A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Italië, FdCA verklaring: Van "maak jacht op de zuiderling" tot "maak jacht op de Roemeen": controle, uitbuiting en gender geweld [it, en]

Date Sun, 11 Nov 2007 18:41:43 +0200


Niet zo lang geleden was het voor iemand genoeg om “terrone” [1] te
worden genoemd om onmiddellijk te worden gebrandmerkt als een mafioso,
van een gewelddadige aard en inferieur aan het pure ras van Noord
Italië. Als ze “op de verkeerde plek” werden gevonden, op zoek naar werk
in het noorden of moeite hadden om een plek te vinden om te wonen of te
werken, konden ze gemakkelijk worden teruggestuurd naar hun
geboorteplaats, door middel van een bevel tot verwijdering. Nu zijn veel
van de kinderen en kleinkinderen van deze “terroni”, die er uiteindelijk
in slaagden in het noorden werk te vinden, dit vergeten, ook dankzij de
invloed van de machthebbers, en keren zich tegen de laatsten die zijn
gekomen, in het bijzonder degenen uit Oost Europese landen, ondanks het
feit dat veel van deze landen nu deel uitmaken van de zelfde Europese
Unie. En hoe moeilijker het voor hen wordt om rond te komen met hun lage
lonen, hoe groter de kans dat mensen beginnen na te denken over de
enorme economische en sociale ongelijkheden die bestaan, en hoe groter
de behoefte om een zondebok te zoeken.

Iedere keer dat een economische crisis de kop opsteekt en grote delen
van de bevolking economische en sociale problemen beginnen te krijgen,
kan een nieuwe groep van “terroni” worden gevonden die de schuld kan
krijgen van de moeilijkheden. Natuurlijk, Fini & Co. zijn gelukkig met
de gelegenheid om de vlammen aan te wakkeren, maar ze zijn fascisten
(hoewel in deze dagen met witte shirts en nette pakken) en dus komt het
racisme dat de wortel van hun ideologie is heel gemakkelijk naar boven.

Wat veel serieuzer is, is wat in recente dagen is gebeurd, hoewel het
perfect past in het huidige politieke klimaat waarin het gehele
politieke veld verder en verder naar rechts schuift. Een vrouw wordt
aangevallen door een Roemeen en raakt zwaar gewond [2]. De reactie? Een
decreet van de regering waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om alle
Roemenen het land uit te zetten; de slechte woningen waarin
verschillende groepen individuen strijden om te overleven worden met de
grond gelijk gemaakt; groepen die buitenlanders aanvallen vullen de
straten. En deze maatregelen, die net zo ineffectief als demagogisch
zijn, worden voorgesteld als een oplossing van alle problemen, problemen
die gaan van de agressieve aard van groepen sociale buitenstaanders die
automobilisten bij verkeerslichten ergeren, tot de al te zichtbare
armoede op straat. Ook op een lokaal niveau, dus vegen veel
burgemeesters in het land hun vuil onder het tapijt. En de media worden
gevoed door vervalste gegevens …

Het maakt ons nog bozer als we denken aan al de vrouwen die gedurende
recente maanden barbaars zijn vermoord door mannen, echtgenoten of
vrienden, vaak eenvoudigweg aangeduid als “misdaden van passie”, niet de
moeite waard voor een soortgelijke openbare woede, rouw of
vastbeslotenheid om te voorkomen dat het weer gebeurt. Het zijn tweede
klasse slachtoffers omdat ze binnen hun families werden vermoord en niet
door een moordenaar die kon worden gebruikt als zondebok. Belangrijk is
niet te veel aandacht te besteden aan de groeiende armoede, het niet
bestaan van sociaal beleid voor degenen die in de problemen zitten of
het verwelkomen van migranten, de afwezigheid van huisvestingsbeleid,
het ontmantelen van openbare en sociale dienstverlening. De wereld van
de politiek wil de maatschappij niet meer anders besturen dan door
middel van brute kracht, de civiele maatschappij heeft ingestemd met de
simplistische gelijkstelling van buitenlanders=criminelen. Dus wat doen
we met de fascisten die sommige Roemenen aanvielen? Zetten we ze uit
Italië of uit de Europese Unie? Nemen we hen hun burgerschap af? Of
worden we verondersteld ze te zien als degenen die ons vaderland Italië
redden?

Het probleem is dat de oproep tot een heksenjacht gericht is op de
arbeiders van het land, die andere zorgen hebben. Hoeveel werkelijke
problemen liggen verborgen achter dit probleem van veiligheid, als
gevolg van de wens van de regering om de maatschappij om te vormen tot
een enkele, zwijgzame kudde? De stijgende kosten van levensonderhoud,
arbeidscontracten die niet worden gerespecteerd, steeds toenemende
precariteit, meer en meer diensten geprivatiseerd en dus duurder en
minder efficiënt, toenemende schulden, en als gevolg hiervan meer
mogelijkheden om de maatschappij te chanteren, meer sociale controle.
Meer angst. Angst voor de toekomst. Angst voor tasjesdieven. Angst voor
iedereen die anders is…

We twijfelen er niet over dat om veiligere steden te krijgen het nodig
is de armoede te verminderen. Ze moeten steden zijn waar genoeg geld is
om woningen te geven aan de daklozen; waar het investeren in cultuur
dialoog tussen culturen inhoudt en het vergemakkelijken van integratie
in scholen en niet “Witte Nacht” festivals die de hele nacht duren of
modeshows; waar niemand clandestien is en iedereen legaal kan werken en
niet wordt onderworpen aan chantage; waar ellende niet een eindeloze
ketting is die eindigt met het vermoorden van de zwakkere leden van de
maatschappij, gewoonlijk vrouwen. Niet steden waar kinderen die in
huizen van karton wonen uit worden getrapt omdat mensen bang zijn voor
buitenlanders.

Maar om het soort steden te krijgen die we willen, niet degenen die ze
voor ons maken, moeten we nieuw leven geven aan de klassenstrijd, we
moeten zo handelen dat ongelijkheden worden beperkt, zodat er hernieuwde
solidariteit kan zijn tussen mannen en vrouwen van alle nationaliteiten.
Iedereen moet de grenzen van deze maatschappij kennen, een maatschappij
waarin de rijkdom van de weinigen en de uitbuiting van de velen blijft
groeien en waarin geweld tegen vrouwen een permanente terugval is.

Tegen racistisch, seksistisch beleid en de groeiende politie staat

Eenheid, solidariteit, klassenstrijd en feministische strijd!

Federazione dei Comunisti Anarchici

6 november 2007

Van: Federazione dei Comunisti Anarchici <internazionale@fdca.it>

http://www.fdca.it/fdcaen

[1] “Terrone” is een vernederende naam voor Italianen uit het arme
agrarische Zuiden.

[2] De vrouw stierf helaas, als gevolg van de brutale aanval.
----------------------
Orig: (en) Italy, FdCA statement: From “hunt the Southerner” to “hunt
the Romanian”: control, exploitation and gender violence [it].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center