A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Amed/Diyarbakır: Anarşistlerin "Devletten Hiçbirşey İstemiyoruz" Paneli

Date Fri, 2 Oct 2009 15:20:02 +0300


Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumu kapsamında yapılan
"Devletten Hiçbirşey İstemiyoruz" paneli Türkiye, Kürdistan ve yurt
dışından gelen yüzlerce anarşist, anti-kapitalist, feminist, ekolojist
ve aktivistin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan
anarşistlerin organize ettiği panel yogun ilgi gördü ve konuşulan
konular, tartışmalar, farklılığı itibariyle, panel programı içinde
belkide en dikkat çeken panel oldu.. Panelde; Gazi Bertal, Tayfun
Gönül, Ramazan Kaya, Ufuk Ahıska ve Sami Görendağ konuşmacı olarak
katıldılar. Panelde Anarşizmin Özgürlük Tahayyülü, Direniş Yöntemleri,
Şiddet Kültürü ve Anti-militarizm, Kimlik Poilitikası ve Kürdistan'da
gelişen Taban Hareketleri ve Yerel Yönetim Politikası konularında tüm
katılımcıların karşılıklı soru sorma ve görüş belirtmesiyle
tartışıldı.

Panelistlerden Gazi Bertal, Modern kent kültürünün bireyi ve
özgürleşme tutkusunu iğdiş ettiğini, bireyin eşitlik ve özgürlük
tahayyülünün doğayla bütünleşmekten geçtiğini ve bu bağlamda Kürtleri
daha çok dağlara yakıştırdığını, kürtlerin bir zamanlar dağlarla ve
doğayla bütünleşen göçebe aşiretler şeklinde yaşayamasının, modern
düşüncenin kıskacından kurtulmakta önemli bir esin kaynağı olduğunu
belirtti.

Tayfun Gönül, Ulusal Kurtuluş mücadelesiyle, Özgürlük mücadelesinin
farklı mücadele biçimleri olduğunu ulusal mücadele araçlarıyla
kurtulmanın mümkün olduğunu ancak özgürlüğün farklı direniş araçları
ve yöntemleri gerektirdiğinin altını çizdi. Bir direniş biçimi olarak
ilginç ve bence çok etkili bir öneride bulunan Tayfun: "kürdistan
üzerinde yoğunlaşan siyasal ve askeri baskılar karşısında kürtler
yıllarca savaşmak yerine topluca kamyon ve traktörlere evlerini
yükleyip bölgeyi boşaltarak ankara'ya doğru yola çıksalardı devlet ne
yapabilrdi ve bu kriz ne tür sonuçlar yaratırdı" diye sordu.

Ufuk Ahıska, Şiddete tamamıyla batmış, şiddet kültürünün hayatının her
alanını kuşattığı bir toplumda, şiddete karşı çıkmanın önemini bir
kalkış noktası olduğu üzerinde durdu. Ayrıca kimliklerin karşılıklı
sınırlarının ihlal edilmesinin özcü kimlik politikalarına karşı bir
panzehir olduğunu vurgaladı.

Ramazan Kaya, Kürdistanda "devlete konuşmak" şeklinde yürüyen kimlik
politikasının açmazlarına, Kürdistanda yaratıcı sivil itaatsizlik
direnişleriyle devletin sömürgeci baskısını boşa çıkarmanın sınırları
üzerine söz aldı. Ayrıca belediyeler aracılığıyla geliştirilecek
özgürlükçü ve eşit yerel yönetim politikalarının bölgedeki devlete
endeksli politik sahanın dışına çıkmadaki imkanlarının önemini
vurguladı.

Sami Görendağ, Söz alan son konuşmacı olarak Kürdistanda
Anti-Militarist bir direnişin gerekliliği ve yaratacağı sonuçların
önemine değindi. Ayrıca Van'da yapılması düşünülen "sınırlara hayır"
kampının nasıl organize edileceğine ilişkin pratik bilgiler verdi ve
bu kampın yaratacağı etkilere vurgu yaptı.

Panelin son bölümü kimi katılımcıların karşılıklı sorular sorması ve
alevlenen hararetli tartışmalar eşliğinde son buldu.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center