A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan: Cezaevlerine karþý anarþistler - 8 kentte cezaevlerinin önünd e eþzamanlý protestolar (en)

Date Sat, 24 Nov 2007 23:26:45 +0100 (CET)


Nisan ayýnda Yunanistan genelindeki cezaevlerinde kötü yaþam koþullarýna
baðlý olarak gerçekleþen ayaklanmalarýn ardýndan (
athens.indymedia.org/features.php?id=463 ) anarþist tutsak Giannis
Dimitrakis'in dövülmesinden sonra kývýlcýmý çakýlan ortamda, disiplin
önlemleri ve cezaevi nakilleri halen konuþmaya cesaret eden tutsaklar için
gündelik bir rutin oldu. --- 5 Kasým Pazar günü, Yunanistan genelinde
anarþistler, 8 cezaevinin önünde (Atina, Selanik, Patra, Heraklion Girit,
Larisa, Volos, Ioannina ve Gümülcine'de) tutsaklarýn daha iyi yaþama
koþullarý mücadelelerinde yalnýz olmadýklarýný göstermek, bir kavram ve
bir kurum olarak cezaevleri konusundaki görüþlerini ifade etmek için
dayanýþma protestolarý gerçekleþtirdiler.
Atina'da isyan polisi 800-1.000 anarþistin gösterisine göz-yaþartýcý gazla
saldýrýnca, çatýþmalar yaþandý.

Protestolardan fotoðraflar & videolar:

Atina:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=789501
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=788638
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=788672
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=788672#788685

Selanik:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=789276
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=789014
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=789276#789332

Heraklion Girit:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=788797
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=788797#789058

Patra:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=788594

Volos:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=792304

Larisa:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=791084

Afiþler:
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=782709#786016
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=786939#786944
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=786097#786100
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=784893
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=781654
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=786027
athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=786755

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center