A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Aankondiging infoavonden Sacco & Vanzetti: solidariteit tegen repressie

Date Wed, 14 Nov 2007 13:57:58 +0200


Infoavonden met recente documentaire over Sacco en Vanzetti en info over politieke vervolging in Duitsland en elders vandaag de dag, en hoe daarmee solidariteit te organiseren. ---- Precies tachtig jaar geleden werden twee anarchistische arbeiders in de VS geëxecuteerd. Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti werden 'geframed' en gedood met als doel om de gehele militante linkse beweging in de VS angst aan te jagen. Tijdens de zeven jaar durende rechtsgang ontstond een van de meest indrukwekkende solidariteitscampagnes ooit. In de VS en over de hele wereld werd gedemonstreerd voor hun vrijlating en na de terechtstelling braken op veel plekken hevige rellen uit. Geen rechtszaak heeft waarschijnlijk zoveel teweeggebracht als deze.

Afgelopen jaar verscheen in de VS een indrukwekkende
documentaire over de zaak, Sacco And Vanzetti ,
gemaakt door Peter Miller en Amy Linton (zie
http://willowpondfilms.com/sacco_and_vanzetti.html).

Hoewel de film gaat over een zaak van 80 jaar geleden,
is die zeer actueel. Er komt onder andere naar voren
dat het niet toevallig was dat de slachtoffers arme
opstandige immigranten waren. De parallellen met nu
zijn duidelijk. Daarnaast laat de film zien dat het
goed mogelijk is om solidariteit te organiseren met
slachtoffers van repressie, ook als de omstandigheden
zwaar zijn.

De eerste vertoning is op zaterdagavond 17 november,
in Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam. Daar is vanaf
18.00 uur eerst ook eten te genieten. Het programma
zelf begint om 19.30. Dan zal iemand van Anarchist
Black Cross Duitsland vertellen over de artikel
129-processes aldaar. Vervolgens vertelt Dick Gevers
over de achtergrond van de Sacco en Vanzetti-zaak. Na
de film treedt de legendarische duitse
accordeonfolkpunker Yok'n Hell (Quetschenpaua!) op. De
avond wordt georganiseerd door de Anarchistische Groep
Amsterdam.

Een tweede vertoning gebeurt op woensdag 28 november
(20.00 uur) in de Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46,
Nijmegen. Ook daarbij wordt kort wat verteld over de
huidige situatie in Duitsland.

Voor de verdediging tegen de politieke vervolging in
Duitsland is veel geld nodig. Wij willen helpen om wat
bij elkaar te schrapen en vragen daarom bij wijze van
'entree' een paar euro donatie (als je het echt niet
hebt natuurlijk niet). Mocht je ook nog andere bronnen
voor geld weten, dan is dat uiteraard ook zeer welkom.

De centen gaan allemaal naar de campagne einstellung!
( http://einstellung.so36.net/)
Je kunt ook geld overmaken op gironummer 5146635 van
globalinfo in Amsterdam (ovv. 'einstellung!')

Mochten elders mensen een solidariteitsvertoning van
de film willen organiseren, neem dan even contact op
via info@globalinfo.nl

Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond
postbus: 16521 1001 RA Amsterdam

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

lezen: Directe Actie
onregelmatig verschijnend gratis blad van de AGA

nieuwe webstek:www.agamsterdam.wordpress.com
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center