A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya , Angarsk, Sibirya'da nükleer karþýtý radikal protesto kampý* - ön duyuru (en)

Date Thu, 17 May 2007 12:43:10 +0200 (CEST)


Rosatom (Rus Federal Atom Enerjisi Kurumu) Irkutsk'un sadece 60 ve Baykal
gölünün 120 kilometre uzaðýnda yer alan Angarsk kentinde, yeni bir
uluslararasý Uranyum zenginleþtirme merkezi inþa etmeyi planlýyor. Yerel
aktivistlere göre, Rosatom, uluslararasý nükleer endüstriye izin verip
zenginleþtirme sürecinin ekolojik bedelini Sibiryalýlar'ýn üzerine atarak
yalnýzca kâr elde etmek istiyor. Ancak Sibirya ekolojik açýdan zararlý
endüstriler ve yerel ormanlarýn düzenli biçimde kesilmesi gibi diðer
[çevresel] tehditlerden zaten payýný almýþ durumda. Bu nedenle, Otonom
Eylem ve "Baykal Gölü hareketi"nden yerel aktivistler, 15 Temmuz 2007'de
baþlamasý planlanan radikal bir ekolojik protesto kampý örgütleyecekler.
>
Eðer bu projeye iliþkin güncel geliþmelerden haberdar olmak istiyorsanýz,
ogopogos@gmail.com'a yazýn.
Güncellemeler ayrýca Otonom Eylem websitesinin Ýngilizce bölümünde de
yayýnlanacaktýr, http://www.avtonom.org
>
Irkutsk Otonom Eylem
>
(http://avtonom.org/index.php?nid=1031'den)
------------------------------------
* Antiotoriter antikapitalist bir inisiyatif

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center