A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarkismo.net: Griekenland: Laten we een stap verder gaan - Over de huidige situatie in Griekenland door Dimitri [en]

Date Sat, 10 Dec 2011 16:45:09 +0200


Op het moment van het schrijven van dit artikel gaat de heersende klasse door met het zoeken naar de "juiste" persoon die als "overgangspremier" uitvoering van de impopulaire maatregelen kan garanderen die tegen het volk van Griekenland worden genomen, waarbij ze opnieuw worden uitgeperst en het voortbestaan van de meest wilde uitbuiting in de recente geschiedenis wordt zeker gesteld. ---- We zijn in een situatie waarin nieuwe bezuinigingsmaatregelen - en andere maatregelen - opnieuw worden aangekondigd, lonen gekort, overtolligheden constant toenemen, overeenkomsten in stukken worden gescheurd, het aantal werklozen en arme mensen toeneemt, sociale rechten en burgerlijke vrijheden worden beperkt, waarin repressieve mechanismen en hun assistenten meer en meer zoals een maffia werken, en waarin de maatschappij iedere dag verder wordt verpletterd.

Als gevolg hiervan is er massieve sociale onrust, duizenden demonstranten gaan de straat en pleinen op, als stakers of eenvoudigweg als gefrustreerde mensen. Er zijn talrijke nieuwe pogingen van sociaal organiseren, zoals de open vergaderingen van de lokale mensen en nieuwe bewegingen (zoals de Niet Betalen Beweging), terwijl tegelijkertijd de hele sociale beweging voortgaat met diens conflict en botsingen met de krachten van repressie en hun parlementaire assistenten.

De 48-uren staking, waartoe op 19-20 oktober is opgeroepen door de centrale vakbond federatie GSEE (Algemene Confederatie van Griekse Arbeiders) en ADEDY (Ambtenaren Confederatie), bracht een massieve mobilisatie zonder weerga voort in het hele land, toen duizenden arbeiders, werklozen, gepensioneerden, studenten, scholieren enz. in staking gingen en de straat op gingen om hun oppositie te tonen tegen de maatregelen die zijn genomen door het verrotte politieke systeem en de overvloed van wetten die nu onze hele maatschappij vernietigen. In Athene kwam een enorme zee van mensen op - een van de grootste stakingen in recente decennia - wat duidelijk de enorme sociale en politieke kloof toonde tussen de overgrote meerderheid van het volk en de hele klasse van politieke en economische macht. Als gevolg hiervan is het sociaal plunderen diens legitimatie kwijt geraakt, en de enige wapens die over zijn in de handen van de staat en diens institutie is volledige onderdrukking en de redding die royaal wordt aangeboden door de wereld van de parlementaire vertegenwoordiging.

In het bijzonder heeft de bijdrage aan dit proces door de PAME (Alle Arbeiders Militant Front, een syndicalistisch onderdeel van de Communistische Partij - KKE), die de contra-revolutionaire praktijken van de sociaal-democratie en het Stalinisme sinds de jaren '20 copieert, geprobeerd iedere beweging met andere kenmerken dan die van henzelf te blokkeren, waarbij alle vormen van arbeid en volksradicalisatie worden onderdrukt, en het burgerlijke parlement redde van boze demonstranten. Deze houding door de PAME/KKE oversteeg alle grenzen toen, op de zelfde avond van 20 oktober, een militante arbeider en lid van deze partij stierf door de moorddadige chemicalieen die de politie gebruikte, en de partij probeerde zijn dood in verband te brengen met de botsingen tussen de KKE en andere activisten. Sommige andere linkse formaties hebben zich op de zelfde golflengte bewogen (misschien met meer onbeschaamdheid), organisaties zoals ANTARSYA (een niet-parlementaire coalitie van het anti-kapitalistische links, buiten de KKE) en sommige van diens onderdelen, samen met wat Maoistische groepen, die de Communistische Partij smeekten om ze wat aandacht te geven.

Maar los van de duidelijk repressieve tactieken door de Stalinisten, ten koste van de autonome en niet partij gebonden sociale beweging, moet de ellendige houding van sommige delen van de activisten ook worden veroordeeld, waarvan sommige sectoren zichzelf anarchisten en anti-autoritairen noemen, die niet de KKE lijfwachten aanvielen, maar de eenvoudige PAME activisten. We moeten deze praktijken op de meest categorische wijze veroordelen, zoals we doen met de aanvallen van de KKE lijfwachten, die helmen en stokken gebruikten tegen alle andere demonstranten.

Echter, we kunnen nu zien dat er een bredere "systematische as" is, die zowel de staat, diens instituties en de partijen die betrokken zijn bij deze instituties omvat, maar ook wat van de linkse buiten-parlementaire krachten die al zijn gebruikt in de naam van het "beveiligen" van het grondwettelijke systeem (tegen de "ongecontroleerde" mensen) en de "georganiseerde" beweging (dat wil zeggen de geinstitutionaliseerde syndicalistische en politieke vertegenwoordiging), en die probeert de grenzen van burgerlijke normaliteit te controleren en definieren, waarbinnen de sociale woede en verontwaardiging kunnen bewegen.

Terwijl de crisis zich verdiept en de sociale oorlog wordt versterkt is de uitdaging nu om de kwestie naar voren te brengen van hoe we uiteindelijk het sociale barbarisme omver kunnen werpen, door collectief te bouwen aan een nieuw leven op het wrak van de gehele oude wereld, die samen met diens onderdelen op drift geraakt is. Een ander doel moet zijn om voorbij de grenzen van het spektakel van massa demonstraties te gaan, grenzen die worden opgelegd door het systeem en de massa media, en de mobilisatie om te zetten in iets dat meer echt is, met meer concrete actie en niet slechts een regelmatige uitzending op het TV nieuws.

Terwijl we op een historisch kruispunt zitten, in een situatie waarin de mogelijkheden voor sociale tegen-aanval en subversie nu hebben plaatsgevonden en men zich niet langer kan verbergen achter de veronderstelde passiviteit van de maatschappij, hebben we echter de zwakte en het mislukken gezien van de krachten die optreden in de naam van sociale verandering, maar die zich voornamelijk verbergen achter de fouten en systematische keuzes van het geinstitutionaliseerde links.

Echter, de krachten van klassenstrijd anarchisten zijn nog zwak en verspreid en kunnen de last van de verantwoordelijkheid door henzelf niet beheren. Toch zijn de overheersende kenmerken van een aanzienlijk deel van de anarchisten nog steeds geweld als doel op zich, vijandigheid tegenover iedere anarchistische organisatie en a-formalistische tendensen die nergens toe leiden, ondanks wat flitsen.

Maar het is tijd dat deze multi-tendens stroming voor niet bemiddelde, horizontale, directe democratische sociale ongehoorzaamheid en woede in de maatschappij diens eigen onafhankelijke, autonome pad van strijd voor sociale tegen-macht zou moeten ontwikkelen. Door diens eigen instrumenten, die geen verband hebben met leger-achtige debatten, a-formalistische illusies van parlement en pers. Het heeft deze sociale beweging nodig om diens eigen tegen-instituties voor de organisatie van het leven op de basis van individueel en collectief machtiger worden, solidariteit, cooperatieve economie en directe democratie overal te ontwikkelen.

Basis vakbonden op werkplekken zijn gedurende de laatste 3-4 jaren verschenen, er zijn hier en daar lokale, openbare en open vergaderingen, zelfbestuurde projecten die voorzichtig zijn begonnen te verschijnen als een gevolg van de algemene crisis ... deze wijzen allen de weg. En er zijn ook de klassenstrijd anarchisten, en ook verschillende andere militanten die de zelfde inzichten delen, ondanks hun kleine en versplinterde krachten en het gebrek aan een relevante traditie ... moeten ze ook een rol spelen.

Laten we een stap verder gaan. Als we de sociale revolutie tot stand willen brengen moeten we beginnen met een verandering in onze levens in de richting van een georganiseerde, creatieve wijze! Voor anarchie en communisme!

Gepubliceerd op http://www.anarkismo.net/article/21071

Het Griekse origineel staat op http://www.anarkismo.net/article/21054

Verbonden link: http://ngnm.vrahokipos.net
-------------------------------------------------------------------------------
Orig: (en) Anarkismo.net: Greece: Let's go one step further - On the present situation in Greece by Dimitri.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center