A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Een Syrische anarchist spreekt: "We moeten beginnen onze situatie op een libertarie wijze te analyseren" [en]

Date Sun, 27 Jun 2010 17:56:31 +0300


Het volgende interview met de Syrische anarchist Mazen Kamalmaz is een serie gesprekken vanwege de publicatie van zijn Oproep voor een Anarchistisch Manifest over Palestina in eind april http://www.anarkismo.net/article/16367 Tijdens dit gesprek ontwikkelt hij de ideeën die worden geuit in de oproep voor een manifest verder, en de beperkingen en moeilijkheden om het op dit moment te lanceren, evenals het onderzoeken van de mogelijkheden voor het anarchisme in het Midden Oosten nu. ---- 1.In je recente oproep voor een anarchistisch manifest over Palestina vermeld je dat anarchistische ideeën in het Midden Oosten populairder zijn geworden ? kun je ons daar meer over vertellen? =- Naar anarchistische ideeën wordt nu geluisterd en ze worden gerespecteerd, ondanks het feit dat ze soms als utopisch worden voorgesteld door de politiek actieve minderheid in onze maatschappijen.

Er is een kleine, maar voortdurend groeiende groep anarchisten. Er is in
Jordanie een groep van actieve anarchisten actief in de sociaal linkse
beweging, een andere groep in Libanon, hoewel er de laatste tijd wat interne
problemen zijn. In het algemeen neemt de invloed van anarchistische ideeën
en beleid binnen linkse organisaties toe. Toch zijn we nog altijd met te
weinig mensen om echte invloed te krijgen op de voortgaande of escalerende
strijd van de massa?s.
2.Je zegt ook dat het anarchisme helaas nog steeds in beslag wordt genomen
door propaganda, terwijl de sociale strijd overal escaleert ? wat zijn voor
jou de meest interessante en veelbelovende vormen van strijd die in de regio
worden gevoerd?

De recente crisis is wereldwijd en de vernietiging van de levens van mensen
door neoliberaal beleid en regeringen kan overal worden gevoeld. Massa?s
vechten terug en het gevecht escaleert. Daarnaast worden de massa?s minder
tolerant en meer militant over de repressie van de regeringen. In Egypte,
bijvoorbeeld, waren de woede van de massa?s en hun mobilisatie nooit eerder
zo sterk. Ik wil het revolutionaire potentieel in deze vormen van strijd
niet overdrijven, maar het is er en daarom voelen we de urgentie om onze
stem, analyse en ideeën goed georganiseerd en goed bekend te maken. Als een
nieuwe beweging proberen we nog steeds onze ideeën bekend te maken en
proberen we nog steeds manieren te vinden om dit te doen, gezien de
vooroordelen en de patriarchale hierarchie van onze maatschappijen. Ik denk
ook dat we de intellectuele stijl van ons denken te boven moeten komen; we
moeten arbeiders zien te winnen, of we zullen gedoemd zijn tot een marginale
rol in de komende strijd.

3.Wat is de reactie van andere anarchisten in het Midden Oosten geweest op
je oproep?

Er was weinig reactie, helaas. Ik denk dat zo?n manifest ook weer het
product van een individu of enkele individuen zal zijn. Eind vorig jaar
gebeurde iets soortgelijks toen kameraad Sameh Abood uit Egypte op eigen
initiatief een programma over de anarchistische stroming in Arabische landen
schreef en publiceerde. We hebben nog steeds moeite om met elkaar te
communiceren, we kennen elkaar niet persoonlijk, en daarom was er tot nu toe
onder ons geen actieve discussie over deze kwesties.
4.Je merkt ook op dat dit manifest zou kunnen leiden tot het beginnen van
een proces van debat van de hele regio ? zou je kunnen uitleggen waarom
Palestina zo centraal is voor sociale verandering in het hele Midden Oosten?

Zoals je kunt zien is de Palestijnse kwestie nogal cruciaal voor volkeren
uit het Midden Oosten. Het islamitische fundamentalisme, en daarvoor het
Arabische nationalisme, wordt gevoed door zowel de woede als door illusies
die door dit conflict ontstaan. Het is de ideale kwestie om ons beleid te
onderscheiden van autoritaire stromingen, of ze nu fundamentalistisch of
nationalistisch zijn. Ik denk dat een manifest door zowel Israeliers als
Palestijnen, Joden en moslims, arbeiders en intellectuelen een libertair
alternatief zal bieden voor de verschillende autoritaire wijzen van
analyseren en oplossen van het conflict.
5.Op dit moment is de Palestijnse Autoriteit betrokken bij indirecte
gesprekken met Israel ? denk je dat daar iets belangrijks uit komt?

De Palestijnse Autoriteit kan niets bereiken door onderhandelingen. Ze
volgen slechts hun eigen belangen, niet die van de Palestijnse massa?s. Het
is weer een voorbeeld van een bureaucratie die de repressieve kracht tegen
diens eigen volk werd. De betrokkenheid van een deel van het officiële
Palestijnse links bij de instituties van deze Autoriteit hielp alleen maar
de Islamisten om links in het algemeen af te wijzen.
6.Je merkt ook op dat dit een eerste stap zou kunnen zijn in de richting van
een anarchistisch manifest in de moslim wereld ? als je overweegt dat de
moslim wereld landen omvat die zo verschillend zijn, van Afrika tot het
Verre Oosten, denk je dan dat zo?n manifest mogelijk is? Wat denk je dat de
hoofdelementen er van zouden moeten zijn?
Ik denk dat er zo veel gemeenschappelijke kwesties en moeilijkheden in het
algemeen gemeenschappelijk zijn waar we, als anarchisten in de Arabische en
moslim wereld, mee te maken hebben, en dat we moeten discussiëren en ons
gezichtspunt moeten vertellen. Het manifest zelf is niet belangrijk, we
moeten beginnen onze situatie op een libertaire wijze te analyseren en
tegenover onze massa?s, die onder de invloed van religie zijn of ongeletterd
zijn, over het anarchisme praten, in hun eigen woorden. Dit is een manier om
onze zwaktes te boven te komen, door het aanbieden van theoretische
anarchistische analyse aan degenen die er belang hebben om zich later bij de
strijd aan te sluiten of, als de massa?s radicaler zullen zijn, als een
wapen dat effectief kan worden gebruikt als het nodig is. Verbonden link: http://www.anarkismo.net/article/16367
-------------------------------
Orig: (en) A Syrian anarchist speaks: ?We need to start analyzing our
situation in a libertarian way?.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center