A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Australië, Nee tegen racisme & de sluier; door Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) [en]

Date Sat, 26 May 2007 12:26:30 +0300


Onze reactie moet, daarom, zijn het wettige recht van een vrouw om te dragen wat ze wil en vrij te zijn van te worden lastig gevallen of discriminatie te verdedigen.
--- We moeten ons verzetten tegen racisme. We moeten ons verzetten tegen de onderdrukking van vrouwen. Dit zijn elementaire uitgangspunten.De media proberen de kwestie van kleding van islamitische vrouwen te gebruiken om ons er van te overtuigen dat we niet beide kunnen doen. Zoals gebruikelijk is dit een leugen. We kunnen, en moeten, ons tegen beide verzetten.
--- Er zijn verschillende vormen van kleding van islamitische vrouwen, die hun oorsprong hebben in verschillende maatschappijen, maar hiernaar kan collectief worden verwezen als “de sluier”. Ten eerste, het is noodzakelijk je te realiseren dat de sluier zowel een symbool van de onderdrukking van vrouwen als een instrument er van is. Een verhaal in een Britse krant (The Guardian, 17/10/06) vertelde recentelijk het verhaal van een vrouwelijke journalist die had besloten gedurende een dag de gezichtssluier te dragen, een zeer strikte vorm van islamitische kleding. Ze ontdekte het gebrek aan comfort en de inbreuk op haar eigen veiligheid en had moeite met ademhalen. Het is voor een vrouw een fysieke beperking van de vrijheid en vaardigheid om in de maatschappij te handelen. Dit werkt onafhankelijk van wat het kledingstuk symboliseert voor de vrouw die het draagt of voor ieder ander. En het is de hoogst zichtbare aard van de fysieke band van de sluier die de eerste reden is waarom het een symbool van de onderdrukking van vrouwen in de islam is.

Een andere reden waarom de sluier een symbool is van de onderdrukking van vrouwen in de islam kan worden gezien door te reflecteren op de discussie over vrouwen die zich islamitisch kleden als een vlucht uit seksueel objectiveren en de mannelijke blik. Hier vinden we vrouwen in de situatie waarin ze worden belast met de verantwoordelijkheid om hun persoonlijke vrijheid te beperken vanwege het armoedige gedrag van mannen. In maatschappijen waarin de sluier een gewoonte is, is de aanname dat vrouwen seks objecten zijn en van een man in de aanwezigheid van een vrouw zonder sluier waarmee hij geen relatie heeft kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij zichzelf beheerst en blijft binnen de grenzen van moraliteit. Vrouwen die niet de sluier dragen worden daarom geacht “er om te vragen”. Natuurlijk is er weinig sociale druk in de westerse maatschappijen in deze richting (de lijn waar vrouwen in het westen worden geacht “er om te vragen” door zich op een bepaalde manier te kleden wordt op een ander punt getrokken), maar het is in de maatschappijen waar het gebruik uit afkomstig was dat men de logica er van kan zien en waar het past in algehele sociale verhoudingen.

In sommige maatschappijen en sommige situaties kan het dragen van de sluier een rationele keuze zijn van een vrouw. Dit verwijdert echter niet de verplichting om de omstandigheden die vrouwen dwongen deze keuze te maken te verwerpen en de maatschappij in kwestie te veranderen. De kwestie die ontstaat is, daarom, hoe zullen deze veranderingen tot stand komen?

Het eerste ding om te zeggen is dat je niet zult slagen door de sluier te verbieden. Het voorbeeld van de Britse politicus Jack Straw geeft dit aan. Zijn standpunt tegen islamitische kleding, waarbij hij weigert vrouwen te zien die hem komen zien tenzij ze hun sluier verwijderen, is eigenlijk een geval van het gebruik van politieke macht om een vrouw bloot te stellen aan de mannelijke blik – precies de machteloos makende ervaring waartegen de sluier een verdedigende maatregel is! Ten tweede, dit houdt geen rekening met het feit dat veel moslim vrouwen in westerse landen de sluier hebben aangenomen als een symbool van verzet en culturele identiteit. Ondanks de fysieke onderdrukking ervaren ze het als een bevrijdend symbool. En ten derde, de tactiek van het verbieden en discriminatie houdt geen rekening met de concrete omstandigheden waarin moslim vrouwen zich bevinden, waarin het aannemen van de sluier een tactiek kan zijn om meer persoonlijke vrijheid te bereiken op andere terreinen, terwijl ze onderhandelen met personen met autoriteit in hun familie en gemeenschap.

Onze reactie moet, daarom, zijn het verdedigen van het wettelijke recht van vrouwen om te dragen wat ze wil en vrij te zijn van te worden lastig gevallen of discriminatie als ze dit doet. Wat een vrouw draagt mag geen aanleiding zijn voor discriminatie bij het te werk stellen, voor het onthouden van service in winkels of overheidskantoren, voor misbruik op straat, of beperking van participatie in het sociale leven in enige vorm. Deze positie, het zou overduidelijk moeten zijn, is net zo geldig in Saoedi Arabië als in Australië en is, als er flink en consistent voor wordt gevochten, zelfs machtiger in Saoedi Arabië dan in Australië.

Verder moeten we strijden tegen het anti-islamitische racisme dat sommige vrouwen aanmoedigt om te voelen dat ze de sluier moeten gebruiken als een daad van verzet of culturele identificatie. Door het racisme te verslaan zullen we de illusie van “bevrijding” van de sluier verwijderen en diens werkelijke fysieke onderdrukking duidelijker maken. In het bijzonder de “Oorlog tegen Terrorisme” drijft moslim vrouwen in Australië en andere leden van de coalitie naar de sluier, dus het verslaan van de Oorlog zal deze tendens verzwakken.

Tenslotte moeten wij in de arbeidersbeweging strijden naast moslim vrouwen tegen racisme en seksisme, zodat we bewust worden van het precieze terrein waarop ze strijden. Hoewel de sluier onderdrukkend is, is het niet het enige onderdrukkende ding in hun leven en we moeten hun prioriteiten respecteren in het besluiten op welk front op een bepaald moment wordt gestreden. Het opleggen van een “geen islamitische kleding” lijn van buitenaf brengt het risico met zich mee dat sommige vrouwen in situaties terecht komen waarin ze nog minder persoonlijke vrijheid hebben (vrijheid van beweging, vrijheid om contacten te leggen), iets waarvoor ze ons niet dankbaar zouden zijn.

Wat vrouwen dragen is aan hen om te besluiten. Als moslim vrouwen de sluier uit hun eigen vrije wil af doen, zal het een grote stap vooruit betekenen. Hen dwingen het af te doen is echter onderdrukkend en, in Australië, is racistisch.

Dit artikel is gepubliceerd in “The Anvil”, nieuwsbrief van de Melbourne Anarchist Communist Group (MACG), nummer 1, januari-februari 2007.

Schrijf voor informatie en contact naar P.O. Box 2120, Lygon St, North, East Brunswick, Victoria 3057, Australia, email: macq1984@yahoo.com.au
-----------------------
Orig: (en) Australia, No to racisme & the veil; by Melbourne Anarchist Communist Group (MACG).
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center