A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, Anarchist Federation magazine Organise! #73 - RECENSIES [en]

Date Sun, 24 Jan 2010 10:00:49 +0200


RECENSIE ---- Mutual Aid door Peter Kropotkin, Freedom Press ---- De nieuwe editie van Peter Kropotkin?s Mutual Aid komt op een goed moment. Terwijl de financiële crisis op het hoogtepunt is en gewone mensen diens last voelen, worden ideeën over wederzijdse hulp en gemeenschap des te belangrijker. Met dat in gedachten is het opnieuw publiceren van Mutual Aid, samen met een belangrijke verzameling van inleidingen en veranderingen, evenals een algemene updating en correctie van de tekst, zeer welkom. ---- De inleiding door Donald Rooum en korte biografie door Iain Mckay zijn de belangrijkste nieuwe toevoegingen aan de tekst en zijn interessant in hun verdediging van Mutual Aid, niet alleen als een ?anarchistische klassieker?, maar ook als een werk over natuurlijke geografie en wetenschap.

Terwijl de eerdere hoofdstukken van zijn boeken misschien zijn overstegen door
huidig wetenschappelijk begrip, en eerder zijn afgewezen als ?rommelig?,
illustreert de plaatsing die deze inleiding geeft voor Kropotkin?s ideeën
als zijnde onderdeel van een beweging binnen de Russische wetenschap hoe
Mutual Aid een natuurlijke conclusie was van ideeën die in die tijd
circuleerden. Ondertussen blijven de latere hoofdstukken over menselijke
sociale organisatie waardevolle voorbeelden van menselijke samenwerking en
wederzijdse hulp. Verder laten de inleidingen wat licht schijnen op hoe
Korpotkin?s ideeën langzaam zijn geaccepteerd in het evolutionaire begrip,
als verkeerde opvattingen over diens betekenis zijn gecorrigeerd. De nadruk
op Kropotkin als bioloog in plaats van als anarchist is een positieve
nadruk, omdat het niet alleen de solide fundering van zijn ideeën in
persoonlijke politieke overtuiging laat zien, maar in feite de basis voor
een sociaal systeem gebaseerd op samenwerking in plaats van concurrentie.
Deze nieuwe inleidingen zijn kort, maar ze provoceerden zeker het denken!
Mckay?s korte biografie is nauwkeurig, maar gaat ook over de belangrijke
punten in zijn leven: zijn opgroeien, zijn onderwijs en ervaring als een
geograaf en zijn revolutionaire activiteiten in Rusland en West Europa. Er
is in deze biografie niets dat degenen die al bekend zijn met Kropotkin zal
verrassen, maar het is goed om mensen die minder bekend zijn met zijn werk
kennis te laten maken met de weergave van zijn leven, werk en motivaties.

Een andere nuttige toevoeging is een Verder Lezen sectie, ook door Iain
Mckay. Dit levert details over zowel Kropotkin?s eigen geschriften ?
gewoonlijk met informatie over waar verzamelingen van veel van de kortere
artikelen waaruit Mutual Aid bestaat kunnen worden gevonden ? en ook over
andere biografische en analytische werken die met Kropotkin en de ideeën die
hij vertegenwoordigt te maken hebben. De enige kritiek die zou kunnen worden
geuit is dat veel van de werken er in specifiek gaan over Kropotkin als de
anarchist, in plaats van misschien lees suggesties te laten zien waarin
Kropotkin?s ideeën zouden kunnen worden geplaatst in de geografische en
biologische literatuur van die tijd.

Deze nieuwe editie van Mutual Aid is dus een tijdige update van deze zeer
nuttige tekst. Echter, met de hoge prijs van 15 pond wordt het risico
gelopen dat deze editie wordt overgelaten aan de meer academische lezer, in
plaats van een algemeen publiek. Niettemin is de duidelijke inspanning die
voor deze nieuwe editie is geleverd het tot een aardig definitieve versie
van de tekst. Terwijl de toevoegingen niet zo bijzonder nieuw zijn dat ze
niet door een goede onderzoeker elders zouden kunnen worden gevonden, maakt
het samenbundelen ervan op een plek, gebonden in de oorspronkelijke tekst,
dit tot een grote hulpbron en leesmateriaal voor klassenstrijd activisten.

RECENSIE

Free comrades: anarchism and homosexuality in the United States, 1895-1917
Terence Kissack, AK Press (2008). 237 bladzijden. 14 pond.

Terence Kissack zit in het bestuur van de Gay, Lesbian, Bisexual,
Transgender Historical Society uit San Francisco. Door te kijken naar
openbare uitgaven, bladen, en boeken die tussen 1895 en 1917 werden
gepubliceerd onderzoekt hij wat hij de anarchistische seks radicalen binnen
de anarchistische beweging zelf en binnen de maatschappij als geheel noemt.

Kissack begint met een inleiding tot de anarchistische beweging, met een
nadruk op anarchistisch seks beleid. Hij stelt dat seksualiteit een zorg was
voor Engelstalige anarchisten in de VS. Hij vergelijkt de anarchistische
benadering van seksualiteit met die van staatssocialisten.

Hij gaat dan verder met te kijken naar de rechtszaak van Oscar Wilde. Wat
eerder een zorg van de minderheid was geweest onder anarchistische seks
radicalen ? die zich in de eerste plaats bezig hielden met vrije liefde en
geboortecontrole en de vrije, zonder verboden en schaamte, discussie over
seksualiteit ? werd nu een zaak om te verdedigen. Anarchisten waren, zoals
Kissack zegt, bijna alleen onder hun tijdgenoten in het verdedigen van
Wilde. Zoals hun Franse collega?s vochten Amerikaanse anarchisten tegen het
censureren van Wilde?s werken.

Kissack kijkt ook naar de rol die het werk van dichter Walt Whitman, evenals
degene die hij bewonderde, de Engelsman Edward Carpenter, speelde in
anarchistische discussies over zelfde-sekse liefde. Aan het einde van de
negentiende eeuw werd Whitman?s werk gebruikt met betrekking tot
heteroseksuele liefde, maar dit veranderde aan het begin van de twintigste
eeuw. In het bijzonder krijgt het werk van de anarchist John William Lloyd
met betrekking tot Whitman en Carpenter aandacht.

Anarchisten waren vaak betrokken bij discussies over gevangenissen,
gedeeltelijk omdat het werd gezien als een facet van het kapitalisme dat zou
moeten worden uitgewist met de komst van een vrije en gelijke maatschappij,
en gedeeltelijk omdat zo veel anarchisten in de gevangenis leden vanwege hun
overtuigingen en activiteiten. Een onderwerp dat opkwam was gevangenis
homoseksualiteit. Terwijl voorstander van gevangenishervorming spraken over
het uitbannen van homoseksualiteit in de gevangenis, ?is het opvallend aan
de discussie van anarchisten over gevangenis homoseksualiteit dat ze
weigeren het te zien als eenvoudigweg een symbolische manifestatie van een
repressieve institutie.? Met betrekking hiertoe geeft Kissack vooral
aandacht aan Alexander Berkman?s grootse boek Prison Memoirs of An
Anarchist.

Anarchisten in de Verenigde Staten hadden sympathie voor de ideeën van
denkers over seksualiteit, zoals Edward Carpenter en de Duitser Magnus
Hirschfeld, waarvan ze aanvoelden dat ze op hun golflengte zaten. De
anarchist Emma Goldman hield toespraken over deze onderwerpen, waaronder
homoseksualiteit, tijdens haar beroemde spreekbeurt toernees door de
Verenigde Staten, en ook hier gaat Kissack in detail op in.

De schrijver stelt dat het werk dat door anarchisten werd ondernomen over
seksueel beleid een slachtoffer werd van de ineenstorting van de
anarchistische beweging in de Verenigde Staten, en de opkomst van de
Communistische Partij. Ondanks dit werden deze ideeën door een kleine
minderheid levend gehouden en begonnen ze na de Tweede Wereldoorlog opnieuw
naar voren te komen, samen met het anarchistische denken en anarchistische
groepen.

Kissack concludeert door de anarchistische seks radicalen van de periode te
vergelijken met de moderne anarchistische beweging in de VS, en discussieert
over verschillende verschillen tussen toen en nu. Zoals hij zegt: ?Bijna
alleen onder hun tijdgenoten gaven de anarchistische seks radicalen aandacht
aan de kwestie van homoseksualiteit binnen de context van hun omvangrijkere
politieke doelen: geen bekende politicus deed dit; geen belangrijke
onafhankelijke intellectueel deed dit; geen leidende Amerikaanse
wetenschapper deed dit; en geen sociale criticus vond de kwestie van de
sociale, ethische en culturele plaats van zelfde-seks liefde de moeite van
hun tijd en energie waard. Het werk van de anarchistische seks radicalen was
uniek en waardevol. Het is tijd hun resultaten te eerbiedigen.?
------------------------------------
Orig: (en) Britain, Anarchist Federation magazine Organise! #73 ? REVIEWS.
====================================
*Hier zijn de eerste twee delen van het artikel vertaald.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center