A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) De Egyptische massa's komen weer in opstand om hun revolutie af te ronden! - Getuigenis van een Egyptische anarchist [en]

Date Sat, 31 Dec 2011 13:04:47 +0200


Honderdduizenden Egyptenaren strijden in heel Egypte tegen het repressieve apparaat van de militaire junta. Dit is een echte rebellie van een groot deel van de onderdrukten en niet een botsing tussen de islamisten en het leger, zoals wordt verteld door wat burgerlijke media. Anarkismo.net slaagde er in te praten met een anarchistische communist uit Egypte, Yasser Abdullah, lid van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging, die ons zijn getuigenis gaf van de complexe strijd die in het vooruitzicht ligt en het potentieel voor een volledige revolutie van de massa's. Egypte wordt, sinds de val van Mubarak in februari, bestuurd door een militaire junta, de SCAF, die de basisstructuren van de dictatuur onaangetast heeft gelaten. Protesten en stakingen zijn tegemoet getreden met buitengewoon geweld, vakbonden hebben te maken met draconische wetten die iedere actie onmogelijk maken, marteling is uitgebreid toegepast, en er is selectieve repressie geweest tegen revolutionaire militanten in de sociale bewegingen.

12.000 mensen hebben te maken gekregen met militaire rechtbanken, tijdens deze contra-revolutionaire daden tegen de levende krachten en eisen die het Egyptische volk mobiliseerden tijdens de niet beeindigde revolutie van 25 januari. Dit alles gebeurt terwijl ze sektarisch conflict tussen christenen en moslims hebben gestimuleerd, om de aandacht af te leiden van de echte problemen van het Egyptische volk. Op vrijdag namen de massa's opnieuw het Tahrir plein over, eisten dat de SCAF zou aftreden, temidden van buitengewone maatregelen die werden afgekondigd om diens machten te versterken. Het hele politieke spectrum, maar opvallend genoeg ook de Moslim Broeders (die erg rustig zijn geweest sinds ze een aantal geheime overeenkomsten met de SCAF hebben gesloten), kwam die dag opdagen omdat verkiezingen worden geprogrammeerd voor 28 november en ze bang zijn dat, ongeacht de uitslag, de macht zal worden gehandhaafd door "veldmaarschalk" Tantawi, hoofd van de SCAF. Inderdaad, de SCAF had een decreet aangenomen dat het leger het vetorecht gaf over de grondwet, die wordt ontworpen door het nieuwe parlement dat binnen een week wordt gekozen.

Dit protest op vrijdag liet alle internationale media praten over botsingen tussen de Moslim Broeders en de SCAF. Maar de werkelijke botsingen begonnen op zaterdag, toen een groep van 200 revolutionairen van het Tahrir plein brutaal werd aangevallen door de politie. Dat was de vonk die deze protesten van honderdduizenden mensen, zo niet miljoenen mensen, om de straten weer over te nemen heeft laten ontstaan. Deze huidige botsingen hebben niets te maken met de politieke islam die opnieuw, net als op 25 januari, niet een hoofdactor in het protest is geweest. Dit is een protest dat wordt geleid door de zelfde mensen die de januari revolutie leidden, die nu de echte, contra-revolutionaire aard van het leger inzien, slecht vermomd onder een "nationalistisch" masker.

Op dit moment zijn er straatgevechten in alle hoofdsteden van Egypte, in het bijzonder in Cairo, Port Said, Alexandrie en Suez. In Zuid Egypte zijn er talrijke demonstraties en botsingen met het repressieve apparaat van de SCAF. Politie bureaus zijn aangevallen en barricades zijn gebouwd op de meeste belangrijke wegen en straten. De repressie is hevig geweest: minstens 6 mensen zijn tot nu toe gestorven en meer dan 1000 mensen zijn serieus gewond geraakt door het leger en de gehate Centrale Veiligheidskrachten, de harde kern van de repressieve krachten van Mubarak. Activisten op het Tahrir plein werden enkele uren geleden met gruwelijk geweld ontruimd, met het gebruik van pantservoertuigen, traangas (vriendelijk door Obama geleverd aan de SCAF) en schoten van rubber kogels en dodelijke munitie - in scenes die herinneren aan het Maspero Straat bloedbad in oktober (zie http://anarkismo.net/article/20723). Op dit moment (23.30 uur) zijn de activisten er in geslaagd het Tahrir plein weer voor het volk en voor de revolutie te heroveren. De overheersende roep van het volk is "weg met de SCAF, weg met Tantawi".

Om 12 uur hadden we de kans om te praten met kameraad Yasser Abdullah van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging, die ons uitlegde wat er in Cairo gaande is. Zijn getuigenis van de eerste hand van de gebeurtenissen in Cairo zijn een levend bewijs dat de revolutionaire geest levend is, en dat de komende dagen cruciaal zullen zijn voor de Arabische opstanden. Alle vormen van solidariteit zijn nodig voor onze libertaire kameraden, die zich met het Egyptische volk in de richting van bevrijding begeven.

Jose Antonio Gutierrez D.

20 november 2011

1.Wat gebeurt er de laatste dagen op het Tahrir plein? Wie protesteerde en wat was de oorzaak van de strijd?

Enkele dagen voor vrijdag (18 november) begon een aantal verwanten van slachtoffers en martelaren van de revolutie met een sit-in op het Tahrir plein, waarbij zij hun eisen stelden. Nu, tien maanden na het aftreden van Mubarak, is niemand van degenen die zijn aangeklaagd wegens het vermoorden en beschieten van mensen, tijdens de opstand, veroordeeld tot een gevangenisstraf. Ook schiep de SCAF (d.w.z. de militaire junta) in juli een fonds van 200 miljoen Egyptische ponden (ongeveer 25 miljoen euro), genoemd "het Fonds voor de Slachtoffers en Martelaren van de Revolutie", om hen en hun families schadevergoeding te geven, maar dit was niets anders dan propaganda: de SCAF en de regering van Sharaf gaven sommige van de slachtoffers banen als afval inzamelaars, letterlijk gesproken, dus voelden de slachtoffers zich vernederd, dat belediging aan de verwonding was toegevoegd, dus begonnen ze met een sit-in voor een respectabele oplossing. Op vrijdag was ook een "Miljoen Mensen" mars gepland die opriep tot een einde aan de militaire heerschappij en de burgerlijke interim autoriteit, voor april 2012. Na de mars ging de sit-in door en een andere mars volgde, waartoe was opgeroepen door de islamistische partijen - die tegen de sit-in zijn en hun best doen om de volgende verkiezingen, die zijn gepland voor 28 november, te winnen.

Dus de sit-in werd alleen gelaten, met slechts enkele tientallen mensen; op zaterdag 19 november begonnen de Centrale Veiligheidskrachten (CS, civiele politie) met een aanval op de sit-in. Er waren rond 200 activisten, die terugvochten. Hierna begon de CS traangas te gebruiken en ze dreven hun pantserwagens naar de activisten, waarbij sommigen werden overreden. Toen sloten sommige andere activisten zich bij hen aan om het Tahrir plein te verdedigen, en dat is hoe het allemaal begon. De CS viel het Tahrir plein aan, we vochten terug, ze namen het Tahrir plein slechts gedurende een half uur in, toen herwonnen we het en bezetten het ... nu, 12 november om 12 uur, zijn er voortgaande botsingen tussen activisten tegen zowel de CS krachten als militaire politie die is vermomd als civiele politie.

2.De Moslim Broeders waren tot recentelijk verbonden met de overgangsautoriteiten ... waarom komen ze nu in botsing met de politie, zoals wordt verteld door de internationale media?

Na het referendum voor het Grondwettelijke Amendement op 19 maart verbonden de Moslim Broederschap en alle andere islamistische krachten, voornamelijk de Salafisten, zich met de SCAF. Op 20 maart stelde een Salafistische sjeik dat de stembus "ja tegen de islam" zei ... ze zagen het referendum niet als slechts gaande over amendementen, maar eigenlijk over de islam, wiens geest ze weerspiegeld zagen in de meningen van het volk, toen er werd gestemd. Ze stelden dat de meeste stemmers voor hen waren omdat ze de islam vertegenwoordigen, en traden op alsof het referendum over hen ging. Vanaf maart keerden de islamisten zich tegen iedere directe actie tegen de SCAF, want ze dachten dat ze met de volgende verkiezingen de macht zouden krijgen, dus moesten ze het eens worden met de militaire junta ... maar nu voelen ze aan dat de SCAF ze heeft afgetroefd, waarbij hun invloed slechts is gebruikt om hun eigen macht te handhaven. Eigenlijk zijn de junta en de Islamisten ruzieende broeders, ze kunnen roepen naar elkaars gezichten, maar ze zullen niet echt vechten. De voortgaande botsingen hebben niets te maken met de Moslim Broederschap of enige andere islamistische partijen, of andere partijen. De meerderheid van de partijen streeft nu naar parlementszetels, niet naar revolutie. Slechts een linkse coalitie kondigde aan dat ze denken over het boycotten van de komende verkiezingen, alle andere partijen richten hun aandacht op de volgende verkiezingen en ze zullen zich niet aansluiten bij de bezetting van het Tahrir plein. Op het Tahrir plein staan nu alleen de voornaamste revolutionaire krachten en de niet georganiseerde jongeren die bereid zijn terug te vechten voor hun rechten, ter verdediging van de revolutie. De politieke partijen streven allemaal naar een compromis met de junta, waarbij ze proberen de volgende verkiezingen te winnen om de macht over te nemen door een overeenkomst met de SCAF .. dus zeggen dat de voortgaande botsingen door de Moslim Broederschap of enige andere georganiseerde politieke kracht zijn is niets meer dan een grote leugen die door de burgerlijke media wordt verspreid.

3.Is er in deze protesten enig potentieel voor de volksbeweging? Denk je dat het leger diens macht zal handhaven of dat er een nieuwe revolutionaire golf zal zijn?

Het potentieel voor de volksbeweging is nu heel groot ... op 19 november voelde ik me terug naar 25 januari, de hoofdleuzen zijn nu "weg met de militaire heerschappij" en "het volk eist de verwijdering van het regime". Ook in Alexandrie en Suez waren er botsingen. De slachtoffers tot nu toe zijn 1 dode in Cairo en 2 doden in Alexandrie ... vandaag zijn er plannen voor een dag van actie tegen de SCAF, in heel Egypte. Deze actie wordt niet gepland door enige politieke partij, wat iets positiefs is, want na tien maanden van revolutie realiseert het volk zich nu dat hun macht ligt in een collectieve beweging zonder leider, ze realiseren zich nu dat alle politieke partijen verraders zijn die slechts proberen wat parlementszetels te krijgen. Ik denk niet dat de junta diens macht kan behouden ... ze zijn nu in grote moeilijkheden, aan de ene kant eisen hun bondgenoten dat ze hun autoriteit na de verkiezingen overdragen, aan de andere kant zijn de activisten in opstand op straat om de revolutie voort te zetten. Ik denk dat de volgende dagen zullen getuigen van alle vormen van actie tegen de SCAF.

---------------------------------------------------

Orig: (en) The Egyptian masses rise up again to complete their revolution! - Testimony from an Egyptian anarchist.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center