A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 12 Eylül mitingindeyiz! [Anarşistler]

Date Fri, 12 Sep 2008 23:07:55 +030012 Eylül faşist darbesinden bu yana tam 28. yıl geçti. Kan, baskı,
zulüm, işkence, tutuklanma, hapsedilme, idam, kayıplar, faili
meçhuller...Bunları halen unutmuş değiliz. Türkiye Cumhuriyeti o günden
bu yana darbe hayallerini telaffuz etmeye devam etmektedir. İçinde
bulunduğumuz süreç bizi liberal bir yobazlığın diktatörlüğü ile, ırkçı-
faşist diktatörlük arasında seçim yapmaya zorlamakta ve ezilenlerin
safları boşaltılmaya ve yok edilmeye çalışılmaktadır.

Darbeci generaller, liberal islamcı yobazlar, CHP'nin başını çektiği
ulusalcı darbeci solcular, iktidarla dalaşarak şov yapan patronlar,
katil patronlar, pişkin hükümet...her biri bir şeyi temsil ediyor: Devleti

Bizler bunlar arasında bir seçim yapmak istemiyoruz. Bir avuç dolusu
ayrıcalıklının dayattığı gerçekliklere karşı milyonlarca ezilenin kendi
gerçekliklerini su yüzüne çıkarmasını istiyoruz. Ezilenlerin
gerçeklikleri iktidarların soyut ve bencil gerçekliklerinden daha
yaşamsaldır, çünkü kuru ekmeğe talim eden, sağlık ve barınma güvencesi
olmadan yaşayan, ölümcül çalışma koşullarında çalıştırılan, hiçbir
sosyal hakkı tanınmayan ve devletin aygıtları tarafından
kayıtsız-şartsız baskı altına alınan, sosyal alanda devlete karşı her
zaman haksız olan ezilenlerdir. Gerçek gündemimiz devletin değil bizim
yaşam koşullarımızla ilgilidir. Seçimimiz ise; kendi toplumsal
kaynaklarımızla ilintilidir. Bu sisteme karşı özgür ve eşit yaşam
koşullarını yaratmak için örgütlenmektir. Yatay ve direkt olarak içinde
yer aldığımız örgütlenmeler oluşturmak, bir kaç ayrıcalıklının
milyonlarca insanı yönetmek ve sömürmek için oluşturduğu örgütlenmeyi
dağıtmaktır.

12 Eylül, devletin halka karşı içinde barındırdığı nefretin bir
dışavurumudur. Darbe hayalleri dün Kenan paşa'nın öncülüğünde
gerçekleştirilmiş , bugün de onun mirascıları tarafından gündeme
getirilmektedir. Veli Küçük, Hurşit Tolon, M. Şener Eruygur, Y.
Büyükanıt, İlker Başbuğ ve bunların şakşakcıları kimi solcular da sizin
düşmanlarınızdırlar. Militarizmin penceresinden halka ancak nefret ve
iğrentiyle bakabilirler. Bu generaller için insan sadece birer maldır.
Devlet ve ordu için her birey birer hiçtir. Bu yüzden orduda insandan
önce ordu malı gelir. Bu yüzden binlerce genci gözlerini kırpmadan ölüme
gönderebilmektedirler. Onların insanlıkları çok uzun zamandır ölmüştür.
Onlar devlet denen projenin birer neferleridirler. Askerlerini kürt
halkına karşı savaşa gönderirken ve hergün ölüm haberleri gelirken onlar
kokteyller verirler. Bu olanları sadece "teferruat" olarak görme
pişkinliğine de sahiptirler. Bu yüzden sizin düşmanlarınızdırlar.

Ezilenlerin seçimi ne liberal yobaz bir iktidar ne de ulusalcı-darbeci
faşist bir iktidardır. Ezilenler toplumsal olarak kendi yollarını
çizecekleri örgütlenmelere girişmedikçe tarih tekerrür etmeye,
darbeciler silahlarını ve tanklarını konuşturmaya devam edecekler.
Onları bastırabiliriz. İstersek onları tarihin çöplüğüne gömebilir,
düzenlerinin enkazından özgür ve huzur dolu bir yaşam yaratabiliriz. Ve
istersek tüm bunları ne bir lidere ne de bir devlete ihtiyaç duymadan
yapabiliriz.

Bizler, anarşistler olarak ne liberal islamcı yobazların ne de
ulusalcı-darbeci faşistlerin çatışmasına taraf olmayacağız. İzlediğimiz
bizim kavgamız değildir. Bu kendi iktidarları için çırpınan efendilerin
çıkar savaşıdır. Bizim mücadelemiz birkaç ayrıcalıklının milyonlarca
insanı sömürmek için kurduğu bu sistemi alaşağı edecek ve yerine özgür
bir yaşamı yaratabilecek araçların keşfedilmesi içindir.

---------------------------------------------

İstanbul'daki anarşist ve anti-otoriterler olarak 12 Eylül Faşist
Darbesi'nin 28. yıldönümünde 14 Eylül Pazar günü Kadıköy'de yapılacak
olan mitinge Anarşist Blok korteji oluşturmaya çağırıyoruz.

Kadıköy
14.09.2008 Pazar
Toplanma Yeri: Natilius Alışveriş Merkezi önü
Saat: 13:00
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center