams/anok&violence_em.pdf [PDF 108 kb]
[2]Billy, Costantino en Silvia werden op 15 april 2010 in Zwitserland
gearresteerd. Ze worden er van beschuldigd dat ze probeerden een bomaanslag
te plegen bij IBM in Zurich. Sindsdien zitten ze in de gevangenis. Meer
informatie: http://againstthewaiting.blogsport.de/

Verbonden link: http://www.libertaere-aktion.ch
---------------------------------------------
Orig: (de) Keine Solidaritat met den ?anarchistischen? BriefbomberInnen by
Libertare Aktion Winterthur.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center