A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsrail, Duvara Karþý Anarþistler aktivisti Jonat han Polak gözaltýna alýndý (en)

Date Mon, 26 Nov 2007 14:07:17 +0100 (CET)


Duvara Karþý Anarþistler inisiyatifinden Ýsrailli Yonatan Polak az önce
evinin yakýnlarýndaki sokakta dedektifler tarafýndan gözaltýna alýndý.
Þu anda evi aranýyor ve bilgisayarýna el koymak istiyorlar. Mücadelemizle
dayanýþma hisseden herkesten bilgi ve güncelleme için beklemede kalmalarý
isteniyor.
Yonathan geçen Cuma (2 Kasým) Tel Aviv'de gerçekleþen bir mülkiyete zarar
verme eyleminden dolayý suçlanýyor.
Þimdi Merhav polis karakoluna götürüldü.
Bilgisayarýna, c.d'lerine ve bazý hardcore afiþlere (isyana teþvik
iddiasýyla) el koydular.
Avukatýmýz Gabi konuyla ilgileniyor ve yakýnlarda insanlar destek olmak,
gerekirse kefaletini imzalamak için beklemedeler. [8 Kasým 2007]

P.S: Yonatan, ayný gün 5 günlük ev hapsi koþuluyla serbest býrakýldý.

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center