A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Persverklaring van Movimiento Libertario Cubano - Orki Aguila, lid van de punk band Porno Para Ricardo, gearresteerd! [en]

Date Sun, 28 Sep 2008 18:04:41 +0300In de ochtend van de 25e (augustus), terwijl leden van Porno Para Ricarda aan
het oefenen waren in de woning van Gorki Aguila, klopte een politieagent op de
deur en vroeg de zanger met hem mee te gaan naar het politiebureau, waarbij hij
zei dat hij alleen maar bevelen opvolgde. ---- Gorki werd naar het politiebureau
gebracht. ---- Volgens bekenden en vrienden van Gorki wordt hij tot donderdag op
dat bureau vastgehouden en zal dan voor de rechtbank komen op basis van de
aanklacht van "gevaar", waarop een mogelijke straf staat van tussen 1 en 4 jaar
gevangenisstraf. ---- Tot nu toe is het niemand gelukt Gorki te zien, dus zijn
huidige situatie is onbekend.

Er moet aan worden herinnerd dat er enkele maanden geleden verslagen waren
van het lastig vallen van de hoofdzanger van de punk rock band Porno Para
Ricardo, Gorki Aguila Carrassco (39), waarbij hem werd opgedragen op maandag
17 juni 2008 naar zijn lokale politiebureau te gaan, naar een bijeenkomst
die ook werd bijgewoond door ene Jesus, de afgevaardigde en chef van zijn
sector. Gorki bracht een bandrecorder met zich mee en slaagde er in delen
van de bijeenkomst met de autoriteiten op te nemen. Tegelijkertijd,
aangezien Gorki weigerde in gesprek te gaan met de aanwezigen, bracht hij
een schriftelijke verklaring met zich mee waarin hij zijn oppositie tegen de
Cubaanse staat duidelijk maakte, evenals zijn vastbeslotenheid om door te
gaan met zijn muziek. Onder het Cubaanse strafrecht of Wet 62 is "gevaar"
als iemand wordt aangeklaagd op basis van tegenstrijdigheden in zijn gedrag,
volgens de regels van de socialistische moraal (artikel 72, over gevaar en
veiligheidsmaatregelen). In gelijke zin geeft artikel 73 aan dat
vergiftiging en overvloed aan alcohol, drugsverslaving en anti-sociaal
gedrag worden beschouwd als "gevaar" vormend. Vormen van anti-sociaal gedrag
gaan van "daden van geweld" tot "schendingen van sociale normen", door
"sociaal parasitisme" en "de praktijk van sociaal onacceptabele ondeugden".
Havana, maandag 24 augustus

De laatste status van Gorki Aguila, de hoofdzanger van Porno Para Ricardo

Gorki Aguila wordt vastgehouden op het politiebureau, totdat hij donderdag
wordt aangeklaagd wegens "pre-criminele" aanklachten, of, om het anders te
stellen, ze kunnen hem nergens voor aanklagen. Tot nu toe heeft zijn vader
het politiebureau herhaaldelijk opgebeld, maar is er niet in geslaagd zijn
zoon te zien.

De andere leden van Porno Para Ricardo en vrienden van Gorki zamelen geld in
om een advocaat in te schakelen die ervaring heeft met dergelijke zaken.

Verwacht wordt dat een persconferentie zal plaatsvinden in Havana om de
details te geven van de positie van de leider van Porno Para Ricardo.

Porno Para Ricardo

Havana, 25 augustus 2008

www.pornopararicardo.com

Overgenomen uit Class War (Groot Brittanie):
http://www.londonclasswar.org/newswire/

Zie ook: (en) Cuba, Movimiento Libertario Cubano interviewt Porno Para
Ricardo
http://www.ainfos.ca/en/ainfos21019.html
(en) ALB interviewt de Cubaanse Libertaire Beweging
http://www.ainfos.ca/en/ainfos21144.htm
---------------
Orig: (en) Press statement of Movimiento Libertario Cubano - Orka Aguila,
member of the Porna Para Ricardo punk band, arrested!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center