A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Canada, anarchistisch blad Linchpin #7 van Common Cause - Anarchisme 101: Sociale Ecologie door Campbell Young [en]

Date Sun, 11 Jan 2009 08:09:27 +0200Common Cause heeft het december ?08/januari ?09 nummer van de Linchpin gepubliceerd, met artikelen
over de voortgaande staking van onderwijs arbeiders aan de York University, vrouwen organiseren met
IWW Edmonton, en twee artikelen met een groene nadruk. Murray Bookchin?s sociale ecologie wordt
geïntroduceerd in onze voortgaande anarchisme 101 sectie, en Greg Macdougall, lid van Common Cause
Ottawa, schrijft over ideeen over milieu rechtvaardigheid die werden gepresenteerd op de
?Organizing for Justice? conferentie in november. ---- Deze dagen is zorg over de situatie van de
planeet in de mode in de hoofdstroom media. Maar een ecologisch perspectief op dingen is niets
nieuws in het anarchisme. In feite was een van de eerste serieuze ?groene? denkers uit de moderne
tijd ook een sociale anarchist.

Murray Bookchin (1921-2006), de Amerikaanse filosoof/activist die een vroege
pionier was in de milieu beweging, speelde ook een grote rol in het terug
brengen van het anarchisme in het politieke landschap.

Door talrijke boeken en artikelen ontwikkelde Bookchin een radicale,
coherente analyse van zulke diverse onderwerpen als steden, revoluties,
technologie, gender, en arbeid. Als een geheel noemde hij zijn praxis
(praxis = denken + actie) sociale ecologie.


Het basis idee van de sociale ecologie is dat het inzicht over de natuur van
een gegeven maatschappij de sociale verhoudingen van die maatschappij
weerspiegelt. Vroege menselijke gemeenschappen (en veel bestaande aboriginal
gemeenschappen) zagen zichzelf als gelijkwaardige deelnemers in de natuur,
omdat er een hoge mate van gelijkheid in hun maatschappijen was. Maar toen
hierarchie, - seksisme, leeftijd-isme, racisme, klasse, enz. ? zich in de
loop van de geschiedenis ontwikkelde, gold dit ook voor een overheersende
houding tegenover de natuurlijke wereld. Voor Bookchin ?is het hele idee van
het overheersen van de natuur afkomstig van de overheersing van de mens door
de mens?. In andere woorden, een maatschappij waarin mensen elkaar zien als
instrumenten van overheersing zal de natuur altijd zien als een object om te
worden uitgebuit.

Dit heeft in de huidige tijd een crisis punt bereikt. Concurrentie dicteert
dat het staat-kapitalisme systeem moet ?groeien of sterven? om in leven te
blijven, waarbij in het proces iedereen en alles wordt opgeslokt. Ongeacht
hoe ?milieuvriendelijk? sommige bedrijven beweren te zijn, zal het
kapitalistische systeem als geheel uiteindelijk de biosfeer in diens streven
om arbeid, markten, en grondstoffen te controleren ontgroeien. Om dit te
doen moet het ieder terrein van gemeenschapszin afbreken, waarbij nieuwe,
vaak irrationele, ?behoeften? in mensen worden geschapen.

Anders dan andere radicale eco-filosofieen zoals het primitivisme en deep
ecology, neemt de sociale ecologie geen negatief en simplistisch standpunt
in over technologie, beschaving en menselijke vooruitgang. Terwijl
hierarchie zich in de loop van de geschiedenis heeft uitgebreid, heeft het
potentieel voor vrijheid met verzet, revolutie en utopische visies ook een
breder gezichtsveld gekregen.

Aldus zijn, voor de sociale ecologie, inspanningen om de planeet te genezen
uiteindelijk kansloos zonder revolutionaire actie om een
libertair-socialistische maatschappij, gericht op samenwerking, tot stand te
brengen. Geschikte technologieën zijn belangrijk, maar ze moeten hun plaats
vinden in gedecentraliseerde, geconfedereerde, en direct democratische
gemeenschappen.

Zoals Bookchin ooit schreef: ?De notie dat wat bestaat noodzakelijkerwijze
moet bestaan is het vergif dat alle visionair denken blokkeert?.

Meer info:
www.social-ecology.org
www.communalism.org

Neem alsjeblieft contact met ons op als je in de toekomst zou willen
meewerken aan Pingping, of als je iets te melden hebt over al gepubliceerde
nummers.

Copieen van Linchpin zijn beschikbaar in gemeenschappen in Ontario, waar we
afdelingen en bondgenoten hebben, en we proberen altijd uit te breiden. Er
zijn wat specifieke plekken waar je Linchpin kunt vinden:

HAMILTON ? The Skydragon Centre, 27 King William St.

LONDEN ? Empowerment Infoshop, 636 Queen St.

OTTAWA ? Exile Infoshop, 256 Bank St.

TORONTO ? Toronto Women?s Bookstore, 73 Harbord St.

Neem contact op als je wat nummers wilt verspreiden in je eigen stad.

Download de pdf van:
http://linchpin.ca/collections+/+Anarchist-movement+/+Linchpin-Issue-7

of lees online op:
http://linchpin.ca/collections+/+Anarchist-movement+/+Linchpin-Issue-7

Andrew Loucks
Linchpin Editor

Verbonden link:
http://linchpin.ca/collections+/+Anarchist-movement+/+Linchpin-Issue-7
------------------------------
Orig: (en) Canada, Anarchist journal Linchpin #7 of Common Cause ? Anarchism
101: Social Ecology by Campbell Young.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center