A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Miami Autonomy and Solidarity*: Van het plein tot het blok naar de winkel: verspreidt de bezetting temidden van de wervelwind van crisis [en]

Date Sat, 10 Dec 2011 16:27:53 +0200


Een beweging wordt geboren. In heel Amerika en de hele wereld hebben bezettingen zich verspreid. We zijn getuige van de schoonheid en strijd van een nieuwe voorvechter die zich aansluit bij de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting. ---- De crisis voedt het conflict: het beroven van gemeenschappen brengt volkeren in beweging, van Griekenland en Chili, van Bangladesh en China, de Verenigde Staten en Spanje. Een massieve golf van verarming, werkloosheid, bezuinigingen en het stelen van grondstoffen is losgelaten door het kapitaal, de regeringen, en de rijken. We hebben te maken met het verlies van onze banen, woningen, en manier van leven, zonder een uitweg voor het tegengaan van de problemen die bestaan binnen de instituties van de macht. Deuren worden gesloten. Toekomsten worden gestolen.

De verarmde studenten wier hoop is verpletterd door een levenslange schuld en werkloosheid, veteranen die zijn teruggekeerd van een helse oorlog worden afgedankt, arbeiders die te maken hebben met opvoering van het werktempo en bezuinigingen, gezinnen die worden verwijderd en aangevallen door anti-immigranten reactie, de zieken zonder toegang tot de gezondheidszorg, mensen die uit hun woningen worden gezet: wij zijn de verontwaardigden.

Terwijl economische herstructurering nieuwe mogelijkheden schept om rijkdom op rijkdom op te stapelen en armoede op armoede op te stapelen, komen nieuwe voorvechters naar voren. De arbeidersklasse wordt opnieuw samengesteld: ze dwingen veranderingen aan onze levens, en we reageren met nieuwe vormen van strijd, nieuwe eisen, en nieuwe verhoudingen - een nieuwe vorm van sociale voorvechterij.

Onze vormen van strijd kunnen niet in een enkele eis, een set van hervormingen worden gevat, of het aanstellen van gekozen bestuurders om veranderingen voor ons door te voeren. Onze vormen van strijd zijn gebaseerd op directe democratie, directe strijd, en de kennis dat we diepe, systematische verandering nodig hebben, echter, ieder individu begrijpt dat.

Nu verspreidt onze bezettingsbeweging zich, en inspireert tot de opwinding en aspiraties van een lang stille - maar lange boze - arbeidersklasse. Noch staatsrepressie noch de poging om onze beweging over te nemen of in te dammen toont tekens om ons onder bedwang te krijgen. Onze macht en vaardigheid om verbeelding te grijpen groeit iedere seconde.

Toch heeft onze hete herfst te maken met uitdagingen; de winter is in aantocht. We moeten de bezettingen volhouden en ze verspreiden, om bescherming te hebben tegen aanvallen, en ruimte op te bouwen die er voor kan zorgen dat meer arbeidersklasse mensen zich bij de beweging aansluiten. Dit moet ons eerste werk zijn. De strijd moet vooruit gaan van Facebook tot de straten, van de pleinen tot de buurten. We bouwen een massale beweging op, waarbij we mensen organiseren om actie te ondernemen, gebaseerd op onze collectief gedeelde belangen. Om dat te doen moeten we de bezetting naar de mensen in onze buurten brengen, flyeren, en debatteren. We moeten leren te organiseren, stelling te nemen voor onze beweging en acties, en mensen in onze gemeenschap rekruteren om zich aan te sluiten bij deze strijd.

Meer dan dat, we moeten de "we" waarover het hier gaat uitbreiden en ons uitbreiden tot degenen wier belangen passen binnen "onze collectief gedeelde belangen". De beweging moet zich verspreiden van degenen die zijn opgezadeld met schulden naar degenen die geen toegang kregen tot leningen, van degenen die in arbeiders werden omgezet naar degenen die nooit enige keuze hadden. We hebben de 99% nodig om de vormen van strijd, belangen, en samenstelling van onze arbeidersklasse op te nemen. De 99% moet een immigranten beweging zijn, en een beweging door gemeenschappen die worden aangevallen door een racistische staatsrepressie en economische uitbuiting.

Isolatie beeindigt de strijd. Laten we, terwijl we onze bezettingen opbouwen, ook er voorbij kijken. Als ons werk vruchtbaar wordt, en onze beweging sterker wordt, zullen we te maken krijgen met de uitdaging van wat we daarna moeten doen. Herhaling van oude en comfortabele formules en vertrouwen op voorgekookte oplossingen zullen niet helpen. We zijn een beweging die nieuwe vragen stelt, die ons allemaal dwingen om te groeien, en de instrumenten uit te vinden die we nodig hebben. We moeten het aandurven vragen te stellen die we nog niet kunnen beantwoorden; we moeten onze drijfveren in balans brengen met de kennis dat niet beantwoorde en niet gestelde vragen blijven bestaan.

We groeien, of we krimpen ineen. Om de ruimte te houden die we hebben gewonnen moeten we ons uitbreiden en degenen ontwapenen die geweld tegen ons willen gebruiken om ons in onderwerping en armoede te slaan. Dit is nog niet de oogst, we zijn nog niet op onze bestemming; maar we kunnen beginnen planten te zaden, de weg aanleggen door te lopen.

Nu zijn we een diepe bedreiging voor de gevestigde belangen van macht en voorrecht. Onze beweging heeft het potentieel zich te bewegen voorbij dreigingen voor tegenmacht; een levende democratie in de straten. Vervolgens moeten we de werkplekken, instituties en gemeenschappen binnen gaan. Wall Street bezetten, ja, en laten we vanaf die ruimte scholen, ziekenhuizen, werkplekken en woongebouwen bezetten. Breng de algemene vergadering van het publieke plein naar onze banen en onze buurtblokken. Als we deze democratie naar onze dagelijkse levens brengen, zullen we een nieuw front openen in de bezettingsgolf en nog meer macht hebben om met directe democratie veranderingen te bereiken. In onze vergaderingen hebben we de macht om ontslagen uit te wissen, sluitingen tegen te houden, en uitbuiting door bazen en bestuurders af te schaffen.

Laten we nu beginnen: begin elkaar te trainen, samen te leren, deze gesprekken en debatten op onze werkplekken, in onze klaslokalen, in de buurt, in de leger barakken, en de gevangenissen te hebben. We hebben de macht, maar we moeten leren die te gebruiken. Zij hebben geen ander antwoord op de crisis, behalve ellende. Wij hebben onze democratie. We weten hoe we de maatschappij moeten beheren: we laten die iedere dag met ons werk en onze tijd functioneren. De winden van de revolutie waaien, maar de storm wolken van de reactie liggen op de loer. Laten we wervelwinden en stortvloeden brengen voor degenen die dictaturen en armoede opleggen, laten we hoop en een nieuwe maatschappij brengen door onze collectieve macht en gezamenlijke zaak. Bezet Wall Street. Bezet onze stad! Bezet alles!
=================================

*Een antiautoritaire antikapitalistische organisatie (anarchistisch communistische specifisten)

-----------------------------------------------------------
Orig: (en) US, Miami Autonomy and Solidarity*: >From the square to the block to the shop: spread the occupation amid the whirlwind of crisis.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center