A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Zweden: SAC* schoonmakers overwinning bij Berns [en]

Date Sun, 26 Apr 2009 08:02:11 +0300SAC doet verslag van een vakbondsoverwinning nadat gedurende meer dan een maand blokkades
werden georganiseerd tegen Berns Salonger, een restaurant en vermaak bedrijf gelegen in
centraal Stockholm. Eerder waren drie leden ontslagen door het bedrijf NCA, dat was
ingehuurd voor het schoonmaken van het bedrijf. Alle drie zijn ze nu opnieuw aangesteld,
zeggen onderhandelaars van de lokale afdelingen Vasterorts en Solna van de SAC. ---- NCA
en de werkgevers organisatie Almega, die eerder hadden geweigerd te onderhandelen met de
syndicalisten, werden gedwongen op 3 april terug te keren naar de onderhandelingstafel, na
een conflict dat meer dan een maand liep. ---- De eerste blokkade werd gehouden op 26
februari en tijdens de volgende maand toonden veel syndicalisten uit Stockholm en andere
steden hun solidariteit door mee te doen aan de blokkades.

Blokkades tijdens de vrijdagavonden en zaterdagavonden, als Berns de meeste
klanten trekt, maakten de druk te zwaar voor NCA. Daarna ging NCA akkoord
met alle eerdere voorwaarden van de schoonmakers en hun vakbond, en ze
konden allemaal terugkeren naar de werkplek.

Het conflict had een lelijk voorspel voor de arbeiders, die oorspronkelijk
contracten hadden gekregen waarin stond dat ze permanente banen hadden, maar
tegelijkertijd 0 procent werktijd. Dit is in strijd met de LAS wet ("wet
voor werkgelegenheid zekerheid"). SAC slaagde er in hun werkstatus te
veranderen toen ze plotseling werden ontslagen. Een van hen had net om
ouderschapsverlof gevraagd en ontving een bericht van ontslag. Het derde lid
bij Berns die net zijn baan kwijt was geraakt hoefde zelfs niet te worden
ontslagen. Hij werkte nog steeds onder het precaire contract met 0 procent
gegarandeerde werktijd. NCA stopte gewoon met het aan hem toekennen van
uren.

Het syndicalistische antwoord op de schending van arbeidswetten door NCA was
het iedere week organiseren van "zachte" en "harde" blokkades. Honderden
gasten sympathiseerden en waren het er mee eens om hun geld niet naar Berns
te brengen. Vaak was alles kalm en goed, maar een avond probeerden wat
gasten geweld te gebruiken tegen de activisten - waarbij de politieagenten
die aanwezig waren er voor kozen het niet op te merken. De politie probeerde
ook enkele avonden harde blokkades op te breken, waarbij enkele activisten
werden gearresteerd.

De drie syndicalisten zijn allemaal blij terug te zijn op de werkplek en ook
dat een van hen nu zijn recht op ouderschapsverlof kan gebruiken. Ze zijn nu
terug op de werkplek en alle rechten zijn gegarandeerd, nu georganiseerd in
een SAC afdeling en met nuttige ervaringen over strijd. Nu zullen de bazen
zich wel twee keer bedenken voordat ze syndicalisten weer aanvallen.

Bron:
http://www.sac.se/en/Aktuellt/Nyheter/Facklig-seger-p%C3%A5-Berns

*Een antiautoritair antikapitalistisch syndicaat.
=======================
Orig: (en) Sweden: SAC* Cleaners victory at Berns.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center