A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Spanje IAA Conferentie in Leon [ca,en]

Date Mon, 30 Aug 2010 08:25:39 +0300


Van 13 tot en met 15 augustus vond de IAA (Internationale Arbeiders Associatie) Conferentie getiteld ?Precair werk, zelfbestuur en coöperatieven? plaats in ?La Vecilla? in Leon (Spanje). ---- Meer dan honderd arbeiders van verschillende leeftijden en uit verschillende landen namen deel, waaronder de secretaris van de IAA van de NSF uit Noorwegen. ---- Er waren kameraden van de Poolse ZSP, Slowaken van PA, KRAS uit Rusland, USI uit Italië, SolFed uit Engeland, FAU uit Duitsland, CNT uit Frankrijk, SP uit Portugal, de Spaanse CNT. Later sloten Peruviaanse kameraden van het blad ?Humanidad? zich aan en er waren groeten van de kameraden van FORA Argentinie. ---- De organisatie van de kant van de CNT-AIT uit Leon was perfect. Er was een buitengewone atmosfeer tussen de kameraden vanuit de hele wereld, aangezien de wereld ons geboorteland is en de hele wereld onze familie is.

Het evenement was zelfbestuurd en iedereen deed mee aan de activiteiten en
de infrastructuur. Mensen spraken in het Frans, Engels, Duits, Italiaans,
Russisch en zelfs Galicisch-Portugees of Esperanto, zonder problemen,
iedereen op gelijke voet.
De 13e ging over ?Anarchosyndicalisme en precair werk?

1)De algemene situatie: Nadat de voorzitter was gekozen, onze secretaris van
de IAA van de NSF, spraken mensen van de verschillende organisaties. Eerst
was er een kameraad van ZSP uit Polen die een situatie beschreef van
vergaande baan onzekerheid, veel zoals de situatie in Slowakije die de
kameraden van Priama Akcia later beschreven. De Italiaanse USI zei dat sinds
1993 arbeidersrechten worden beperkt, met de medewerking van de officiële
vakbonden. Er zijn meer agentschappen voor tijdelijk werk, er was een
directe actie tegen IKEA, enz? Een kameraad van de Portugese sectie van de
IAA sprak over de wet van 1 augustus die minder rechten geeft aan arbeiders
in bedrijven die na 25 april zijn genationaliseerd. De kameraden van
Solidarity Federation beschreven de 20 jaar van een ?flexibele markt?
strategie om de lonen laag te houden.
De Noorse kameraad verklaarde hoe rechten worden beperkt? ze hebben een
werkloosheidspercentage van 4%, wat voor hen hoog is. De CNT uit Frankrijk
beschreef de toenemende werkloosheid en het meer precair worden van het
werk, waarbij wordt geprobeerd de mensen met precair werk te organiseren. De
FAU sprak over hervorming van de arbeidswetgeving, toename van onzekerheid
in zowel de gezondheidszorg als het transport en hoe de hoofdvakbonden niets
doen. Tenslotte beschreef de Spaanse CNT, vertegenwoordigd door de vakbond
van Grenada, wat er in Spanje gebeurde na de ?ineenstorting van het
onroerend goed?, waarbij 4 miljoen mensen werden ontslagen. Dit noemden ze
een somber beeld.
Toen werd het woord gegeven aan de FAI (Iberische Anarchistische Federatie)
die zei dat in feite de zelfde economische situaties in de hele wereld
bestaan, dat we alleen de problemen kunnen beperken en dat daarom het enige
alternatief is om samen met alle arbeiders in de wereld een sociale
revolutie te maken.
In de middag brachten de kameraden van Priama Akcia uit Slowakije verslag
uit. Daarna volgden de kameraden uit Kroatie, met meer concrete ervaringen.
De Portugese sectie sprak over hoe de crisis stimuleert dat we gaan van
conformisme tot opstand tot sociale revolutie, en berichtte over een fabriek
in Arcos de Valdevez, waar de arbeiders het bedrijf overnamen en waar 40 van
hen het werk zelf beheren. De ZSP, die met precaire arbeiders werkt, in het
bijzonder in de voedsel dienstverlening, heeft met directe acties een aantal
conflicten gewonnen. De CNT uit Granada berichtte over twee conflicten:
Vincci en ASM.

2)Definitie van de hoofdproblemen voor syndicalistische actie: vormen van
strijd, concrete voorbeelden van zelforganisatie, resultaten en geleerde
lessen

De CNT in Zaragoza berichtte over de conflicten bij Start People en Ryanair.
Toen presenteerde de Russische KRAS ons een zeer complexe situatie waarbij,
volgens hun gegevens, ieder jaar 2 miljoen arbeiders naar Moskou komen,
waarvan slechts 200.000 legaal zijn, voornamelijk uit de republieken uit het
oosten, wat voor deze mensen voortdurende onzekerheid veroorzaakt, waar
maffia?s zonder controle werken, waar de angst algemeen is. Ze sproken over
een supermarkt waarin de arbeiders gingen staken; de KRAS ondersteunde het
en publiceerde over het conflict, maar de politie gebruikte de
?anti-extremistische wetten? om tegen de arbeiders op te treden. Ook
verklaarde KRAS dat het geen legale status heeft en dat het in deze tijd
heel moeilijk is om te worden gelegaliseerd.
Toen kwam de beurt aan de FAU, die berichtte over het conflict bij Babylon
Cinema in Berlijn, de problemen die het tegen kwam met de ?de-legalisatie?
van de vakbond en de grote overwinning die met internationale solidariteit
werd bereikt.
Op 14 augustus presenteerde de Poolse ZSP een tekst over immigratie die door
de verschillende delegaties met veel belangstelling werd besproken.
3)Discussie over mogelijke voorstellen voor een gemeenschappelijke strategie
van de IAA

Hier waren er verschillende interventies van de internationale secties over
hoe precaire arbeiders kunnen worden georganiseerd, en ook over de voors en
tegens van acties die betrekking hebben op dit onderwerp. Deelnemers van de
secties presenteerden hun posities en mandaten en discussieerden over dit
punt.
Op zondag 15 augustus presenteerde de USI diens voorstel voor zelfbestuur
gebaseerd op solidariteit en klasse trots. De SP sprak over een aantal
ervaringen in Portugal en Porto Setubal. De USI verklaarde ook over de
ervaringen van 30 jaar van de cooperatie IRISBIO, een van de leidende takken
van de organische landbouw, die contact blijft houden met de USI.

In de middag werd de conferentie, na een bezoek aan de Vegarada, waar de
kameraden van de CNT tijdens de Spaanse Revolutie van 1936-1939 vochten,
gesloten, voor een groot deel tot teleurstelling van alle deelnemers.
Engelse vertaling: http://cia.bzzz.net/iwa_conference_in_leon_spain

Vertaald van:
http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com/

Spaanse versie gebaseerd op de tekst van CNT Galicie: http://www.cntgaliza.org/
--------------------
Orig: (en) Spain IWA Conference in Leon (ca).
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center