A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Taban Sendikaları ve İşçi Merkezleri Birbirini Tamamlar - Bert

Date Thu, 04 Sep 2008 15:25:31 +0300[Liberter Çeviri Kolektifi #9 liberterceviri-et-gmail-nokta-com]

Evet, NMASS yazısında [Çn1] da dendiği gibi, İşçi Merkezleri olmak ile
ilgili pozitif bir şey vardır. Negatif yönü İşçi Merkezlerinin bütün
endüstrilerdeki koşulları değiştirmeye gücü yetmemesi ya da koşulları
uzun dönemde değiştirememesidir, çünkü gücün çoğunun yattığı iş üzerinde
İşçi Merkezleri'nin gücü yoktur. Bunun nedeni işçilerin, bizim işçi
merkezimize işlerinden kovulduktan sonra adalet bulmak için gelmiş
olmalarıdır. Bu yüzden geçmişe yönelik, geçmiş ücretler için
savaşıyoruz, ama bunlar işyerleri içersinde gelecek için sağlam bir
değişim yaratacak bir varlığa sahip olmamızı sağlamıyor. Hatta bazen
'biz kovulmuşların sendikasıyız' diye şaka yaparım.

Bu özellikle MiniMax boykotunda açık bir şekilde göze çarpıyordu. Orada
6 işçi ücretlerinin geciken bölümünü talep edip bunu kazanmışlardı, ama
işlerine geri dönme talepleri başarısız olmuştu ve böylece hastalık
izinleri veya mesai ücretleri gibi değişiklikleri kabul ettireceğimiz
bir mekanizma da oluşamamıştı. Bu durum hala işte çalışan işçi
gruplarının, işçi merkezine bir şeyleri değiştirmek ve haklarını aramak
üzere gelmesiyle değişmeye başladı. İşçi merkeziyle sendika – bu örnekte
Dünya Endüstri İşçileri (IWW) – arasında doğal bir uyum vardı. Bir yerel
mekân olarak işçilerin gelebilecekleri ve İngilizce dersleri, hukuki
yardım, çocuklarının okullarını iyileştirmek gibi sorunlarına yanıt
arayabilecekleri bir yerdi. Diğer yandan sendika yoluyla hem geçmiş
ücretleri, hem de işyerinde değişiklikler için mücadele edebiliyorlardı.
Bu örnekten yola çıkarak diyebiliriz ki, İşçi Merkezleri geleceğin ve
sendikalar da geçmişin örgütleri değildir. Tersine birbirlerini
tamamlarlar ve ikisi de işçi sınıfının mücadeleci örgütlenmesi için
gereklidir. Eğer bu örgütler patronlar, bürokratlar ve uzmanlar yerine
işçiler ve vakıflar tarafından kontrol edilebiliyorlarsa işler yolundadır.

Demek istediğim şey İşçi Merkezlerinin sendikalardan daha iyi olduğundan
ziyade, asıl önemli olan sorun onları kimin yönettiğidir. Eğer işçilerin
mücadeleci örgütleri olmak istiyorlarsa işçiler tarafından
işletilmelidirler. Benim düşünceme göre yeni emek hareketidir budur,
onun belli biçimleri değil.

Yazıyı yazan Bert, Brooklyn, NY bölgesinde işçi merkezleri ve
sendikalarda çalışma yapan bir aktivisttir.

Çevirenlerin Notları:
Çn1: Bahsedilen yazının Türkçe çevirisi:
http://www.anarkismo.net/article/9784

İngilizce Orijinali:
http://www.workersolidarity.org/WS3bertonworkerscenters.htm

Kaynak:
http://www.anarkismo.net/article/9785
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center