A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Karakök Otonomu: "Kök Salmak" ya da "Salmamak"...

Date Thu, 25 Sep 2008 16:13:58 +0300


Merhaba Arkadaslar,
Karakok Otonomu'nun fikirleri ve mucadelesiyle ilgili son
yayinladigimiz metni asagidaki linkte bulabilirsiniz:
http://www.izinsizgosteri.net/asalsayi179/karakok_179.html
Dayanismayla,
Karakok Otonomu
otonomkarakok@gmail.com
-----------------------------
"KÖK SALMAK" YA DA "SALMAMAK"...
Karakök Otonomu
otonomkarakok@gmail.com

Geçen yıl (2007) Mayıs ayında, İzinsiz Gösteri'nin 139. asal sayısında
Karakök Otonomu'nun kuruluş prensiplerine ve topluma, siyasete ve
kültüre genel bakışına dair metni yayınlanmıştı. O günden bugüne bir
yıldan biraz fazla bir süre geçti ve bu kısa süre içinde Karakökçü
çalışmalar çok yol kat etti. Otonom, bir gruptan, içiçe geçmiş,
sarmallanmış birçok otonoma dönüştü. Deleuze'ün bir kavramıyla
karşılaştırılacak olursa, Karakök tam da "köksap" (rhizomatic)
niteliği gösteren; ağaç gibi tek merkezli-tek köklü olmayan;
anti-hiyerarşik ve anti-otoriter bir tarzda toplumu oluşturan
gözeneklere doğru yayılan bir yapı, ya da "karşı yapı" olarak ortaya
çıktı. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde; Anadolu'nun
farklı yörelerinde ve Avrupa'da Türkçe konuşan azınlıkların arasında
Karakökçülerin çalışmaları sürüyor.

Son bir yıl içinde Karakök Otonomu, toplumun vijdanının titremesi
gereken birkaç olayda ciddi kampanyalar organize etti ya da
organizasyonunda etkin olarak yer aldı. Bunlardan biri Afrikalı göçmen
Festus Okey'in öldürülmesi ardından sürdürülen "Irkçılık Karşıtı"
kampanyaydı. Yerel düzeydeki bu çalışmaların yanında Otonom,
uluslararası düzeyde de anarşist, liberter, savaş karşıtı,
anti-otoriter grup ve networklerle beraber iş yaptı. Mesela
Seattle'daki ilk küreselleşme-karşıtı dalganın "hazırlayıcısı" olan
PGA (People's Global Action) aktivistleri Karakök Otonomu'nun konuğu
olarak Türkiye'ye geldiler. Ayrıca Mikhail Bakunin ve arkadaşlarının
1872'de İsviçre'de kurdukları, 1968'de yeniden yapılanan ve bu yıl
İtalya'nın Carrara kentinde 40. yılını kutlayan Anarşist Federasyonlar
Enternasyonal'ine (IAF-International of Anarchist Federations) Karakök
Otonomu'ndan delegeler katıldı. Enternasyonal'in tarihinde ilk kez
Türkiye'den delegeler, buradaki anarşist hareketin sorunları
Enternasyonal Kongresi'ne aktardılar.

Peki Karakök'ün kısa süre içinde, tüm imkânsızlıklara ve zorluklara
rağmen hızla yayılmasının ardındaki "sır" nedir?

Karakök Otonomu'nun birçok farklı çalışma yöntemini (otonomlar,
federatif çalışmalar, networkler) bir arada kullanması ve birçok
mücadele alanında (emek mücadeleleri, semtler, savaş karşıtı
çalışmalar, gençlik, kadın ve eşcinsel hareketleri) yer alması bu
hızlı ve yoğun gelişmenin belki de en önemli nedeni. Bu açıdan, diğer
anarşist gruplarla (kendini anarşist komünist, yeşil anarşist,
ilkelci, anarka-feminist vb. diyerek sabitleyenler ya da medyatik
eylemlerle gündemde kalmaya çalışanlar) kıyaslandığında Karakök'ün tam
da rizomatik bir yerden, "omurgasız" ve "beyinsiz" olduğu
söylenebilir. Normal bir siyasi jargonda hakaret olabilecek bu iki
kelime, Otonom'un durduğu, ya da daha doğrusu hareket ettiği düzlemde
gayet kabul edilebilir bir söylemdir. Karakök Otonomu'nun, geleneksel
burjuva veya işçi sınıfı örgütlenmelerinde olduğu gibi, sabit, katı
bir yapısı, omurgası yoktur. Ama buna rağmen hala bir bütündür.
Beraber, ortak ve kollektif iradeyle hareket eden anarşist bireylerden
oluşur. Yine bir metafor kullanılacak olursa, köklerini tarihten alan
dev bir ağaç değil; gücünü köksüzlüğünden alan, okyanusun sonsuzluğuna
açılan deniz yosunları gibi...

Türkiye'nin siyasal literatürünün ezberini bozan bu yeni Otonom(lar)
hareketinin bir "beyin"inin olmaması da alışıldık yapılara uymaz.
Hareket, kendi dinamiği içinde, kendi mantığını açığa vurur. Sabit bir
merkezden edilgen "kitle"ye doğru üretilen ve yöneltilen bir politika
yoktur. Otonom'u oluşturan bireylerin ve daha küçük grupların ortak
noktası, deklerasyon metninde açıklanan temel anarşist fikirleri
benimsemeleri ve bu fikirleri somut eylemlere doğru dönüştürme
çabalarıdır. Herhangi bir "beyin takımı" onların nerede ne yapacağına
karar vermez. Bu yüzden umulmadık alanlarda, hızlı ve etkili
gelişmelere imza atarlar.

Son bir yılın (ve hatta deklerasyondan öncesinin) çalışmalarında
Karakök bir grupsal propaganda, ya da daha kötü örneklerinde "reklam"
eğilimlerine yönelmemiştir. Birçok katıldığı kitle gösterisinin
altında Otonom'un imzası yoktur. Taksim'de geçen sene alana
Karakökçüler Kara Bayrak'larla çıkmışken, ve o bayraklar Medya'da
"geçmişin yasını Kara Bayraklarla tutan gençler" diye yorumlanmışken,
hiçbir Karakökçü çıkıp da "bir dakika orada biz vardık ve onlar
anarşizmin sembolü olan bayraklardı" deme ihtiyacını duymadı. Çünkü
biz medya ve televizyon denilen o "aptal kutusu" içinde görünmeye hiç
ama hiç değer vermiyoruz! Aslolan, hayatın içinde kapitalizme,
iktidara ve otoritenin tüm renklerine nasıl karşı koyabildiğimiz ve ne
tür alternatifler yarattığımızdır. Eğer siz bunu başaramazsanız
istediğiniz kadar medyatik şovlar yapın, insanlar İnternetten
videolarınızı izlesinler, "vay be" desinler, neye yarar? Sonrası...
Eleştiri dönüştürmek için vardır ve muhalefetin kendisinin de bir
"gösterileşme" riski bulunmaktadır. Kapitalizm ve "gösteri kültürü"nün
içiçeliği ise açıktır. Karakök Otonomu içindeki anarşistler gösteriden
uzak durmaya kararlıdır.

P. Kropotkin'in söylediği gibi, anarşist düşünce çağın modern
"entellektüel hareketleri"yle de birebir ilişkilidir. Bu güncel
entellektüel hareketlerle ilişki kurmak bizi "kirletmez". Devletsiz,
sınıfsız, ayrımsız ve sınırsız bir dünya özlemimizi sürdürürken; daha
özgür bir dünyaya doğru önümüzü açacak her metni okuyabilir,
tartışabilir, kendi "öz"ümüzü korurken farklı entellektüel mecralardan
da beslenebiliriz. Otonom'un bu "kompleksiz"liğinin de gelişimini
sağlayan, özgürlükçü bir tarzda, hareketin içine "kök" salmasını
kolaylaştıran faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Önümüzdeki yıllarda, yine Karakök pankartları alanlarda görülmeyecek
belki... Yine Otonom'u oluşturan aktivistler medyada, gazetelerde, vs.
boy verip konuşmayacak. Ama hareketin olduğu her yerde Karakök var
olacak. Ve Karakökçüler Buenaventura Durruti'nin şu sözünü tekrar
edecekler: "Yüreğimizde yeni bir dünya taşıyoruz. Şu anda, şimdi bu
dünya büyümekte!"

Bkz. HYPERLINK:
http://www.izinsizgosteri.net/asalsayi139/anarchistway_139.html

Deleuze-Guattari, Kapitalizm ve Şizofreni, Çev. Ali Akay, Bağlam Yay.
Avrupa'daki çalışmalara bir örnek olarak İsviçredeki yaz kampı
verilebilir. Bkz. HYPERLINK:
http://istanbul.indymedia.org/news/2008/08/244619.php

Kardeşime Dokunma! Kampanyası hakkında bilgi için Bkz. HYPERLINK:
http://www.anarkismo.net/article/6446

ve HYPERLINK: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=233775&tarih=24/09/2007

PGA'in politik çizgisine dair web-sitesine bakılabilir: HYPERLINK:
http://www.agp.org

Anarşist Federasyonlar Enternasyonal'inin resmi web-sitesi:
HYPERLINK: http://www.iaf-ifa.org

Guy Debord, Gösteri Toplumu, Çev. A. Ekmekçi-O.Taşkent, Ayrıntı Yay

P. Kropotkin, Anarşizm, Çev. Rahmi G. Öğdül, Karaşın, fotokopi-betik.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center