A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Internationale libertaire verklaring van solidariteit met de Egyptische volksstrijd door Libertair Socialistische Beweging - Egypte [ca, it, en]

Date Sun, 04 Dec 2011 09:39:48 +0200


In het weekend van 19 en 20 november brak in heel Egypte een nieuwe golf van massaal protest uit vanwege het systematische geweld van de Opperste Raad van het Leger (SCAF) tegen de Egyptische massa's. Mensen zijn moe van diens dictatoriale gedrag, het gebruik van extreem geweld tegen activisten, de militaire rechtszaken die er toe hebben geleid dat in 10 maanden tijd 12.000 kameraden in de gevangenis terecht zijn gekomen, hun censuur, de marteling, ontvoeringen en selectieve moord op activisten. Mensen zijn moe dat de militaire raad de spandoeken van onze revolutie af neemt om de zelfde oude dictatuur met andere middelen voort te zetten. Mensen zijn moe van het sektarisme dat ze bevorderen door ons af te leiden van onze echte strijd voor rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid. ---- Het imperialisme heeft een "ordelijke overgang" naar democratie in Egypte gedicteerd.

Het leger heeft zich bereidwillig getoond in het uitvoeren van dit ontwerp. Het volk in Egypte eist een einde aan de dictatuur en het opruimen van alle overblijfselen van het gehate Mubarak regime. Mensen in Egypte willen, eindelijk, voelen dat ze een land hebben dat door henzelf voor henzelf wordt beheerd.

De anarchisten in Egypte, en de internationale solidariteit beweging voor de libertaire revolutionairen, steunen de gerechtvaardigde strijd van het Egyptische volk om hun revolutie voort te zetten van harte, en verafschuwen het bloedbad van activisten dat laat zien dat de SCAF niet verschilt van Mubarak.

Anders dan andere sectoren die illusies hebben over de burgerlijke democratie geloven we dat de democratie en de staat onverzoenlijk zijn. Echte democratie werd door het Egyptische volk in praktijk gebracht toen ze hun volkscomite's vormden en hun eigen gemeenschappen, hun eigen steden, hun eigen zaken vanaf de basis bestuurden. We roepen op tot het versterken van deze volkscomite's, we roepen op tot het decentraliseren van het land, om iedere politieke positie door de comite's herroepbaar te maken als ze niet voldoen aan het mandaat van het volk.

We geloven ook dat het verlangen naar democratie onverenigbaar is met het kapitalistische systeem, dat gebaseerd is op de elite controle van de economie en de levensmiddelen, die iedere dag 25.000 mensen in de wereld veroordelen tot de hongerdood. Echte democratie is slechts mogelijk als de gehele maatschappij de economie en de industrie van een natie beheert. Dit vereist collectief bezit van land en bedrijven en zelfbestuur door de arbeiders en boeren zelf. Als de weinigen de rijkdom van de wereld controleren zullen de weinigen macht blijven houden over de meerderheid. De vrije markt is een meer subtiele vorm van dictatuur.

Daarom roepen we de vakbonden en de arbeiders op een leidende rol op zich te nemen in de huidige strijd, om hun werkplekken te bezetten, ze om te vormen tot arbeiders cooperaties en zich voor te bereiden op het volledige zelfbestuur van de Egyptische economie.

De crisis van Egypte zal niet worden opgelost met halve oplossingen. We hebben de inzet van de jeugd, van de vrouwen, van de arbeidersklasse nodig om de bronnen van tirannie en geweld in ons land af te schaffen - het kapitalistische systeem en de staat. Laten we ons allemaal verenigen onder het spandoek van de strijd tegen militaire overheersing, maar laten we een revolutionaire, libertaire optie voor de Egyptische massa's verdedigen.

25 November 2011
Libertair Socialistische Beweging (Egypte)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italie)
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland)
Workers Solidarity Movement (Ierland)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Zuid Afrika)
Workers Solidarity Alliance (VS)
Confederación Sindical Solidaridad Obrera (Spanje)
Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)
Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular (Colombia)
Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (Spanje)
Federación Comunista Libertaria (Chili)
Revista Política y Sociedad (Chili)

Verbonden Link: http://www.anarkismo.net
-----------------------------------------------------
Orig: (en) International Libertarian Statement of Solidarity with the Egyptian popular struggle by Libertarian Socialist Movement - Egypt [ca,it
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center