A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, reactie Solfed Noord Londen op de Londen rellen [en]

Date Tue, 30 Aug 2011 18:33:22 +0300


Gezien het feit dat media bronnen ?de anarchie? de schuld geven van het ontvouwen van geweld in Londen en heel Engeland voelde de Solidarity Federation Noord Londen aan dat een reactie van een anarchistische organisatie die actief is in de hoofdstad passend zou zijn. ---- Gedurende de laatste dagen hebben rellen aanzienlijke schade veroorzaakt in delen van Londen, aan voorkanten van winkels, huizen en auto?s. Van links horen we de altijd aanwezige roep dat armoede dit heeft veroorzaakt. Van rechts dat gangsters en anti-sociale elementen profiteren van tragedie. Beide zijn waar. Het roven en de rellen die we de afgelopen dagen hebben gezien zijn een complex verschijnsel en bevatten veel stromingen. ---- Het is geen toeval dat de rellen nu plaatsvinden, aangezien de ondersteunende netten voor de minder fortuinlijken in Groot Brittannië worden weggetrokken en mensen in de afgrond vallen, verslagen als ze door de knuppels van de
politie vallen. Maar er zouden geen excuses moeten zijn voor het verbranden
van huizen, het terroriseren van arbeiders. Wie zulke dingen deed verdient
geen steun.

De woede van de menigte is wat het is, lelijk en ongecontroleerd. Maar niet
onverwachts. Groot Brittannië heeft diens sociale problemen gedurende
decennia verborgen, ze in bedwang gehouden met een brutale picket van
gewapende mannen. Het opgroeien in deze buurten betekent vaak het nooit
verlaten van deze buurten, tenzij het achterin een politieauto is. In de
jaren ?80 leidden deze zelfde problemen tot Toxteth. In de jaren ?90 droegen
ze bij aan de Poll Tax rellen. En nu hebben we ze opnieuw ? omdat de
problemen er nog steeds zijn worden ze erger.

In buurten in heel Groot Brittannië zijn het lastig gevallen worden door de
politie en politie brutaliteit onderdeel van het dagelijks leven. Nauwelijks
leefbare uitkeringssystemen zijn ingedamd en worden teruggetrokken. In
Hackney, waar de ondersteunende arbeiders op straat niveau die uit de
buurten kwamen en de kinderen kenden, met ze konden werken in hun
moeilijkheden, is hen verteld dat ze niet langer worden betaald. De huur
stijgt en door de staat ondersteunde banen die geld in het gebied brachten
worden sterk beperkt, in de naam van een verschuiving naar onbetaalde ?big
society? rollen. Mensen die altijd al weinig hadden hebben nu niets meer.
Niets te verliezen.

En de eigen rol van de media zou niet over het hoofd moeten worden gezien.
Ze praten veel over het ?vreedzame protest? dat vooraf ging aan de
gebeurtenissen in Tottenham, maar de media zouden er geen aandacht aan
hebben besteed als alleen een wake was gehouden buiten een politiebureau.
Politie geweld en protesten er tegen gebeuren voortdurend. Slechts als de
andere kant reageert met geweld (tegen legitieme doelen of niet) voelen de
media de behoefte om er aandacht aan te besteden.
Dus het zou niet als een schok moeten komen dat mensen die leven in armoede
en geweld uiteindelijk de oorlog zijn aangegaan. Het zou niet als een schok
moeten komen dat mensen plasma scherm tv?s stelen die net zo veel waard zijn
als de huur van een paar maanden, en boeken die ze niet kunnen verkopen op
de planken laten staan. Voor velen is dit de enige vorm van economische
herverdeling die ze in de komende jaren zullen zien, terwijl ze door gaan
met een vruchteloze zoektocht naar banen.

Er is veel aandacht besteed aan het feit dat de relschoppers ?hun eigen
gemeenschappen? aanvielen. Maar rellen vinden niet plaats in een sociaal
vacuum. Rellen in de jaren tachtig neigden er naar op een meer bewuste
manier te zijn gericht; het vermijden van onschuldige slachtoffers en het
nadruk leggen op doelen die meer staan voor onderdrukking op basis van
klasse en ras: de politie, politie bureaus en winkels. Wat is er sinds de
jaren tachtig gebeurd? Opeenvolgende regeringen hebben alles gedaan om enige
notie van arbeidersklasse solidariteit en identiteit te vernietigen. Is het
dan een verrassing dat deze relschoppers zich tegen andere leden van onze
klasse keren?

De Solidarity Federation is gebaseerd op verzet door strijd op de werkplek.
We zijn niet betrokken bij het roven en anders dan rechts of de
sympathiserende, maar veroordelende commentatoren van links, zullen we
degenen die we niet kennen niet veroordelen voor het terugnemen van de
rijkdom die hen gedurende hun hele leven is onthouden.
Maar als revolutionairen kunnen we niet instemmen met aanvallen op
arbeiders, op de onschuldigen. Het verbranden van winkels met woningen er
boven, het transport van mensen naar hun werk e.d. zijn aanvallen op
onszelf, en we zouden ons er tegen moeten verzetten, net zo sterk als tegen
iedere andere maatregel van het bezuinigingsbeleid van de regering, tegen
steeds hogere huren, tegen bazen die de bedoeling hebben onze arbeidskracht
te stelen. Nu en zo lang als het duurt zouden mensen zich gezamenlijk moeten
inzetten om zichzelf te verdedigen als zulk geweld woningen en
gemeenschappen bedreigt.

We geloven dat de legitieme woede van de relschoppers veel machtiger kan
zijn als het wordt gericht op een collectieve, democratische wijze en er
niet naar streeft andere arbeiders tot slachtoffers te maken, maar om een
wereld te scheppen die vrij is van de uitbuiting en ongelijkheid die
inherent zijn aan het kapitalisme.
Solidarity Federation Noord Londen
--------------------------------------------
Orig: (en) Britain, North London Solfed?s response to the London riots.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center