A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarchistisch communistische verklaring over de wereldwijde economische crisis en de G20 bijeenkomst [en]

Date Sun, 23 Nov 2008 21:05:23 +0200Internationale anarchistisch communistische verklaring over de wereldwijde
economische crisis en de G20 bijeenkomst, uitgebracht door Alternative
Libertaire (Frankrijk), Federazione dei Comunisti Anarchici (Italië), Melbourne
Anarchist Communist Group (Australie) en Zabalaza Anarchist Communist Front
(Zuid Afrika). ---- 1.De huidige crisis is typerend voor de crises die
regelmatig optreden in de kapitalistische economie. ?Overproductie?, speculatie
en daaropvolgende ineenstorting zijn inherent aan het systeem (zoals Alexander
Berkman en anderen hebben aangetoond, is wat kapitalistische economen
overproductie noemen eigenlijk onderconsumptie: het kapitalisme voorkomt dat
grote aantallen mensen hun behoeften bevredigen, en ondermijnt zo diens eigen
markten).

2.Iedere oplossing voor de crisis die wordt voorbereid door kapitalisten en
regeringen zal een oplossing binnen het kapitalisme blijven. Het zal geen
oplossing voor de volksklassen zijn. Zoals in iedere crisis betalen de
arbeiders en de armen ? terwijl het financieel kapitaal met enorme sommen
wordt uitgekocht. Dit zal waarschijnlijk door gaan. Geen verandering binnen
het kapitalisme kan de problemen van de volksklassen oplossen; nog minder
kan zo?n oplossing worden verwacht van individuele politici, zoals Barack
Obama. Het meeste dat zulke politici kunnen doen is een deel zijn van het
aanbieden van een uitweg aan de kapitalisten, en misschien het gooien van
wat kruimels naar de arbeidersklasse.

3.Het uitkopen van banken toont niet alleen aan wier belangen de staat
dient, maar ook het hol zijn van de inzet van kapitalisten voor vrije
markten. Gedurende de hele geschiedenis hebben kapitalisten voor markten
gestaan als het hen uit kwam, en regulering door de staat en subsidies als
ze die nodig hebben. Het kapitalisme kon nooit zonder steun van de staat
hebben bestaan.

4.In de VS, Groot Brittanie en elders heeft het uitkopen de vorm aangenomen
van nationalisatie van financiele instituties die in moeilijkheden zaten ?
met de volledige steun van het kapitaal. Dit toont aan dat kapitalisten geen
fundamenteel bezwaar hebben tegen bezit van de staat, en dat nationalisering
niets te maken heeft met socialisme. Het kan ook een methode zijn om de
arbeidersklasse de duimschroeven aan te halen. Wij zelf, niet de staat,
moeten de controle over de economie overnemen.

5.Vanwege de globalisering van kapitaal onder het neo-liberalisme erkent de
heersende klasse dat de oplossing wereldwijd moet zijn. De G20 komt vanaf 15
november bijeen om over de crisis te discussiëren. Dit is opmerkelijk. De
heersers van de VS, Europa en Japan beginnen zich te realiseren dat ze de
crisis niet op eigen houtje kunnen oplossen; dat ze elkaar en andere
machten, vooral China (wat een top industriële producent wordt, en op weg is
de derde grootste economie van de wereld te worden) nodig hebben. India,
Brazilie en andere ?opkomende? economieen zullen plaatsen aan de tafel
hebben. Dit kan een erkenning betekenen ? gedurende enige jaren ter
discussie ? dat de G8 alleen niet langer de economische besluitvormers van
de wereld zijn. Het zal waarschijnlijk een verschuiving in het beheren van
het wereldwijde economische systeem signaleren.

6.We hebben geen hoop in het betrekken van nieuwe kapitalistische machten.
China?s heersers mogen beweren socialistisch te zijn; anderen, zoals Lula
van Brazilie en Motlanthe van Zuid Afrika mogen zichzelf soms presenteren
als kampioenen van de armen. Maar in feite verdedigen ze allemaal het
kapitalisme, uitbuiters en onderdrukkers van de volkeren uit hun eigen
landen, en, in toenemende mate, imperialistische of sub-imperialistische
uitbuiters van de volkeren uit andere landen.
7.Als de crisis tot iets anders moet leiden dan tot een volledige nederlaag
van de wereldwijde volksklassen, armoede, uitbuiting en oorlog, moeten de
volksklassen zich mobiliseren. We moeten uitkopen eisen, niet voor de
kapitalisten, maar voor ons. Wij zullen als anarchistische communisten
strijden voor degenen die onder slechte voorwaarden huizen kregen, dat ze
worden uitgekocht en hun huizen mogen houden. We zullen voortgaan ons in te
zetten voor banen met betere lonen en kortere werktijden, huisvesting,
dienstverlening, gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs,
bescherming van het milieu. We strijden voor een einde aan imperialistische
oorlogen en aan repressie van onze klasse en diens vormen van strijd.
8.We presenteren deze eisen in reactie op de G20 bijeenkomst, en zullen in
de toekomst voortgaan ze te presenteren. Door zulke eisen, en door directe
actie om ze doorgevoerd te krijgen, zullen we werken in de richting van het
opbouwen van een wereldwijde beweging van de volksklassen, die een einde kan
maken aan het kapitalisme, de staat en de crises die ze scheppen.

Ondertekend:
Alternative Libertaire (Frankrijk)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italië)
Melbourne Anarchist Communist Group (Australie)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Zuid Afrika)

Orig: (en) Anarchist Communist Statement On The Global Economic Crisis And
G20 Meeting.


_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center