A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(gr) ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ

Date Sat, 19 Jun 2010 17:18:48 +1000


ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎ âÎ. Î. ÎÏÎÏÎÏ, Î ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÏ, Î "ÎÎÎ ÎÏÎ", ÏÎ Î.Î.Î. & ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎ Î.Î.Î.Î. & Î.Î.Îâ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏ âÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏâ. --- ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ http://ngnm.vrahokipos.net --- ÂÎÎMATEION EPÎATÎN METAÎÎEYTÎN ÎEPIÎOY KATAÎTATIKON IÎPYÎIÎ â ÎKOÎOÎ --- ÎÏÎÏÎÎ 1 IÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ 24ÎÎ IÎÏÎÎÎÏ 1916 ÎÎÎÏÎÎ KÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÏ, ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ EÏÎÎÏÏÎ MÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ, ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ TÎÎÎÎÎÎ AÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ.


ÎÏÎÏÎÎ 2
ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ: Î) Î ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ EÏÎÎÏÏÎ MÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎÏÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏ ÏÏÎ. Î) Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏÏ ÏÏÎ ÏÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ. Î) Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏ ÏÎÏ EÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏ, ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ. Î) Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ. Î) Î ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ. Î) Î ÎÎÏÏÏÎÏ TÎÎÎÎÎÏ AÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ, ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏÎ Î.Ï.Î. OÎ ÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ Î ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÏÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÏ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ Î ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏ. XÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎ ÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÂÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ MÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ EÎÎÎÎÎÏÂ ÎÎÎ ÏÎÏ ÂEÏÎÎÏÎÎÎÏ KÎÎÏÏÎÏÂ ÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ, ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ EÏÎÎÏÎÎÎÎ OÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎÂ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ AÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ EÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ EÎÎÎÎÎÏ.

MEÎH - KATABOÎAI

ÎÏÎÏÎÎ 3
MÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÏÎÏÏÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ, ÎÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ EÏÎÎÏÎÎÏÎ OÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏÎ. MÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÏ' ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ, ÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ. H ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 4
TÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏ. 10 ÎÎ' ÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏ. 10 ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ. MÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏ ÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ. ÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏ ÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ (ÎÏÎÏÎÎ 6 ÏÎÏ NÏÎÎÏ ÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ).

ÎÏÎÏÎÎ 5
KÎÎÎ ÎÎÎÎÏ, ÎÏ' ÏÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ. ÎÎÎ ÏÎÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ. EÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 6
KÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÎÎÎ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 7
TÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎ, ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ' ÎÎ ÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 8
TÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎ, TÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ. TÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ. O ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ. EÏÎÏÎÏ, ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 9
TÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÏ' ÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÎÏÎÎÏÏÏ ÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ. ÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ Î ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÏ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ. TÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎ. AÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ. OÎ ÏÏÏÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 10
MÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎ ÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 11
O ÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎ, ÎÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ, ÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ, ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ. TÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ Î ÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÏÎÎ ÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 12
O ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎÎÎÎÎ, ÏÏÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ, ÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ, ÏÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ, ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ. TÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ Î Î ÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 13
O TÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ. KÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏ ÏÎÎ TÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏ' ÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎ ÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎ (500) ÎÏÎÏ. EÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎ. KÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ, ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ. EÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ, ÏÎÏÏ, ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ, ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏ ÏÏÎ (10) ÎÏÎÏ, ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ. KÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎ. EÎÏ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ. EÎÏ ÏÎ ÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏ. ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ. TÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ TÎÎÎÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 14
O ÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ, ÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÎÏ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ.

ÎYNEÎEYÎEIÎ

ÎÏÎÏÎÎ 15
TÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏ. MÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏ IÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏ IÎÎÎÏÎÏÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 16
EÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ TÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ. EÎÏ ÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎ EÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏ ÎÎÎ Î TÎÎÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ. MÎÏÎ ÏÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ Î ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏ. TÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ Î ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎ. EÎÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎ EÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ. ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏ. EÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÎÏÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 17
ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 18
H ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÏ Î ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 19
AÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏ. EÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÏÏ 8 ÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎ.

AÎEPÎIAI

ÎÏÎÏÎÎ 20
ÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏ Î ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÏÎ, ÏÎ ÎÎÎÎÏ Î ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÏ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ. ÎÏÎÏÏÏÎÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ. EÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ Î ÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎ.

ÎENIKAI ÎIATAÎEIÎ

ÎÏÎÏÎÎ 21
EÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎÏ Î ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 22
ÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ: Î) ÏÎ 70% ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ. Î) ÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ. Î) ÎÎ ÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ. Î) ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÏÎÏ, ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 23
H ÏÎÏÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ (ÏÏÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÏ), ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏ ÏÎÎ EÎÎÎÎÎÎ TÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ YÏÎÏÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ EÎÎÎÎÎÏ OÎÎÎÎÎÎÎÎÏ. MÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎÎ, ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ TÎÎÎÎÎ, ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î TÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ TÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÏÎÏ. 500. ÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 24
TÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÂÎÏÎÎÏÎÎÎÎ EÏÎÎÏÏÎ MÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÂ ÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎ ÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÏ, ÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 25
TÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏ' ÏÏÎÎ ÎÏÎÎ 7 ÎÎÎÎ. ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ Î ÏÎÏÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎÎ ÏÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ EÏÎÎÏÎÎÏÎ KÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ Î ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ, ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎ AÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ EÏÎÎÏÎÎÎÎ OÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎ. O ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 26
TÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎ 1ÎÎ IÎÎÎÏÎÏÎÎÏ. Î,ÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 27
MÎÏÎÏÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏ ÏÎ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÎÏÎ ÎÏÎ ÎÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ Î ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ, Î ÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏ ÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏ. TÎ ÎÏÎÏÎ 1 ÎÎÎ 2 ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 28
TÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ 15ÎÎ AÏÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÏ. TÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÎ.

EÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ 24ÎÏ IÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏ 1916.

TAMEION AÎÎHÎOBOHÎEIAÎ

ÎÏÎÏÎÎ 29 30 ÏÎ 100 ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎ TÎÎÎÎÎÎ AÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎ KÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ.

EIÎIKAI ÎIATAÎEIÎ

ÎÏÎÏÎÎ 30 H ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ. EÎÎÎÏÎÏÎÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ 19... TÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ 281 ÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ.

KANONIÎMOÎ TAMEIOY AÎÎHÎOBOHÎEIAÎ TOY ÎÎMATEIOY EPÎATÎN METAÎÎEYTÎN ÎEPIÎOY

ÎÏÎÏÎÎ 1
ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎ 2 ÏÎÏ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÂÎÏÎÎÏÎÎÎÏ EÏÎÎÏÏÎ MÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÂ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎ 21 ÏÎÏ ÎÏÎÎÏ 281 ÏÎÏ 21 IÎÏÎÎÎÏ 1914 ÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ, ÎÎÏÏÎÏÎÎ TÎÎÎÎÎÎ AÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ EÏÎÎÏÏÎ MÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ, ÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ. TÎ T.A. ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ, ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ, Î ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏÏ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 2
ÎÎÎÏÏÏ ÏÎÏ T. A. ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏ ÎÏÏÎ: 1) IÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ. 2) XÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ. 3) XÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ. 4) ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎ. EÏÎÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ, ÏÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 3
ÎÏÏÎÎ ÏÎÏ T. A. ÎÎÎÎÎ: Î) ÏÎ 50 ÎÏÏ ÏÎ 100 ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ. Î) ÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ TÎÎÎÎÎÎ AÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ' ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÏÎ. Î) ÎÎ ÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ. Î) ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÏÎÏ, ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÏÏ Î.ÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 4
IÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ 6 ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ. YÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÎÏÏÎÏÏ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ (ÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏ ÏÏÎ 16 ÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎ 50), ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 5
ÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏ ÎÎÏ' ÎÏÎÏ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ 6 ÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ, ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ T.A. (ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎ). AÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎ 15 ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 6
XÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ 2 ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏ ÎÎÏ' ÎÏÎÏ, ÎÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎ, ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎÎ. TÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 7
OÎ ÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏÏÎ (ÎÏÏÎÎÎÏÎÎ) ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ. TÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎ' ÎÏÏÎÏÏ. ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎ 8 ÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 8
XÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÎÏÎ ÎÏ' ÎÏÎÎ, ÎÎÏÎ ÏÏÏ ÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏ, ÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏ' ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎ ÏÎÏ TÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏ Î ÎÏÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ Î ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎ, ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ 10 ÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ. H ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ EÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 9
ÎÎ' ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÏ. 50. ÎÏÎÏÎÎ 10 MÏÏÏÏÏÎÏ: TÎ T.A. ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÏ Î ÎÎÎÏÏÏÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏÎ.

ÎÏÎÏÎÎ 11
O ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ T. A., ÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ T. A.. AÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ T. A. ÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎ T. A. ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 12
O TÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÏÏÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ T. A. ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎ 13 ÎÎÎ 23 ÏÎÏ KÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 13
EÎÏ ÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎ EÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏ TÎÎÎÎ, ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ T. A. ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏ. EÎÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎ EÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ Î EÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ EÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ T. A. ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ Î ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 14
H ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏ ÏÎÎ KÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎ 15

EÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ TÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏ 27 ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏ.

EÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ 24ÎÏ IÎÏÎÎÎÏ 1916.

TÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏÂ.

ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎ
_______________________________________________
A-infos-gr mailing list
A-infos-gr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-gr

A-Infos Information Center