A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarşizm Üzerine Düşünmek: Bir grev ne elde edebilir?

Date Tue, 26 May 2009 13:57:06 +0300


İnsanlar sık sık bir grevin bize ne kazandırabileceği sorusunu
sorarlar. İşçilerin Dayanışma Hareketi'nin (WSM) sendika siyaseti
şöyle der: "Anarşizm nedir? Köklerine inersek, özgür bir toplumun
işçiler tarafından kolektif olarak yürütülmesidir. Patrondan emir
almak ve her pahasına onların kar için gözü dönmüş saldırılarına
hizmet etmek yerine, kamu yararı için birlikte çalışmaktır.

Visteon Fabrikasının İşgali
Bu, grevcilerin kafalarında anarşist hedefler olduğu anlamına
gelmiyor. Çünkü öyle değil. Fakat kolektif eylem bir grevi kazanmak
için tek yoldur - bu nedenle işçilerin durumunun mantığı: üretimde
kolektif eylem, mücadelede kolektif eylem; bizi anarşist bir yöne
doğru götürür. Ve mücadelede insanların fikirleri değişebilir. Kendi
yaşamları üzerindeki kontrolü alabilme yeterliliği anlamında
kendilerine güveni elde ederler.

Bu, greve giden ve polisin tarafsızlığına ve seksist fikirlere inanan
bir çok işçinin mücadeledeki deneyimlerle bu fikirlerle
karşılabilirler... Bu sadece patronlarla ve devletleriyle etkili bir
mücadeleyi yükseltmeye kadir işçi kitlelerinin kendi kendine
aktivitesidir."

Bu yüzden, bir işçinin sendikaya katılması en azından bir derece
patronlarından daha farklı çıkarlara sahip olduğunu fark etmesi
anlamına gelir. Sendikalı işçiler kendi çıkarlarını savunmak için
sınıf çizgisinde örgütlenmek zorunda olduklarını anlamaktadırlar.
Bizler bu organizasyonun işyerindeki sömürüye yanıt olarak doğrudan
eylem formu alması gerektiğini ve grevlerin bunun mükemmel örnekleri
olduklarını savunuyoruz.

İşçiler grev yaptıklarında, bu işçi sınıfının politikacılara veya
devletin endüstriyel ilişkiler organlarına bel bağlamadan kendi
kendine yardımlarını gösterir. Bu bir amaç için çabalayıp kazanmak
adına koordine çalışmanın faydasını öğretir ve sınıfımız içerisinde
güveni inşaa eder. Bu nedenle, sendikalarımız bir çok yönden kusurlu
olsa da, içerisindeki aktiviteler gerekli olduğu kadar eğiticidir.

Esasen, anarşistler işyerimiz dahil hayatlarımızın bir çok yönünde
demokratik kontrole inanırlar. Bir grevin kısıtlı hedefleri varken,
bizler eninde sonunda işyerini ele geçirmeye veya kendi kendine
yönetime dair kısıtlı taleplerin ötesine geçmeyi arzuluyoruz. Grevler
bu yüzden güveni ve koordine karar verme-uygulama için gereken
becerileri geliştirmek için önemlidir.

Kendi kendine yönetim tüm işçiler için girdi fırsatı yaratır ve bu
nedenle karar alma güçlerinin bir kaç kişi tarafından
tekelleştirildiği ve kendi çıkarına kullanıldığı kapitalizm altında
işyerine karşı olarak geniş beceri ve deneyim alanı sağlar. Eninde
sonunda, işçilerin iş yeri kontrolü işçilerin karar alma sürecine
katılım yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verir.

Onlar hiyerarşik olarak örgütlenmiş çalışmanın doğasında istenen çoğu
kez monoton-alışılmış görevlerine odaklanmak yerine kendi
işyerlerindeki çeşitli süreçlerin nasıl işlediğini öğrencekler. Grev
gibi kolektif eylem yapmak sürecin önemli bir parçasıdır.

İşçilerin Dayanışma Hareketi (WSM) - İrlanda'daki Anarşist-Komünist Organizasyon

Kaynak: Workers Solidarity Movement

Çeviri: Aforum

--
-
Aforum - www.internationala.org
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center