A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) (10-5 Am*dam) Picketline tegen het FAU verbod*

Date Thu, 10 Jun 2010 19:28:45 +0300


(10-5 Am*dam) Picketline tegen het FAU verbod* Vrije Bond - 06.06.2010 17:45 Kom naar de picketline op 10 juni om 14:00 uur bij het Duitse consulaat. Adres: Honthorststraat 36/38 bij het Museum Plein Amsterdam. Over de hele Duitse Bondsrepubliek en internationaal roept de anarchistische vakbond FAU Berlijn op om mee te doen aan protestacties tegen de huidige aanvallen op de vrijheid van vereniging en vakbondswerk. ---- Over de hele Duitse Bondsrepubliek en internationaal roept de anarchistische vakbond FAU Berliijn -IAA(Freie Arbeiterinnen- arbeiter- Union - Internationale Arbeiders Associatie ) op om mee te doen aan protestacties tegen de huidige aanvallen op de vrijheid van vereniging en vakbondswerk. ---- In tal van Duitse steden en in veel andere landen zijn er al acties
uitgevoerd.
Aanleiding van de actiedagen was het feitelijke vakbondsverbod tegen FAU
Berlijn. Gedurende arbeidsconflicten in het Berlijnse bioscoopconcern
Babylon Mitte werd aan deze bond eerst verboden actie te voeren en tenslotte
het recht ontzegd zich "Vakbond"of "Basisbeweging"te noemen. Ondertussen
heeft de directie van de bioscoop zelfs een strafaanklacht tegen FAU Berlijn
ingediend, omdat die tegen dat verbod zou hebben gehandeld. "Meteen worden
er mensen met de gevangenis bedreigd, alleen maar omdat ze het woord
"vakbond"in de mond hebben genomen - en dat alleen maar op een algemene
manier (namelijk om het recht van vakbeweging te verdedigen!)"Op die manier
krijgt een vonnis, die volgens onze mening in strijd is met het grondrecht
op vrijheid van vereniging en van VN-conventies, zoals van de ILO, ook nog
bedenkelijke consequenties op het gebied van de mensenrechten". De FAU verenigt in het bioscoopconcern de meerderheid van de werknemers. De
bazen hebben echter een akkoord gesloten met minderheidsvakbond, die tot een
van de grote bonden behoort, maar waarmee de arbeiders niet tevreden zijn.
De FAU heeft zijn acties: stakingen, oproep tot boycot voortgezet en
bereikte in het najaar na een conflict van ruim een half jaar een beter
akkoord. Door het verbod via de grote centralistische vakbonden, gesteund
door Die Linke, heeft de directie dat akkoord weer teruggeschroefd en kan
het werkomstandigheden en loonsverlagingen afdwingen naar believen. De FAU zelf is tegen het verbod van zijn vereniging in beroep bij het
Landesarbeitsgericht van de staat Brandenburg. Blijkbaar riskeert het
secretariaat gevangenisstraf omdat het tegen rechterlijke vonnissen in
beroep gaat. Hoe is dat mogelijk?
In zijn openlijk verzet wijst het erop dat de laatste keer dat een vakbond
verboden was, dit in 1933 gebeurde. Rijkskanselier was toen Adolf Hitler die
met de Wet tot bescherming van Volk en Staat het verbieden van vakbonden
mogelijk maakte. Deze wet is nog steeds van kracht en mogelijk wordt die nu
weer toegepast, omdat de FAU met zijn beroep in verzet gaat tegen een vonnis
van de staat. 10 juni doet de rechter uitspraak over deze zaak. Wij roepen daarom op tot protest uit solidariteit met onze kameraden in de
strijd voor de vrijheid van vereniging van arbeiders:
1. Omdat het in strijd is met fundamentele mensenrechten 2. Omdat het verbod van de FAU laat zien dat vrijheid van het kapitaal
slavernij voor de arbeider betekent
Organiseer de vakbeweging vanaf de werkvloer, niet met centralistische
dictaten!
Neem je strijd zelf in de hand! Solidair met de FAU-IAA!
Kom naar de picketline op 10 juni om 14:00 uur bij het Duitse consulaat.
Adres: Honthorststraat 36/38 bij het Museum Plein Amsterdam.
Vrije Bond
Meer info en achtergrond (in het engels) op http://www.fau.org/verbot/en/
E-Mail: vrijebond(A)buitendeorde.nl Website: http://www.vrijebond.nl

*Gekopieerd van www.indymedia.nl
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center