A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul: Wali Paylaşan liselilere saldırdı

Date Wed, 5 Jan 2011 16:39:44 +0200


Wali PaylaÅan liselilere saldÄrdÄ.
Wali: âTerÃr ÃrgÃtà âÃz savunma gÃcÃâ yapÄlanmasÄ ile kentte lise
genÃliÄini protestolar ve olaylarÄn iÃine Ãekmeye ÃalÄÅÄyor. BazÄ
radikal sol ÃrgÃtlerle iÅbirliÄi de yaparak lise genÃliÄine protesto
ve boykot zemini yaratmaya ÃalÄÅÄyorlar. Liselileri tahrik etmeye
ÃalÄÅÄyor. SarÄyer BehÃet Kemal ÃaÄlar Lisesiânde yaÅanan kantin
protestosunu da bu yÃnden titizlikle inceliyoruzâ dedi.ï

âLise kantininde fiyatlara zam yapÄlÄnca bazÄ ÃÄrenciler, evden
getirdikleri yiyecekleri okul arkadaÅlarÄyla paylaÅarak zam yapan
kantini protesto ediyorlar. Okul yÃneticilerinin haber vermesi ile
olay yerine polis geliyor. OlayÄn baÅlangÄcÄnda ÃÃ kiÅi var, iki
tanesi ÃÄrenci deÄil. Bir tanesi ÃÄrenci, sonradan onlara bir ÃÄrenci
daha katÄlÄyor. Bunun Ãzerine talimat verdim; hem o okul kantini hem
de tÃm Ästanbulâdaki kantinleri incelemeye aldÄk. Kantinlerden
kaynaklÄ sÄkÄntÄ yaÅanmasÄnÄ istemiyorumâ diye konuÅtu.

BencilleÅtiren kantin kÃltÃrÃne karÅÄ âBehÃet Kemal ÃaÄlar Lisesiâ
ÃÄrencilerinin oluÅturduÄu paylaÅma masasÄ okul idaresini, polisi ve
waliyi korkutmuÅ olmalÄ. Okul idaresi paylaÅma masasÄna saldÄrdÄ,
Polis arkadaÅlarÄmÄza saldÄrÄp gÃzaltÄna aldÄ, Åimdi ise Ästanbul
Walisi de bizlere saldÄrÄyor. Wali radikal sol ÃrgÃt diyor; biz
radikali gazete, solun bir kÄsmÄnÄ iyi bir kÄsmÄnÄ kÃtÃ, terÃrÃ
devlet(idare-polis-wali), ÃrgÃtà de âÃrgÃtlà bir halkÄ hià bir kuvvet
yenemezâ den biliriz. Wali de bizi bilecekse paylaÅma ve dayanÄÅma
masamÄzdan, boykotumuzdan, isyanÄmÄzdan bilsin.

Ey Wali bu da sana slogan olsun;

Gelsin Ädare, Gelsin Polis, Gelsin Wali ÄnadÄna PaylaÅ, ÄnadÄna PaylaÅ

ÄnadÄna ÃzgÃrlÃk!

LAF - http://www.lafisyanda.org
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center