A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) FdCA verklaring - "Iran: een 30 jaar oude tragedie" [en]

Date Sat, 18 Jul 2009 14:18:52 +0300De mythe van de islamitische volksrepubliek in Iran is uiteindelijk ineengestort in een
zee van bloed. Het bloedbad dat wordt uitgevoerd door de leiders van de islamitische
republiek verplettert de vreedzame oppositie van het volk, wat een einde maakt aan de
mythe dat door de islam geïnspireerde staten verschillen van de zogenaamde ?seculiere?
staten van het Westen: als de klassen die de macht hebben, of het nu een seculiere
bourgeoisie of een religieuze bourgeoisie is, door het volk op straat wordt gevraagd
verantwoording af te leggen voor hun macht, hun machtsmisbruik, hun voorrechten, hun
beperkingen op de vrijheid voor de oppositie, is het gevolg altijd hetzelfde ? hevige
repressie, mensen worden neergeschoten, veiligheidskrachten keren zich tegen het volk om
de demonstranten fysiek te vernietigen, of het nu arbeiders, vrouwen of studenten zijn.

Dertig jaar geleden waren wij anarchisten niet onder degenen van links die
Khomeini?s klerikale revolutie verwelkomden, alleen omdat het
anti-imperialistisch en anti-sjah was. We wisten dat het Iranese volk een
nieuwe, zelfs grotere tragedie te wachten stond, een tragedie waar men
moeilijk van af kon komen. En in feite zijn in de loop der jaren alle
verschillende seculiere en linkse organisaties vernietigd, iedere autonome
vakbond stem is tot zwijgen gebracht, en het olie-rijke zuiden is
gemilitariseerd. Iran begon met een beleid om zichzelf op te werpen tot een
regionale macht en een islamitische model staat, die volop profiteerde van
de mogelijkheden die het gepresenteerd kreeg door de twee Irak oorlogen, de
oorlog in Afghanistan, de Israelische oorlogen in Libanon en Palestina en
door het naar voren treden van de nieuwe economische macht die China is.

Een corrupte en uitbuitende klerikale, autoritaire elite bestuurt een land
waarin de werkloosheid 25-35% bedraagt, waarin een bonus van tussen 50 en
600 euro werd verdeeld onder aanhangers van president Ahmadinejad, waarin de
president banken toestond creditcards te produceren, waardoor veel bewoners
van Iran in de schulden raakten, waarin de fanatieke Basij militie tussen de
3 en 5 miljoen leden heeft, waarin olie noch rijkdom voor het land oplevert
noch energie levert, waarin mensen overleven dankzij brood en transport
subsidies. Nu is deze elite het spoor bijster door interne botsingen die de
presidentsverkiezingen naar de voorgrond hebben gebracht. Maar de prijs
wordt betaald door de duizenden demonstranten wier eisen relatief mild
lijken te zijn, behalve voor de machthebbers in Iran die het niet kunnen
uitstaan dat eisen door middel van directe actie van onderop worden gesteld,
zonder te wachten op gunstige concessies van bovenaf. Wat het volk vraagt is
tolerantie van de vrijheid van meningsuiting, dat oppositie kranten niet
worden gecensureerd of gesloten, dat de doodstraf niet wordt toegepast voor
minderjarigen, voor meer werk mogelijkheden voor vrouwen in de publieke
sector, dat radicale studenten niet in de gevangenis worden opgesloten, voor
meer bescherming van vrouwen in scheidingszaken.

Het theocratische leiderschap van de mullahs is voor aansluiting bij de WHO,
voor privatiseringen en neo-liberaal beleid. Het heeft een enorme
hoeveelheid mankracht tegen lage kosten, voor de penetratie van Chinees
kapitaal en joint ventures voor gas en olie corridors in oostelijke en
westelijke richting. De VS en Europa weten dit en vinden het moeilijk meer
dan een beetje verontwaardigd te worden.

Internationale solidariteit is moeilijk vanwege Iran?s isolatie, de houding
van het Westen tegenover het land en de tegenstrijdige houding van de
Arabische wereld tegenover Iran. En toch, als we toestaan vast te komen
zitten in de subtiele verschillen tussen ?reformisten? zoals Mousavi en
klerikale gematigde mensen, door de wijsheid van de Qom mullahs vergeleken
met de harde opstelling van Khomeini, of met de anti-westerse en
anti-semitische propaganda van Ahmadinejad, lopen we het risico het zicht te
verliezen op de beweging die de macht van de staat uitdaagt en in levens
betaalt omdat ze durfde te vragen om meer vrijheid, meer gerechtigheid, meer
toekomst en meer leven.

Ook Iran heeft diens heersende kapitalistische, uitbuitende bourgeoisie. Ook
Iran heeft diens achteruit gaande, vrijheid vermoordende geestelijke macht.
Ook Iran heeft diens verpletterde en onderdrukte volk. Dus ?intifada? tegen
de theocratie van Teheran. Volksverzet tegen de onderdrukkers en
moordenaars. De Iranese revolutie is een revolte voor de hoop van vrijheid
en sociale rechtvaardigheid. Het heeft al de seculiere, anti-statelijke,
anti-autoritaire, internationale solidariteit nodig die het kan krijgen!

Federazione dei Comunisti Anarchici

26 juni 2009

http://www.fdca.it/fdcaen
-------------------------------
Orig: (en) FdCA statement ? ?Iran: a 30-year-old tragedy?.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center