A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Noordoostelijk Amerika, Verslag van de Jaarlijkse Conferentie van 2007 van NEFAC [en]

Date Sat, 10 Nov 2007 17:49:46 +0200


De Northeastern Federation of Anarchist-Communists kwam recentelijk bijeen voor onze jaarlijkse internationale conferentie. We ontmoetten elkaar in een geweldige ontmoetingsplek die ons door Encuentro 5 in Boston werd geleverd en brachten twee dagen door met het evalueren hoe we het beste de beweging in de richting van libertair communisme en arbeidersmacht kunnen voortzetten. Aanwezig waren kameraden uit Montreal, DC/Maryland, Boston, New York City, New Jersey, Pittsburgh, Philadelphia en Western Mass. Ten eerste gingen we de zaal rond en berichtten terug over de projecten waar collectieven en individuele ondersteuners/leden sinds onze laatste bijeenkomst bij betrokken zijn geweest. De activiteiten waren breed en omvatten de organisatie van lezingen en boekenbeurzen, actieve deelname aan het organiseren van arbeiders, de gemeenschap en studenten, en militante actie tegen fascisten.

We discussieerden daarna over de stand van zaken van de NEFAC’s
afgedrukte publicaties The Northeastern Anarchist en Ruptures, onze twee
theoretische bladen, en Cause Commune, een gratis anarchistisch blad. Er
werd gediscussieerd over hoe fondsen het best kunnen worden verdeeld
over publicaties en andere methodes van distributie van propaganda,
waaronder blogs en pdfs die lokaal tegen lage kosten zouden kunnen
worden afgedrukt en verspreid.Toen werd gediscussieerd over nieuwe collectieven die supporter of lid
status wilden krijgen. Een nieuw DC/Maryland supporter collectief werd
geaccepteerd en het Antithesis collectief uit New York City werd een lid
collectief. Beide besluiten kwamen tot stand na een zorgvuldige
evaluatie van het werk dat de collectieven deden en wilden doen, en hun
politiek bewustzijn. We zijn verheugd beide collectieven in NEFAC te
verwelkomen.We dachten na over een discussie document dat door een lid uit New York
bij ons was gebracht, over anti-imperialisme en ‘nationale bevrijding’
bewegingen. Er werden geen conclusies getrokken, maar er is een gevoel
dat we een gedeeld woordgebruik beginnen te ontwikkelen waarmee we deze
belangrijke kwesties kunnen benaderen. We discussieerden toen over de
stand van zaken van de anti oorlog beweging en hoe we het best onze
inspanningen om de huidige oorlogen stop te zetten kunnen voortzetten.De tweede dag werd grotendeels besteed aan een levendige discussie over
hoe NEFAC het best met ons werk door kan gaan en dit kan verbeteren,
terwijl we moeten omgaan met wat van de moeilijkheden die inherent zijn
aan het zijn van een federatie die wordt verdeeld door de grens tussen
de VS en Canada. Een discussie document met veel ideeën in de richting
van dit doel werd door Canadese kameraden naar voren gebracht, en
leverde het raamwerk voor onze discussie. De discussie en het proces
gaan door, en we zijn vol vertrouwen dat het zal leiden tot een sterkere
anarchistisch communistische aanwezigheid in het noordoosten.Verder discussieerden we over het voorstel door onze kameraden in de
Workers Solidarity Alliance om mee te werken aan een bijeenkomst van
verschillende groepen die belangstelling hebben in breed rood en zwart
beleid. Details worden besproken, maar we zijn enthousiast over deze
mogelijkheid voor verdere communicatie en samenwerking tussen de
klassenstrijd anarchisten.Met de beste wensen en solidariteit tegenover de arbeidersklasse, en
blijvende vijandigheid tegenover de bazen!Orig: (en) Northeastern America, Report from NEFAC’s 2007 Annual Conference.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center