A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, anarchistisch Class War Cambridgeshire blad FEN TIGER bladzijde 4 - We hebben geen onderwijs nodig! + Stop de drugs oorlog* [en]

Date Tue, 22 Jun 2010 10:22:53 +0300


We hebben geen onderwijs nodig! Door Daniel Owen ---- Het onderwijssysteem is voor de meeste mensen in Groot Brittanie een overheersende kracht in onze vroege levens. ---- Op school worden we getraind om te passen in de verschillende rollen in de klassen maatschappij, en worden degenen die niet passen apart genomen en op de sociale schroothoop gegooid. Het onderwijs bereidt ons voor op, en socialiseert ons voor, levens in een hiërarchisch systeem van arbeiders, managers en bazen. Vanaf een jonge leeftijd wordt kinderen discipline, angst voor autoriteit, conformisme en de werk ethiek bijgebracht. Omsingeld door de staat en opgesloten in gevangenis-achtige instituties van dehumanisering en controle, worden kinderen in de klassen maatschappij gebroken.

Door de staat gecontroleerd onderwijs is ontworpen om
loyale arbeiders/consumenten voort te brengen, die getraind zijn te
gehoorzamen aan de klok, de bel en de onderwijzer. ?Prive? onderwijs wordt
gemonopoliseerd door elites en is opnieuw ontworpen om sociale rollen te
reproduceren ? van de managers en kapitalisten.
Het onderwijs conditioneert het individu vanaf de lagere school tot
universiteit met de ideologie van klasse en bokst ons in deze maatschappij.
Er is niet bevrijdends aan onderwijs. De gevangenis is een onderwijs
institutie als de rest.
Het is in de onderwijs instituties dat onze plek in de maatschappij voor ons
wordt bepaald. Vanaf jonge kinderen worden we opgedeeld, op een ?spoor?
geplaatst, gescheiden. De ?moeilijke kinderen? worden gediagnotiseerd met
sociaal opgebouwde ?situaties? zoals ADHD. Hun plaats in de maatschappij als
een buitengesloten onderklasse is vastgesteld. De ?slimme? kinderen zullen
de successen worden, zo wordt besloten. Er zijn de kinderen die goed zijn
met hun handen; zij zullen de handarbeiders worden.
Dus de verschillende rollen worden vastgesteld, voorbestemd lot voor
individuen die worden beroofd van hun individualiteit en vrijheid.
Kinderen zijn van nature creatief, onderzoekend en hebben een echte dorst om
te leren. Niets vermoordt en onderdrukt deze menselijke tendensen meer dan
onderwijs. Denk aan alle kinderen die op de leeftijd van 6 jaar, of jonger,
leren lezen. Lezen wordt voor hen vaak geruineerd en ze zullen in hun levens
nooit vrijwillig een boek lezen.
De statische en formulerende aard van het onderwijs onderdrukt creativiteit
en verbeelding. In plaats van vreugdevol leren dat op zichzelf gericht is,
is het onderwijs geinstitutionaliseerde de-individualisering. In plaats van
vrije individuen en vrije geesten te scheppen, belemmert onderwijs de groei
en vervormt het individuen om in de klassen maatschappij te passen.
Onderwijs instituties scheppen met opzet een ?kudde mentaliteit? om de
psychologie van fascisme, regimentatie en autoritarisme te ondersteunen.
De kwestie van het onderwijs is er een waarin het verschil tussen
revolutionairen en de zeer trouwe oppositie van het kapitalisme, Links,
duidelijk is. Terwijl Links ?volledige werkgelegenheid? eist, eisen wij een
volledig leven, terwijl Links klets over ?gratis onderwijs? en ?onderwijs
voor allen? zeggen wij vrije levens en vrijheid voor allen. Kinderen dwingen
in bleke, ziel moordende, verpletterende gevangenis instituties als scholen
heeft voor Links zin. Ze willen dat arbeidersklasse kinderen worden
omgevormd tot hard werkende arbeiders en loyale burgers van de ?arbeiders
staat?. Wij libertairen zien het heel anders. We willen vrij leven. Mensen
zouden, ongeacht leeftijd, vrij moeten zijn hun natuurlijke capaciteiten te
ontwikkelen, niet opgesloten moeten worden in vervelende en geest
verpletterende instituties. Het leven is leren. Het onderwijs is wat
loonslavernij is om vrij te werken.
We willen geen langere kettingen, meer kruimels, beter management. We willen
vrijheid.
We moeten beginnen ons te verzetten tegen het onderwijssysteem. Dit betekent
het idee van onderwijs uit het raam gooien, en het vervangen door een
holistisch inzicht om te leren als een levenslang proces, dat vrijwillig
moet worden onderzocht. De reden dat kinderen basis vaardigheden voor
rekenen en taal in zich krijgen gestampt is dat dit de vaardigheden zijn die
arbeiders nodig hebben. Zoals leraren aan leerlingen vertellen ? ?als je
deze kwalificatie niet krijgt, zul je nooit een baan krijgen?. Als je, aan
de andere kant, denkt dat het leven zou moeten worden geleefd vanwege het
leven zelf, zijn er geen redenen voor een verplicht, geinstitutionaliseerd
onderwijssysteem. Kinderen zouden moeten worden geleid door hun eigen
nieuwsgierigheid, niet gedwongen.
Anarchisten hebben altijd geloofd in het afbreken van de grenzen tussen
metaal en fysiek leren, waarbij wordt gesteld dat individuen in staat zouden
moeten worden gesteld tot integraal en holistisch leren.
De arbeidersklasse wordt niet bepaald door wat we doen, we worden bepaald
door wat ons wordt aangedaan. Onze machteloosheid is een gevolg van het door
de staat gesteunde monopolie van de heersende klasse over middelen zoals
land, instrumenten en de machines. Het heeft ook een monopolie over
ideologie en de controle van de heersende klasse over het onderwijs en de
media is hiervoor de belangrijkste reden. Tot we vrij breken in onze geesten
kunnen we nooit bevrijding bereiken en zal het voor parasitaire en
reactionaire krachten, zoals Links, eenvoudig zijn om sociale revolutie om
te vormen tot politieke revolutie en nieuwe tirannie.
Kinderen verdienen het niet te worden opgesloten in scholen, ze zouden
buiten moeten spelen en leren door ervaring. Gezinnen en gemeenschappen
zouden moeten beginnen zelf voor kinderen te zorgen. Het is duidelijk dat
voor veel gezinnen waarin beide partners moeten werken of waarin een van de
ouders zorgt voor je kinderen, kinderen niet denkbaar kunnen zijn. Dit is
waarom we moeten beginnen met het vormen van ouder groepen van
gemeenschappen, om voor jonge kinderen te zorgen. Terwijl kinderen ouder
worden en opgroeien tot individuele verantwoordelijkheid, verandert het
opvoeden in het delen van vaardigheden. Verbeeld je vloeibare vormen van
vrijwillige leer groepen waarin mensen van alle leeftijden wiskundige,
wetenschap, permacultuur, Nederlands, koken, timmeren, filosofie, geografie
of een van de andere belangrijke onderwerpen kunnen leren. Deze libertaire
visie gaat niet over het behalen van criteria, het gaat over
zelfbeschikking.
Dus zouden jullie kinderen geen kwalificaties hebben? Ze zouden in ieder
geval vrije geesten hebben, en waarschijnlijk een enorme serie vaardigheden
en ervaring. Met de aanstormende ecologische ramp is het revolutie of
ondergang.
*Het tweede stukje van dit bericht is niet vertaald.
------------------------------
Orig: (en) Britain, Anarchist Class War Cambridgeshire trouble-making rag
FEN TIGER page 4 ? We don?t need no education! + Stop the drug war.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center