A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) El Libertario, #59 juni-juli 2010 - Cuba-Venezuela verhouding: Wat kan worden gezegd vanuit een anarchistisch perspectief? [en]

Date Tue, 01 Jun 2010 09:45:15 +0300


De tekst omschrijft de positie van de Venezolaanse anarchistische beweging over de nauwe banden tussen de regeringen van Cuba en Venezuela - Voor degenen van ons die zich identificeren als anarchisten moet broederschap/zusterschap onder activisten die strijden voor een radicale transformatie van de maatschappij in de richting van vrijheid en gelijkheid een hoofdprincipe zijn in theorie en praktijk. In gelijke zin kunnen voor anarchisten de banden tussen staten alleen achterdocht wekken, aangezien we praten over structuren van onderdrukking, ongelijkheid en onrechtvaardigheid, die het anarchisme altijd heeft verworpen en waar het altijd tegen heeft gevochten, zoals we ook vochten tegen het kapitalisme. Daarom is de algemene politieke lijn van anarchisten geweest - met enkele uitzonderingen in de polemiek die de regel bevestigen - om internationale
solidariteit onder de uitgebuitenen en onderdrukten te bevorderen en in
praktijk te brengen, wat de afwijzing van - en oppositie tegen - de
instrumenten van onderdrukking en uitbuiting die de staten zijn vereist,
zowel tegen hun repressieve uitdrukking binnenlands in ieder land evenals
tegen hun associatie, aangezien dit gewoonlijk slechte gevolgen oplevert
voor de bevolkingen die onder hun controle staan.
Maar, wat gebeurt er als de staten die in zo?n verhouding komen progressief,
revolutionair zijn, of zichzelf zo noemen? Dit zou de situatie zijn in het
geval van de nauwe banden tussen de regeringen van Cuba en Venezuela. Dit
roept de vraag op: leidt dit tot een opschorting of intrekking van de
klassieke anarchistische positie van strijden tegen de staat of tegen
alliantie tussen staten?
Sommigen zullen ja zeggen, vanwege onwetendheid of omdat ze het anarchisme
willen vervalsen. Ze zullen zeggen dat deze socialistische staten een
vooruitgang vormen op de weg naar de sociale revolutie die we wensen, daarom
zullen vormen van kritiek of tegenwerpingen die we hebben altijd gering zijn
in vergelijking met de doelen die zijn bereikt of mogelijk zijn onder deze
regeringen. Ze zullen het schrikbeeld oproepen van hoe verschrikkelijk het
falen van zulke staten zou zijn, hoe politieke controle in de handen van het
ergste pro-imperialistische neoliberale rechts zou vallen, een nachtmerrie
die moet worden vermeden, zelfs ten koste van het accepteren van autoritair
gedoe, repressie, corruptie, technische en bestuurlijke inefficiëntie en al
de kwaden die lijken te bloeien als de socialistische staat kracht en
duurzaamheid krijgt, zoals duidelijk is geweest met alle
marxistisch-leninistische regimes die ooit hebben bestaan.
-Van woorden tot acties

Onze concrete ervaringen - 51 jaar voor Cuba, 11 voor Venezuela - van wat
deze zogenaamde socialistische staten zijn geweest en nog steeds zijn maakt
de anarchistische positie duidelijk van verwerping van iedere vorm van
geinstitutionaliseerde staatcontrole, die niet kan instemmen met de aard van
-progressief- of -minste kwaad van de regeringen die onze landen beheersen.
Wie overduidelijk bewijs wil kan, in het geval van Venezuela, van de
valsheid van zulke pretenties, lezen wat we sinds 1999 hebben gepubliceerd
in El Libertario (onze website is geschreven in het Spaans en we hebben ook
secties in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Portugees). Een
soortgelijke bevestiging in het geval van Cuba kan worden gevonden op de zes
web bladzijden aan het einde van dit artikel, waar jullie de gedachten van
Cubanen op het eiland en in ballingschap kunnen lezen. In beide gevallen
wordt het imago van anti-imperialisme dat beide regimes ten toon spreiden
ontmanteld. Het opportunistische anti-Yankee geschreeuw verbergt veel
schandalige overeenkomsten en compromissen met het grote transnationale
kapitaal, vermomd als bescheiden gemengde bedrijven in beide landen.
Met zulke staten kunnen we op geen enkele manier hopen dat hun verhouding in
het voordeel zal zijn van de gewone burger van beide naties. Als we er naar
kijken vanuit het perspectief van het Cubaanse volk, zou cynisch kunnen
worden gesteld dat dankzij de massieve economische subsidie die het eiland
van Venezuela ontvangt, door verschillende bronnen ingeschat als zelfs
omvangrijker dan die Cuba in het verleden ontving van de Sovjet Unie, de
levensstandaard is verbeterd, na de rampzalige situatie van de ?Speciale
Periode? na de val van het Sovjet blok en het einde van diens economische
steun aan Cuba. De waarheid is dat Cuba is overgegaan van de ene vorm van
economische afhankelijkheid naar de andere vorm van economische
afhankelijkheid, aangezien Cuba afhankelijk is van wat het Chavez regime kan
en wil leveren. Voor meer nauwkeurige informatie en beschikbare cijfers over
de huidige economische situatie in Cuba en haar afhankelijkheid van
Venezuela's hulp, ga naar
www.cuadernodecuba.com/2009/10/decrecimiento-economico-venezolano.html,
http://convivenciacuba.es/content/view/158/56/, en
http://economiacubana.blogspot.com

Hoewel de propaganda van beide regeringen het publiek er van probeert te
overtuigen dat er uitwisseling en samenwerking tussen partners met gelijke
hulpmiddelen is, waarbij Cuba kennis en menselijke hulpmiddelen bijdraagt in
ruil voor een soortgelijke waarde in olie en andere Venezolaanse producten,
voldoet het om objectief te kijken naar waar Cubaanse professionals en
technische experts werken, om te zien dat hun kennis en competentie heel
weinig bijdragen aan wat er eerder was, en dat ze daar gewoonlijk zijn omdat
het Chavez regime politiek achterdochtig is over de meerderheid van de
locale equivalenten, die salarissen en arbeidsomstandigheden eisen die
buiten de grenzen van die Cubanen liggen.
In ieder geval is het ergste gevolg van deze verhouding voor het Cubaanse
volk dat dit een zuurstof tank heeft geleverd aan een regime dat bezig was
te verdrinken, een regime dat over ging van een gast te zijn van de Sovjet
tafel naar een bewaker te zijn van het Bolivariaanse toevluchtsoord. De
overgang van de ene situatie naar de andere situatie betekent niet dat de
staat niet langer een dodelijk gewicht is op de lang lijdende ruggen van de
gewone Cubaan.
-Maar, is Chavez niet anders?

Aan de kant van het Venezolaanse volk proberen ze het verhaal te verkopen
dat dankzij samenwerking tussen het Chavez regime en de Cubaanse regering
hun toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, naast andere dingen zoals
sport en cultuur, is verbeterd. De waarheid is dat hier de beschikbare
cijfers (zie de jaarlijkse rapporten van PROVEA in www.derechos.org.ve)
evenals de talrijke gehoorde getuigenissen dagelijks laten zien dat de
situatie heel anders is dan de officiële mythe, en als het al ooit de
waarheid lijkt te benaderen, zoals bijvoorbeeld de aanvankelijke steun van
Mision Barrio Adentro op het gebied van de gezondheidszorg, het bedrog nu
duidelijk is.
Zoals men dagelijks kan vaststellen heeft de zeer zichtbare rol van de meer
dan 40.000 Cubanen minder en minder te maken met de boven genoemde
collectieve behoeften, en meer en meer met de instrumenten van
staatscontrole en repressie. Ze zijn berucht in identificatie kantoren,
registraties van openbare documenten evenals documenten van de politieke
commissarissen in ieder officieel ministerie, om nog meer te zwijgen over
hun rol bij de veiligheid als bewakers in grote herenhuizen en werkplekken
voor de Grote Baas en de hoge bureaucratie. Chavez gaf hun aanwezigheid in
het leger op zondag 25/4/2010 in het openbaar toe, op een manier die doet
denken aan de militaire missie van de VS in het verleden.
Om te concluderen moeten anarchisten er duidelijk over zijn dat de Cubaanse
staat, om te overleven, een parasiet van de Venezolaanse staat is geworden,
die op diens beurt Cubanen nodig heeft om de controle over de maatschappij
die het regeert te behouden. Laten we ons herinneren wat we aan het begin
zeiden over posities die voor het anarchisme essentieel zijn, zoals
solidariteit van onderop tussen de volkeren die tegen de staat en tegen
iedere andere vorm van onderdrukking strijden. Dit is de reden waarom
anarchisten in Cuba en Venezuela proberen de banden tussen de sociale bases
te versterken, want solidariteit is essentieel om gezamenlijke uitdagingen
aan te gaan.
-Zes websites van Cubaanse anarchisten

In en buiten Cuba spreekt de anarchistische scene via: *www.mlc.acultura.org.ve, website van de Cubaanse Libertaire Beweging (MLC)
van Cubaanse anarchisten in ballingschap.

*http://movimientolibertariocubano.entodaspartes.net MLC blog, in het Spaans
en Engels.

*www.nodo50.org/ellibertario/cubalibertaria.html Cuba Libertaria bulletin,
gepubliceerd door GALSIC (Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas
Independientes de Cuba).

*http://observatorio-critico.blogspot.com blog van het netwerk Observatorio
Critico, van Cuba.

*http://elblogdelacatedra.blogspot.com blog van de Catedra Haydee
Santamaria, van Cuba.

*www.polemicacubana.fr website in solidariteit met Cubaanse anarchisten, in
het Frans en Spaans.
Verder is er in de tekst sectie van de El Libertario website
www.nodo50.org/ellibertario evenals in verschillende afgedrukte nummers een
grote hoeveelheid documenten beschikbaar over Cuba en het Cubaanse
anarchisme.
El Libertario, Venezuela - ellibertario@nodo50.org

Vertaling: Luis Prat.
--------------------------------------
Orig: (en) El Libertario, #59 June-July 2010 - Cuba-Venezuela relationship:
What can be said from an anarchist perspective?
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center