A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Italië, FdCA verklaring over de Vicenza demonstraties tegen de militaire basis van de VS [it, en]

Date Sat, 10 Nov 2007 17:47:41 +0200


De mobilisaties in Vicenza om de opening van een nieuwe militaire basis in het Dal Molin gebied te blokkeren zijn een belangrijke mijlpaal voor de gehele anti-oorlog beweging, waarbij twee belangrijke aspecten optreden. Aan de ene kant heeft de ervaring van Vicenza de kwestie van militaire bases in het hart van het initiatief geplaatst, een stap voorwaarts vanaf de ethische benadering van het afwijzen van oorlog, door te wijzen op concrete doelen voor anti-militaristische actie en deze voor te stellen. Aan de andere kant is de “Geen Dal Molin” beweging een goed voorbeeld van sociaal verzet tegen de militarisering van de maatschappij en directe democratie. Nu de leugens van de besturende partijen, zowel lokaal als nationaal, worden ontmaskerd, partijen die
betrokken waren bij de besluitvormingsprocessen die de regering van de VS hebben toegestaan diens doel van strategisch herdefiniëren van diens rol in internationale kwesties na te streven, is deze beweging deel van een bredere trend die bestaat uit een groot aantal lokale comité’s (van de No Tav beweging in de Val di Susa tot de No Mose beweging in Venetië, tot de vele lokale vormen van strijd voor het milieu en gezondheidszorg kwesties) die een belangrijk kenmerk zijn van dat deel van de maatschappij dat niet de bedoeling heeft zich te onderwerpen aan de besluiten van mensen die het land behandelen als een middel om winst te maken, of tegen het beleid van enorme publieke werken met vernietigende invloed, zowel op het milieu als op het sociale vlak.

Het belang van de doelen die de Vicenza beweging zichzelf heeft gesteld
gaat voorbij de lokale dimensie en maakt deel uit van een pad van strijd
waarbij het hele land betrokken is, en gaat zelfs verder. De beweging
tegen de militaire basis in Vicenza heeft al zijn sporen nagelaten (de
vele comité’s die tijdens de golf van de ervaring in Vicenza werden
gevormd) en de uiteindelijke resultaten zullen van vitaal belang zijn
voor de toekomst van anti-militaristische vormen van strijd in dit land,
die nu worden vertegenwoordigd door talrijke comité’s die streven naar
de sluiting van militaire bases en de omzetting er van in civiel gebruik.

Wij anarchistische communisten zijn er in toenemende mate van overtuigd
dat de “Geen Dal Molin” beweging moet worden gesteund in diens
verschillende initiatieven en mobilisaties, maar we hopen dat de
verenigde aard van de nationale demonstraties tot nu toe zullen blijven
worden beschermd en gegarandeerd door de volledige autonomie van de
beweging, door organisatorische praktijken die zelf-organisatie en
sociaal zelfbestuur bevorderen.

We staan, zowel nu als in het verleden, aan de kant van degenen die
strijden voor de verdediging van hun rechten en we geloven, in
overeenstemming met onze anti-militaristische oorsprong, dat legers de
“gewapende vleugel” zijn die degenen die deze rechten schenden verdedigen.

De Federazione dei Comunisti Anarchici zal mee doen aan de
internationale protesten waartoe is opgeroepen door de Vicenza beweging
en zal activiteiten die de bedoeling hebben dit laatste geval van
militaire onderdanigheid te blokkeren bevorderen, ongeacht de plek waar
die plaatsvinden. Het is onze hoop dat Vicenza aanleiding kan geven tot
een anti-militaritisch initiatief dat het hele land bestrijkt, om de
sluiting van militaire bases en hun omzetting naar civiel gebruik te eisen.

Federazione dei Comunisti Anarchici

19 oktober 2007

http://www.fdca.it
---------------------------------------
Orig: (en) Italy, FdCA statement on the Vicenza demonstrations against
the US military base [it].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center