A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan: İktisat Fakültesi İşgali 1. Bildiri

Date Fri, 12 Dec 2008 23:49:13 +0200


İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞGALİ 1. BİLDİRİ
Cumartesi akşamı özel güvenlikçi aynasızın teki Eksarhia'da Aleksis
Grigoropulos'u soğukkanlılıkla kurşunladı. Olayın kendisi ve devamında
aynı gece bütün ülkeye yayılan isyan ve direniş eylemleri yoruma mahal
vermiyor.
Sözkonusu devlet cinayeti, bardağı taşıran son damlaydı. Toplumun
büyük kesimlerinin maruz kaldığı gündelik şiddet ve terörün, toplu
işten çıkarmaların, ekonomik sefaletin, polis terörünün, akşam
haberlerinden yayılan psikolojik terörün doldurduğu bardaktaki son
damla.
Üstelik sözkonusu devlet cinayeti münferit bir vak'a değildi.
Toplumsal hafızası sağlam olanlar, 15 yaşındaki Mihali Kalçeza'nın
1985 kasımında Melista adlı aynasız tarafından öldürülüşünü, 23
yaşındaki İrakli Maragaki'nin Girit İraklio'da özel güvenlik
tarafından yakın zamanda öldürülüşünü, 43 yaşındaki Maria Kuluri'nin
mücadeleci Levkimi'de öldürülüşünü hatırlayacaklar. Ve demokratik
rejim boyunca katledilen diğerlerini... Ayrıca, devletin ve sermayenin
genel olarak katletmek gibi bir politikası olduğunu da unutmuyorlar.İşçilerin zindanlarında gündelik cinayetler olan iş kazalarından,
mesela Perama'daki liman işçilerinin temmuz ayındaki günlük
ölümlerinden, sayısız (ve isimsiz) göçmenin Yunan devletinin
sınırlarında yediği dayaktan, katledilmelerinden, demokrasi cehennemi
zindanlarda tutukluların katledilmesinden hiç sözetmeyelim.Ve nihayet bu cinayetle birlikte devlet hakettiği yanıtı alıyor.
Devletin baskı güçleriyle çarpışan, tüketim tapınaklarına,
bankalardaki yasal soygunculara ve karakollardaki yasal katillere
saldıran binlerce genç, işçi, işsiz ve göçmen tarafından yakılan
şehrin sokaklarında veriliyor yanıt.Mücadele, kaldırıları kırıp aynasızlara fırlatan mahalle sakinlerine,
çevik kuvvetle çatışan göçmenlere, okullarını işgal eden ve sokaklara
akarak dövüşen öğrencilere yayılıyor. Medya, çatışmaların
toplumsal-sınıfsal karakterini gizlemek için uğraşıyor. Bir yandan
timsah gözyaşları akıtıp diğer yandan toplumu isyancıların karşısına
dikmek için büyük ve çokuluslu şirketlere yönelik saldırıları 'uç
tepkiler' olarak sunuyor.

Bu soğukkanlı cinayeti devlet şiddetinin münferit vak'ası olarak
görmediğimiz gibi, sadece 'kötü sağcılara' değil, bütün hükümetlere ve
toplamda baskıcı ve sömürücü burjuva demokratik rejimine karşı
başkaldırıyoruz. Bu yüzden herhangi bir bakanın ya da hükümetin
istifasını falan istemiyoruz. Ne de bu cinayetin ardından adaletin
yerini bulması gibi bir beklentimiz var. Adalet, hiçbir devlet
cinayetinde sözkonusu olmadı, şimdi de olmayacak. Sadece yayılan öfke,
sokaklarda verilen yanıtın keskinleşmesi... Hepimizin farkında olduğu
baskıcı gerçekliği, üzerinde yükseldiği kapitalist sistem ve otoriter
ilişkileri toplumsal-sınıfsal öfkemizin hedefi haline getirmeyi
arzuluyoruz.

Toplumsal-sınıfsal çarpışmanın bir mevzisi olan ASOEE (İktisat
Fakültesi) İşgali, sokaklardaki kolektif eylemlerin biçimlenmesi ve
bilgilendirme için açık bir mekan. Üniversitelerin işgalini,
'hiçkimsenin devlete karşı yalnız kalmaması' için verdiğimiz
mücadelenin alanı, devlet baskısına karşı güçlerimizin yeniden
örgütlenmesi ve özörgütlülük alanlarına dönüşmesi için aynı zamanda
önemli görüyoruz. Bu yüzden İktisat'ta işgal sürecek.

ÇATIŞMALARDA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN!

HİÇBİR DEVLET CİNAYETİ YANITSIZ KALMASIN!

ZAMAN GEÇTİKÇE ÖFKEMİZ BÜYÜYOR!

AYNASIZLAR! KATİL DOMUZLAR!Son sözü henüz söylemedik! Bunlar Aleksi'nin geceleri!

İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞGALCİLERİ 8 Aralık 2008[Bu çeviri metin "anarsistiletisim" listesinden alınmıştır]
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center