A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara. Meçhul Ögrenci İsyanda!

Date Mon, 27 Dec 2010 09:41:57 +0200


MEÇHUL ÖĞRENCİ İSYANDA
Dostlarım, tanıdıklarım, tanımadıklarım yaşamın her anında "uyumsuz,
asi, solcu, erkek olmamak, kadın olmamak, eşcinsel olmak, gebe olmak,
içki içmek, akademisyenlere kafa tutmak, fikir beyan etmek, hastalık
taşımak, tiyatro koymak, şenlik yapmak, polise mukavemet etmek, ögb'ye
kimlik göstermemek, Türklük dışında başka bir etnik kimliğe ait olmak,
şarkı söylemek, sigara içmek, sevgili olmak" gibi saçma sapan yüzlerce
"suçtan" ya süreli ya süresiz(?) okuldan uzaklaştırılıyor, atılıyor,
her gün kapitalizmin ve iktidarların tacizine, tecavüzüne, gözetimine,
kontrolüne maruz kalıyoruz ve disipline ediliyoruz.

Ben, Meçhul Öğrenci tanımlamasının içini dolduran ve tüm koşullarını
yaşayan; üniversite yönetimlerince "Potansiyel Suçlu" olarak
tanımlanıp okulundan izole edilen, hiçleştirilen ve öğrenim hakkı
yaklaşık 6 yıl süreyle elinden alınan, Muğla Üniversitesinde okurken
polis ve faşistlerin işbirliğiyle katledilen, kampüslerde cinsel
tacize ve tecavüze uğrayan, sınavlara çalışmaktan ve derslere girip
çıkmaktan gökyüzüne bakması, koşması, arzuları unutturulup 18'inde
ölüp 70'inde gömülen, 19 yaşında çocuğunu düşüren, harç parasını
ödemek için çalışırken trafik kazasına kurban edilen, meçhule itilmiş
biri olarak yazıyorum bu mektubu.

Girişte kısaca ifade ettiğim durum; üniversite öğrenim hayatıma
başladığım günlerden itibaren devlet dersinden kalmış olmanın bedelini
cezalandırılarak ödüyorum. Bu bedel, hukuk sisteminin işlerliğini,
demokrasinin ileri adımlarını dillendirenlerin, özgürlüklerine ve
insana dair başka bütün değerlere sahip çıkanlardan duyulan korkuyu
açıklamaya yeterlidir sanırım. Vaziyetin vahametine karşın, bu olayı
münferit diye nitelendirenler, nefret ve ikiyüzlülüklerinin bütün
çıplaklığına rağmen, tek bir kelimeyle, vicdanlarından kurtulmanın en
eski ve en kestirme yolunu kullananlardandırlar.

Evet, yalnız değilim; ODTÜ'de, İTÜ'de, Ankara Üniversitesi'nde, Dicle
Üniversitesi'nde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Muğla
Üniversitesi'nde soruşturularak, uzaklaştırılarak, katledilerek,
cinsel taciz ve tecavüze uğrayarak, gözetlenerek, kontrol ve disipline
edilerek, standart hale getirilmiş sayısal bir değer olarak iyi ve
uslu bir öğrenci haline getirilerek, ruhlarımız, arzularımız,
zihinlerimiz ve bedenlerimiz okul, medya, şirket ve idollerin
güzellik, arzu ve hakikat anlayışıyla ve Teknokent değerleriyle
"eğitilip" biçimlendirilenlerin ve bunlara direnerek öğrenim hayatına
devam edemeyenlerin bir örneğiyim...

Benimle beraber üniversitelerde yüzlerce hatta binlerce öğrenci,
insanca bir yaşam adına savundukları değerlerden ötürü, üniversite
engizisyonuna uğruyor. Bazı okullarda "milli duyguları güçlü, vatanını
ve projelerden gelen paraları seven" okul idarecileri kolaylıkla
kendilerine durumdan vazife çıkarabiliyor ve üniversiteleri, yaşam
alanlarımızı birer ceza infaz, kontrol ve disiplin ya da tüketim
merkezleriyle, kültür ve sanat aktiviteleriyle, ağaçlı nezih
kampüsleriyle "özgürlük" kurumuna dönüştürüyorlar. Tacizci ÖGB'lerin,
kampüsü kışlaya çeviren polislerin, öğrencilere asalak muamelesi yapan
akademisyenlerin ve kariyer günlerinde "güzel" bir gelecek vaat eden
şirketlerin gözünde birer meçhulden öteye geçemeyen bizler, karşı
çıkıp reddettiğimizde, sorgulayıp birey olduğumuzu hatırlattığımızda
ya tehdit ediliyor ya saldırıya uğruyor ya da uzaklaştırma marifetiyle
ortadan kaldırılanlar oluyoruz...

Tüm bu zorbalıklara ve dayatılan "ölü" yaşam kurgusuna karşı
başkaldırmak için 28 Aralık Salı günü saat 12.30'da ODTÜ'de Fizik
önünde toplanıyoruz.

Meçhul Öğrenci


Kaynak: http://www.ahaligazetesi.org/haberler/mechul-ogrenci-isyanda/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center