A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Iran-Israel: Nee tegen de oorlogsdreigementen van de staat Israel [fr, ca, it, en]

Date Sat, 17 Dec 2011 17:23:38 +0200


In het Midden Oosten klinken de oorlogsdrums opnieuw. We zijn getuigen van een gezamenlijk offensief tegen Iran, door Israel, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het begon enkele weken geleden in Israel, voortkomend uit een publiek debat over de noodzaak om Iran aan te vallen voordat het kernwapens ontwikkelt, maar sindsdien is de campagne opgenomen, b.v. bij de G20 bijeenkomst in Nice, waar Obama en Sarkozy opriepen tot druk zonder precedent tegen Iran, terwijl de Britse pers spreekt over voorbereidingen voor oorlog door de VS en het Verenigd Koninkrijk. Deze commotie had als enige doel het scheppen van een klimaat van spanning, leidend tot het rapport op 8 november door het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) over Iran's nucleaire programma. ---- Dit rapport voegt, net als voorgaande rapporten, niets toe dat kan bewijzen dat het civiele nucleaire programma een geheim militair programma verbergt.

Maar anders dan diens voorgangers is het huidige hoofd van de IAEA, de voormalige Japanse ambassadeur in Washington, Yukiya Amano, volledig verbonden aan Westerse posities. Het rapport meldt "informatie" die is verschaft door geheime diensten van IAEA lid-landen die vijandig staan tegenover Iran, die praten over "serieuze zorgen over een mogelijke militaire dimensie aan het nucleaire programma". In de afwezigheid van hard bewijs gaan de haviken over tot insinueren en manipulatie, om de publieke opinie voor te bereiden op een militair avontuur tegen de Iraanse theocratie.

Het is gedurende jaren zo geweest: dreigingen van komende aanvallen tegen Iran worden regelmatig vermeld in nieuwsbulletins op tv. Maar moeten die van nu serieuzer worden genomen dan gebruikelijk? Het is voornamelijk een kwestie van zeker stellen dat China en Rusland niet hun vetorecht in de VN Veiligheidsraad gebruiken om een nieuwe serie van economische sancties tegen Iran te blokkeren. Tot nu toe is het de Westerse strategie geweest om het land te isoleren en te wurgen, om diens leiderschap buigzamer te maken. Het fiasco dat Irak was nodigt uit tot wijsheid ... Tot die mate dat Pentagon chef Leon Panetta heeft gewaarschuwd tegen de "onvoorzienbare gevolgen" die militaire actie tegen Iran zou kunnen hebben.

Maar het gevaar van een oorlog is verre van uitgesloten. We kunnen niet garanderen dat er geen pogingen zullen worden gedaan door extremisten in Tel Aviv en Washington die een provocatie zouden kunnen uitlokken die hun doelen zou dienen. Omdat de strategische situatie van Israel gedurende recente jaren zwaar is verslechterd, wat leidt tot een harde opstelling van de militaire kliek die het land beheert. Op een regionaal niveau is de militaire alliantie met Turkije verbroken, in Egypte is het altijd verzoenende regime van de dictator Mubarak vervangen door een instabiel regime dat minder verbonden is met het beleid in Tel Aviv en Washington. Zelfs de moeilijkheden van de oude Baath' vijand in Syrie, die verbonden is met Teheran, zijn een bron van zorgen; daar zou een situatie zich kunnen ontwikkelen zoals in Irak, waar islamistische strijders gebruik van zouden kunnen maken om operaties in Israel uit te voeren. Op het internationale niveau heeft de mobilisatie rond de campagne van BDS (Boycot, Desinvestering, Sancties) een effect gehad, bovenal onder traditionele bondgenoten van Israel, terwijl de machthebbers in het land op het nationale niveau te maken hebben met een massieve sociale mobilisatie. Er zijn degenen die er over dromen hier een einde aan te maken door middel van een "overwinning" op Iran.

Maar het slechtste scenario in het Midden Oosten is niet onvermijdelijk. We kunnen de spiraal van geweld stopzetten, maar om dit te kunnen doen moeten we het probleem in diens wortels aanpakken:

Er zal geen vrede zijn totdat tegemoet is gekomen aan de legitieme eisen van het Palestijnse volk.

Alternative Libertaire is tegen kernenergie, zowel voor civiele doelen als voor militaire doelen en steunt de-nuclearisatie op een wereld niveau, wat betekent dat de grootmachten met nucleaire arsenalen (Frankrijk, de VS, het Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan, China en Rusland), evenals landen als Israel en Iran, hun arsenalen moeten vernietigen en geen nieuwe arsenalen mogen krijgen.

Alle buitenlandse troepen moeten uit de regio worden teruggetrokken, en in het bijzonder moeten de VS bases worden ontmanteld.

Alternative Libertaire

16 november 2011

Vertaald door FdCA-Kantoor voor Internationale Betrekkingen

http://www.alternativelibertaire.org
----------------------------------------------
Orig: (en) Iran-Israel: No to the war threats from the state of Israel [fr,ca,it].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center