A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada , Medya, Victoria'nýn Anarþist Kitapfuarý (en)

Date Thu, 17 May 2007 13:28:36 +0200 (CEST)


Anarþistler bile örgütlenmenin deðerini anlýyorlar -- Dave Senick, Judith
Lavoie, Bill Cleverley ve Patricia Coppard, Times Köþeyazarý'nýn
katkýlarýyla --- Örgütlü yada ne? Victoria'nýn Anarþist Kitapfuarý adýný
taþýyan bir etkinlik için herþey muntazaman düzenlenmiþ görünüyor. 7-9
Eylül tarihlerinde, her gün 11 a.m. ile 6 p.m. arasýnda, 749 Pandora
Ave'de kurulacak. Takip eden hafta "anarþi festivali" bile var. Ancak
uyaralým: Önerdiðiniz etkinlikler için teklif verilecek son tarih olan 1
Temmuz'u kaçýrmak istemiyorsanýz dakiklik anahtar kelime. Fikirlerinizi
düzenleyin ve web üzerindeki þu adresi kontrol edin
http://www.myspace.com/victoriaanarchistbookfair
Ve hatýrlayýn: Gerçekten iyi bir anarþist olmak için planlama gerekir.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center