A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Samara (Rusya) , "Rusya-Avrupa Birliði" Zirvesi - Özgürlükçü Forum'a karþý

Date Sat, 12 May 2007 18:43:47 +0200 (CEST)


16-18 Mayýs'ta Samara'daki (Rusya) "Rusya-Avrupa Birliði" Zirvesi
sýrasýnda gerçekleþecek olan "Ýntergalaktik/Galaksilerarasý
Özgürlükçü/Liberter Forum"a karþý baskýlar baþladý. --- Dün, 10 Mayýs'ta
polis kamusal merkezde bir arama gerçekleþtirdi. Bu merkezde özgürlükçü
forumun Koordinasyon Komitesi konuþlanýyordu. Forum'un koordinatörleri
merkezdeki farklý odalarda
tartýþmalar ve çalýþma gruplarý gerçekleþtirmeyi planlýyordu. Bugün, 11
Mayýs'ta kamusal merkez binasý yerel otoriteler tarafýndan kapatýldý.
Baskýlar bu gruplarý deðil Özgürlükçü Forum'u hedeflese de, aramalar ve
binaya giriþin yasaklanmasý, bir dizi insan haklarý ve ekoloji STKlarý
(yani Seçmenlerin haklarýný korunmasý derneði "SES", "Ýfade özgürlüðü ve
dernek kurma hakkýnýn korunmasý' projesi, gençlik sinemakulübü vb.) ile
kamusal merkezin çalýþmasýný da engellemiþ oldu.

Daha fazla bilgi:
samaramay07@rambler.ru

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center