A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Uit New York City: We hebben net de New School University* bezet [en]

Date Sun, 21 Dec 2008 22:09:32 +0200We bevrijden deze ruimte voor onszelf, en voor al degenen die zich bij ons aan willen sluiten, voor
ons algemeen autonoom gebruik. We nemen de universiteit over in expliciete solidariteit met degenen
die de universiteiten en straten in Griekenland, Italië, Frankrijk en Spanje bezetten. ---- Deze
bezetting begint als een reactie op specifieke situaties op de New School, het bedrijfsmatiger
werken van de universiteit en de verarming van het onderwijs in het algemeen. Echter, het is niet
alleen deze universiteit, maar ook New York City dat in crisis is: in de komende paar maanden
zullen duizenden van ons onze banen verliezen, terwijl huisvesting onbetaalbaar blijft en voor
velen niet te krijgen, en de kosten van het levensonderhoud blijven snel stijgen. ---- Dus we
benadrukken dat de algemene aard van deze niet te tolereren situaties bestaat in het hele spectrum
van het kapitalistische bestaan, in onze universiteiten en onze steden, in al onze sociale
verhoudingen.

Om deze reden zou wat nu begint bij de New School hier niet tot beperkt
mogen blijven.

Aldus lopen we met deze bezetting vooruit op een golf van bezettingen in New
York City en de Verenigde Staten, een komende golf van bezettingen,
blokkades, en stakingen in deze tijd van crisis.

Wees er zeker van, dit is slechts het begin.

Met solidariteit en liefde van New York naar Griekenland, naar Italië, naar
Frankrijk en Spanje, naar de komende opstand.

-De bezette New School.

Gekopieerd van infoshop.org

* Een antiautoritair antikapitalistisch initiatief.
--------------------------------
Orig: (en) US, From New York City: We have just occupied New School
University*.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center