A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) ASB info-middag (10 april in Amsterdam)

Date Sun, 03 Apr 2011 18:16:55 +0300


De Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB) Amsterdam organiseert zondag 10 april om 15:00 in de Molli een bijeenkomst over de actualiteit van het anarcho-syndicalisme. --- De economische crisis duurt nu al 3 jaar. Het resultaat is een verslechtering van de situatie voor de arbeidersklasse en voor andere uitgebuite groepen. De staat schiet te hulp als het gaat om banken en grote ondernemingen. Het zijn de arbeiders die de consequenties het hardst voelen. --- De werkloosheid neemt toe, tijdelijk werk neemt toe, de pensioenen en uitkeringen worden gekort, openbare diensten worden slechter, de kosten van de zorg gaan omhoog. De kapitalistische concurrentie verslechtert de omstandigheden van de arbeiders. We zien dat steeds meer mensen in opstand komen en dat de staat altijd aan de kant van de werkgevers staat. De staat probeert de crisis te managen door de opstandelingen te onderdrukken. Nu is het de tijd om zichzelf te organiseren om deze situatie te keren.
Bij deze bijeenkomst gaan wij het hebben over de geschiedenis en de
actualiteit van het anarcho-syndicalisme. Ook is er een korte presentatie
over de ASB. Na de lezing vindt er een discussie plaats over het onderwerp.
Molli Chaoot Van Ostadestraat 55hs (hoek Dusartstraat) Amsterdam
www.anarcho-syndicalisme.nl contact: amsterdam@anarcho-syndicalisme.nl
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center