A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Zuid Afrika, anarchistisch blad Zabalaza #9 - Waar we staan [en]

Date Sun, 28 Sep 2008 18:06:16 +0300Wij, de arbeidersklasse, produceren de rijkdom van de aarde. We zouden daarvan
de vruchten moeten kunnen plukken. --- We willen het systeem van het kapitalisme
afschaffen, dat rijkdom en macht in de handen van weinigen brengt, en het
vervangen door arbeiderszelfbestuur en socialisme. We bedoelen niet de leugen
genaamd ?socialisme?, die in praktijk is gebracht in Rusland, China, en andere
politie staten ? het systeem in deze landen was/is niet meer dan een andere vorm
van kapitalisme ? staatskapitalisme. ---- We staan voor een nieuwe maatschappij
waarin geen bazen of bureaucraten zullen zijn. Een maatschappij die zal worden
beheerd op een werkelijk democratische wijze door werkende mensen, door
federaties of comites van de gemeenschap en de werkplek. We willen autoritaire
verhoudingen afschaffen en ze vervangen door controle vanaf de basis ? niet
vanaf de top naar beneden.

Alle industrieën, alle productiemiddelen en distributiemiddelen zullen in
gemeenschappelijk bezit zijn, en geplaatst onder het management van degenen
die er in werken. Productie zal worden gecoördineerd, georganiseerd en
gepland door de federatie van gekozen en herroepbare werkplek en gemeenschap
comites, niet voor winst, maar om aan onze behoeften tegemoet te komen. Het
leidende principe zal zijn ?van ieder naar vermogen, voor ieder naar
behoefte?.
We zijn tegen alle dwingende autoriteit; we geloven dat de enige begrenzing
van de vrijheid van het individu is dat hun vrijheid geen beperking van de
vrijheid van anderen inhoudt.
We vragen niet om tot heersers te worden gemaakt noch hebben we de bedoeling
de macht over te nemen ?namens de arbeidersklasse?. In plaats daarvan
stellen we dat het socialisme slechts kan worden geschapen door de massa van
gewone mensen. Alles minder dan dat zal leiden tot niets anders dan het
vervangen van de ene groep bazen door een andere groep bazen.
We zijn tegen de staat omdat die niet neutraal is, het kan niet worden
gebruikt om onze belangen te dienen. De structuren van de staat zijn alleen
nodig als een minderheid er naar streeft over de meerderheid te heersen. We
kunnen onze eigen structuren scheppen, die open en democratisch zullen zijn,
om het efficiënte beheer van het dagelijkse leven veilig te stellen.
We zijn er trots op onderdeel te zijn van de traditie van het libertaire
socialisme, van het anarchisme. De anarchistische beweging heeft aanhang
gekregen in de arbeidersklasse van veel landen omdat het onze belangen dient
? niet de belangen van degenen die naar macht streven en de beroepspolitici.

In het kort strijden we voor de onmiddellijke behoeften en belangen van onze
klasse in de bestaande situatie, terwijl we aanmoedigen dat het
noodzakelijke begrip en activiteit ontstaan om het kapitalisme en diens
staat omver te werpen, en het zal leiden tot de geboorte van een vrije en
gelijke (anarchistische) maatschappij.
--------------
Orig: (en) Southern Africa, anarchist journal Zabalaza #9- Where we stand.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center